Adres praca: Katedra Metodologii Badań nad Polityką, ul. Nowy Świat  67 pok.110, 00-927 Warszawa
 Tel./fax: 8266652, tel.: 5520286, e-mail: r.szarfenberg@uw.edu.pl

WNPiSM UW  

Dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW

Kontakt

e-mail: r.szarfenberg@uw.edu.pl

dyżury

Zdjęcia RSz 
Do przemyślenia

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Aktualności RSz

Aktualności PS FB

--16.12.23

Kolejne nowości:
- „Miejska polityka społeczna – niespełniona obietnica Centrum Usług Społecznych”, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2023, s. 4-40.
- “Modernisation theory in explaining the dynamics of democratisation and de-democratisation in Poland”  w: Łukasz Zamęcki, Li-Jiuan Chen-Rabich eds. The Democratization Process of Poland and Taiwan: Comparative Perspective, Peter Lang, 2023, s. 53-74. Doi: 10.3726/b20757, https://www.peterlang.com/document/1336647
- “Success in agenda setting through failure in policymaking: Exploring a new policy venue in the Polish European Semester 2012–2022”, International Journal of Social Welfare, vol. 32, no. 1, 2023, s. 113-125, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12575
- „Teoria normatywna i praktyczna nauki o polityce społecznej na przykładzie programu Rodzina 500+” w: Andrzej Kacprzak, Marcin Gońda, Iwona Kudlińska-Chróścicka red. „Problemy społeczne Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości”, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2022, s. 47-62.
- „Proces rozdzielenia postępowań administracyjnych w pomocy społecznej od pracy socjalnej” (współautorstwo 20% z Natalią Jungrav), w: E. Bojanowska, K. Chaczko, J. Krzyszkowski, E. Zdebska (red.), Pomoc społeczna. Idea – rozwój – instytucje, PWN 2022, s. 437-452.
- „Badania bezdomności w rozwiązywaniu problemu bezdomności” w: J. Wilczek red. „Pokonać bezdomność 2023. Deinstytucjonalizacja usług, profilaktyka w gminach, badania populacji”, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, 2023.
- „Teoria skuteczności pomagania społecznego: instytucjonalna konstrukcja, nieuchronność błędów, wizerunek grup docelowych i polityka”, Widomości Społeczne, nr 1 2023
- “Poverty Watch 2023. Monitoring ubóstwa I polityki przeciwdziałania ubóstwu w Polsce 2022-2023”, EAPN Polska, 2023.
- „Ubóstwo i nierówności w Warszawie. Ekspertyza wprowadzająca do projektowania badania empirycznego”, w „Więzi społeczne w metropolii warszawskiej” Centrum Myśli JP2, 2023, s. 13-34.
- „Wojenna polityka społeczna w modelu wojny najeźdźczej”, Wiadomości Społeczne, nr 1, 2022.
- „Centra usług społecznych: w kierunku reformy pomocy”, Wiadomości Społeczne, nr 1 2021.
- „Centra usług społecznych – czy poprawią dostęp do usług społecznych i ich jakość?”, Fundacja Batorego, 2021, s. 1-19.
- „Skąpy system, niewystarczająca reforma – jak poprawić reintegrację zawodową bezrobotnych”, Fundacja Batorego, 2021, s. 1-9.

--28.09.21

Kilka nowości mojego autorstwa:
- “Families, Poverty and Social Policy Interventions” w: Castrén, A.-M., Cesnuityte, V., Crespi, I., Gauthier, J.-A., Gouveia, R., Martin, C., Moreno Mínguez, A., Suwada, K. (red.) Handbook of Sociology of Families in Europe, Palgrave 2021, s. 239-256.
- „Nierówności społeczne – uwarunkowania, wymiary i skutki braku zrównoważonego rozwoju” w: J. Męcina, K. Szewior (red.), Współczesne społeczne wyzwania świata i Polski, ASPRA-JR, 2021, s. 95-106.
- „Scopes of Solidarity in Times of Crisis: Insights from Poland” (współautorstwo z J. Petelczyc I R. Bakalarczyk) w: Christian Lahusen, Ulrike Zschache, Maria Kousis red. Transnational Solidarity in Times of Crises Citizen Organisations and Collective Learning in Europe, Palgrave Macmillan, 2020, s. 131-135.
- "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy
pomysł na państwo opiekuńcze?" (współautorstwo z Kukołowicz, P., Trzeciakowski, R.), Polski Instytut Ekonomiczny, 2020.
- „Podsumowanie pilotażowego wdrożenia modelu Społecznej Agencji Najmu (HomeLab Warsaw - HLW)” (współautorstwo z A. Szarfenberg) ekspertyza dla Habitat For Humanity, projekt HomeLab, 2020, s. 2-14.12.   
- „Wielowymiarowe ubóstwo senioralne” (współautorstwo z A. Szarfenberg), WRZOS, 2020, s. 1-48.

--24.11.19

Kilka nowości mojego autorstwa lub współautorstwa (linki w głównej części):
- Dwa lata Programu 500+ a ubóstwo dzieci i rodzin, w: E. Osewska, J. Stala (red.), Rodzina w społeczeństwie ? relacje i wyzwania, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2019.
- EU Social Inclusion Policy Implementation in Poland 1989?2018, w: ByIngrid Fylling, Elena Loreni Baciu, Janne Irén Paulsen Breimo (eds.), EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries: Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation, Routledge, 2019.
- ESPN Thematic Report on National strategies to fight homelessness and housing exclusion. Poland, European Commission, 2019.
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2.0 w perspektywie teoretycznej i praktycznej, ekspertyza dla IPiSS, 2019.
- Polska reintegracja zawodowa i społeczna na tle wzorów zagranicznych. Modele sieci reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, 2019.

--01.03.19

Nowy artykuł: Dochód podstawowy a współczesne zabezpieczenie społeczne, ?Ubezpieczenie Społeczne. Teoria i Praktyka? nr 4/2018, s. 1-25.

--17.02.19

Ekspertyza w sprawie realizacji Europejskiego Filara Praw Socjalnych w polityce spójności UE 2021-2027.

--19.11.18

Trzy moje rozdziały w nowym wydaniu klasycznego podręcznika do polityki społecznej: G. Firlit-Fesnak, J. Męcina red. ?Polityka społeczna?, PWN.

--19.11.18

Artykuł o prawie do wolności od ubóstwa ukazał się po polsku i po angielsku w książce w: ?Prawo do godnego życia w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych standardów międzynarodowych?, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (publikacja dwujęzyczna), 2018.

--15.10.18

Artykuł o ubóstwie i pogłębionej deprywacji w kontekście Programu 500 Plus ukazał się w Polityce Społecznej nr 1/2018.

Dwa nowe artykuły o prawie do wolności od ubóstwa i o dwóch latach funkcjonowania Programu 500 Plus.

--29.05.18

Aktualizacja informacji do listy z poprzedniej wiadomości.
Książka na stulecie polityki społecznej z artykułem o dojrzałym socjalizmie (spis treści).
Propozycja artykułu o związkach państwa opiekuńczego z kryzysem społecznym dla ?Civitas. Studia z Filozofii Polityki? została odrzucona po miażdżących recenzjach.
Nowe wydanie podręcznika do polityki społecznej IPS dopiero w drugiej połowie roku, może listopad-grudzień.
Artykuł dla Polityki Społecznej jeszcze się nie ukazał, niepokojąco duże opóźnienie.
Artykuł o dochodzie podstawowym w kontekście teorii zabezpieczenia społecznego - wciąż czekam na recenzje.

--02.04.18

W pierwszej połowie 2018 r. powinno się ukazać kilka moich nowych artykułów:
1. Pojęcie polityki społecznej (nowe wydanie podręcznika do polityki społecznej IPS)
2.  Ewaluacja polityki społecznej (nowe wydanie podręcznika do polityki społecznej IPS)
3.  Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne (nowe wydanie podręcznika do polityki społecznej IPS)
4. Polityka społeczna dojrzałego socjalizmu (z M. Polakowskim 40%, do książki wydanej na stulecie polityki społecznej w Polsce)
5. Bezwarunkowy dochód podstawowy w świetle teorii zabezpieczenia społecznego (dla czasopisma ?Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka?)
6. Ubóstwo i pogłębiona deprywacja materialna rodzin w kontekście Programu 500 plus (?Polityka Społeczna? nr 1/2018)
7. Państwo opiekuńcze - odpowiedź na kryzys społeczny czy jego źródło? (dla czasopisma ?Civitas. Studia z Filozofii Polityki?)
8. Kondycja nauk o polityce publicznej na świecie i w Polsce ? dynamiczny rozwój czy stagnacja, kryzys i upadek? (ukaże się w książce ?Polityki publiczne ? wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne?)

--02.04.18

Na dwulecie wprowadzenia w życie Programu 500 plus przygotowałem krótką prezentację: Ubóstwo rodzin i dzieci a dwa lata Programu 500 plus.

--25.11.17

Na XI Warszawskim Seminarium Praw Człowieka KSAP ?Prawo do godnego życia w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych standardów międzynarodowych? przedstawiłem referat: Wolność od ubóstwa w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka i działań podejmowanych przez polski rząd  

--18.11.17

Na Konferencji ?Planowanie i rozwój usług w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej? przedstawiłem referat:

--25.10.17

Na Konferencji ?Umacnianie socjalnego wymiaru Unii Europejskiej ? rola społeczeństwa obywatelskiego? przedstawiłem referat: Polityka zwalczania ubóstwa, włączenie społeczne i rozwój usług społecznych: oczekiwania polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego w stosunku do Unii Europejskiej.

--03.10.17

Na IV konferencji ESPAnet Polska przedstawiłem dwa referaty:
Ewaluacja argumentacji w uzasadnieniu sejmowym programu 500+. Refleksja metodologiczna;
Kontrowersje wokół bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP).

--16.08.17

Kolejna prezentacja na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego: Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) - utopia czy plan?

--19.05.17

Nowe raporty i artykuły:
Prawo do odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej: art. 28 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Raport tematyczny.
Nauki o polityce publicznej ? szansa na rozwój czy ślepa uliczka dla badań polityki społecznej?
(skrócony ukazał się w Polityce Społecznej nr 5-6/2017)
Badania nad aktywną polityką społeczną: sankcje socjalne w świetle gramatyki instytucjonalnej
(razem z B. Pielińskim, ukazał się w Polityce Społecznej nr 5-6/2017).
Teoria i praktyka polityki społecznej
(Studia BAS).

--07.03.17

Aktualizacja prezentacji o nierównościach w Polsce, dodałem dwa wykresy dotyczące zmian dochodów oraz nieróności na podstawie PIT: Nierówności społeczne w Polsce.

--03.03.17

Prezentacja: Nierówności społeczne w Polsce.

--25.02.17

Kolejny wywiad na temat 500+ z tytułem od redakcji: 500+ promuje tradycyjną rodzinę, dochód podstawowy jej zagraża.

--24.02.17

Artykuł o wpływie 500+ na ubóstwo uaktualniłem do wersji 1.1. Uzupełnienie dotyczy nowych danych z mikrosymulacji dotyczących rodzin z dziećmi: Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo ogółem i ubóstwo dzieci na podstawie mikrosymulacji wersja 1.1.

--09.02.17

Nowy artykuł: Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo ogółem i ubóstwo dzieci na podstawie mikrosymulacji.

--01.02.17

Kolejny wywiad na temat 500+: Pięćset plus, bieda minus.

--19.01.17

Wywiady ze mną na temat 500+ od najnowszych:
Przed 500+ wydatki na politykę rodzinną w Polsce należały do najniższych w Europie;
500 plus wyciągnie z biedy 1,5 miliona Polaków;
Zderzenie światów, czyli bogacz patrzący z wyższością na 500+;
Trochę łatwiej z 500+.

--23.12.16

Private interests, mutual benefit goals and public aims: the case of social co-operatives in Poland, prezentacja przygotowana z Tomaszem Meringiem na konferencję "III International Scientific Conference Entrepreneurship for the XXI Century. Images and  Perspectives" Cantrum Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania UW, 24-25.11.2016.

--08.12.16

Nowa prezentacja na temat szacunków wpływu 500+ na ubóstwo ogółem i dzieci oraz zatrudnienie kobiet.

--21.11.16

Na 200-lecie UW napisałem tekst o 200 latach badań nad polityką społeczną prowadzonych na mojej uczelni: Badania polityki społecznej w Uniwersytecie Warszawskim ? od Skarbka do XXI wieku.

--20.11.16

Niewielka aktualizacja prezentacji na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego.

--16.11.16

Jako jeden ze współautorów otrzymałem Nagrodę Zespołową Rektora Szkoły Głównej Handlowej stopnia drugiego w dziedzinie działalności naukowej za książkę pt.: "Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja" (2016).

--05.09.16

Nowe ekspertyzy dla projektu Społeczna Agencja Najmu:

--26.06.16

Nowa prezentacja Teoria ewaluacji społecznej oraz nowe publikacje z obszaru spółdzielczości socjalnej:

--19.06.16

Kolejna prezentacja z refleksją nad dochodem podstawowym w kontekście rozwoju kapitalizmu opiekuńczego: Dochód podstawowy w kontekście rozwoju i reform kapitalizmu opiekuńczego.

--17.06.16

Nowa prezentacja: Aktywna polityka społeczna w czworokącie dobrobytu.

--16.06.16

Pełny tekst mojej rozprawy doktorskiej obronionej w 2002 r. Podstawy i granice racjonalizacji polityki społecznej. Polska lat 90. wybrane przykłady.

--10.06.16

Nowa prezentacja: Zabezpieczenie społeczne, ubóstwo i bezwarunkowy dochód podstawowy.

--04.05.16

Kolejne krótkie wprowadzenie na temat świadczeń prozatrudnieniowych oraz polityki publicznej.

--14.04.16

Prezentacja przygotowana na konferencję prezentującą raport UNICEF "Równe szanse dla dzieci": Nierówności ekonomiczne i polskie dzieci.

--10.04.16

W 2013 r. napisałem krótki artykuł Pieniężna pomoc społeczna w służbie empowerment. Przy okazji aktualizacji Krajowego Programu Reform w kwietniu 2016 roku usłyszałem od urzędniczki w Ministerstwie Rozwoju, że program 500+ upodmiotawia rodziny. Cieszę się, że moje argumenty wpływają na sposób myślenia w administracji publicznej.

--09.04.16

Trzy nowe krótkie wprowadzenia: Sankcje socjalne, Remunicypalizacja Predystrybucja.

--19.02.16

Częściowo nowa prezentacja: Interwencje edukacyjne zorientowane na zdrowie finansowe gospodarstw domowych. Seminarium ?Społeczeństwo długu? Fundacja im. Kaleckiego, Feministyczny Think Tank.

--19.02.16

Nowa prezentacja: Rynek prywatnego najmu jako instrument socjalnej pomocy mieszkaniowej?  Konferencja ?Mieszkanie ze wsparciem ? jedyna droga z bezdomności chronicznej?, w ramach projektu ?Najpierw mieszkanie ? rzecznictwo oparte o dowody?.

--17.02.16

Uaktualniona prezentacja na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego: Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) - krótkie wprowadzenie.

--23.01.16

Nowa prezentacja z zastosowaniem koncepcji trzech systemów polityki społecznej oraz koncepcji jej alienacji: Potrzeba udziału obywateli w tworzeniu, realizacji i doskonaleniu polityki społecznej.

--03.01.16

Kolejna wersja tekstu Prekarność, prekaryjnośc, prekariat - krótkie wprowadzenie. Dodałem: 1) dyskusję o definicji prekariatu Standinga opartą na Karcie prekariatu, 2) nowy punkt o wpływie prekaryjności na demografię, 3) polityczne aspekty prekariatu w Polsce, 4) informacje o indeksie prekaryzacji miejsc pracy, 5) trochę poprawek i liczne nowe przypisy i źródła, w tym do zagadnienia wpływu prekaryjności pracy na zdrowie psychiczne.

--03.12.15

21 października zostałem powołany w skład Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

--03.12.15

Nowa prezentacja na temat edukacji finansowej: Edukacja finansowa ? ubóstwo ? zdrowie finansowe gospodarstw domowych.

--19.11.15

Nowa prezentacja: Podmiotowość w środowiskowej pracy socjalnej. W kierunku społecznościowej organizacji usługowej zorientowanej na podmiotowość, a ponadto wersja 2.0 prezentacji na temat modelu sieciowej pomocy społecznej.

--01.10.15

Kolejna wersja artykułu z cyklu krótkie wprowadzenia: Prekarność, prekaryjność, prekariat. Wiele uzupełnień i nowej literatury.
Nowy artykuł z tej serii: Utowarowienie i odtowarowienie (komodyfikacja, dekomodyfikacja, rekomodyfikacja)

--08.08.15

Nowe wersje dwóch artykułów z cyklu krótkie wprowadzenia. Wiele istotnych uzupełnień w szczególności w artykule dotyczącym prekariatu (m.in. dodane zostały pojęcia prekarności i prekaryjności):
Prekarność, prekaryjność, prekariat,
Empowerment.

--05.08.15

Przewodnik dla organizacji pozarządowych, które planują skorzystanie ze środków unijnych na walkę z ubóstwem w Polsce: Organizacje obywatelskie promują włączenie społeczne, walczą z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych 2014-2020 Przewodnik.

--05.08.15

Zaktualizowałem artykuł Konkretyzacja i koordynacja celów polityki publicznej w wielopoziomowym rządzeniu do wersji 1.1. Między innymi dodałem informację, że polski rząd ustalił cel w zakresie ubóstwa niezgodnie z zaleceniem UE z 2010 r. (obniżenie krajowego wskaźnika ubóstwa o 25%, gdy w KPR 2011 ustalono obniżenie o 13%).

--05.08.15

Z dziejów polskiej rehabilitacji: "Nawet związki zawodowe odnosiły się początkowo nieufnie do akcji wprowadzania rehabilitacji. Rozeszła się wśród nich pogłoska, że rehabilitacja polega na obniżaniu rent i na zmuszaniu inwalidów do pracy" Wiktor Dega w Przedmowie do "Encyklopedycznego słownika rehabilitacji", 1986

--01.07.15

Nowy artykuł: Konkretyzacja i koordynacja celów polityki publicznej w wielopoziomowym rządzeniu.

--01.07.15

Nowe prezentacje:
Krytyka współczesnych koncepcji polityki społecznej;
Miejsce osób w wieku 50+ na rynku pracy.

--03.06.15

Nowa prezentacja: Pomoc społeczna 1990-2014. Sukcesy, porażki, wyzwania.

--26.04.15

Cellular Chaos, Jessica Pavone.

--07.04.15

Nowa prezentacja: Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce.

--19.03.15

Nowa prezentacja: Ubóstwo w Polsce w kontekście pracy socjalnej.

--28.02.15

Dwie nowe ekspertyzy dotyczące spółdzielczości socjalnej:
Metodologia monitoringu w zarządzaniu publicznym w sferze społecznej w kontekście funkcjonowania spółdzielni socjalnych;
Reintegracja społeczna w spółdzielczości socjalnej: pojęcia i pomiar.

--31.01.15

Nowa prezentacja: Ubóstwo osób pracujących w Polsce.

--23.01.15

Nowy tekst: Minimalny dochód gwarantowany (MDG), bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP), płaca minimalna (PM) ? krótkie wprowadzenie.

--21.01.15

Nowe teksty:
Państwo opiekuńcze - krótkie wprowadzenie;
Prekariat - krótkie wprowadzenie.

--20.01.15

Nowe artykuły:
Nierówności i ubóstwo a uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej;
Polityka społeczna a nierówności społeczne;
Polityka społeczna a egalitaryzmy.

--20.01.15

Nowy artykuł: Rozdzielenie postępowań administracyjnych od pracy socjalnej ? przegląd zagadnień.

--19.01.15

Nowy tekst: Empowerment - krótkie wprowadzenie.

--29.12.14

Nowy tekst: Rosnąca rola warunkowości pomocy społecznej a dochód powszechny w tematycznym numerze Praktyki Teoretycznej.
Prezentacje:
Zadłużenie - bieda - wykluczenie (wrzesień 2014),
Model sieciowej pomocy społecznej (listopad 2014),
Pomiar wyników, czyli monitoring i ewaluacja w pracy socjalnej i polityce miejskiej (listopad 2014).

--02.11.14

Nowe prezentacje: Ubóstwo dzieci w Polsce, Minimum income in Poland, Children's rights monitoring in Poland - critique and proposals, Ubóstwo i wykluczenie społeczne - skala potrzeb i wyzwania dla europejskiej i polskiej polityki społecznej, Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) - krótkie wprowadzenie.

--11.07.14

"Sytuację polityki społecznej... można skrótowo scharakteryzować jako permanentne "bycie na cenzurowanym" przejawiające się w atakach doktrynalnych na nią zarówno z prawa jak i z lewa. Z prawa, że w ogóle istnienie, lub - w wersji złagodzonej - że zbyt wiele kosztuje, że wywołuje szereg negatywnych skutków... Z lewa - że nie potrafi sprostać różnorodnym oczekiwaniom pokładanym w niej przez "szerokie rzesze społeczeństwa"... Byciu na cenzurowanym zdaje się sprzyjać postawa samych polityków społecznych: od czasu pojawienia się jej po dzień dzisiejszy przy różnych okazjach starają się wykazywać, że ma ona rację bytu, że powinna nie tylko być, lecz także się rozwijać" Józef Michalak 1991

--19.06.14

Co tracimy badając tylko prawo i budżet polityki społecznej?
?Dla uczniów i ich rodziców, chorych i bezrobotnych, polityka edukacyjna, zdrowotna czy zatrudnienia istnieją w mniejszym stopniu w formie prawa czy budżetów, ale poprzez miejsca, osoby, sytuacje, które je konkretyzują? Vincent Dubois

--06.06.14

Do linków EN dodałem International Union of Tenants.

--05.06.14

Genialnie ożywcze, biorąc pod uwagę bezkrytyczne popieranie decentralizacji przeciwdziałania ubóstwu: "Samorządy gminne będą równie skuteczne w zwalczaniu ubóstwa, jak indywidualni liderzy związków zawodowych czy przedsiębiorcy w zwalczaniu inflacji" Vincent Ostrom.

--05.06.14

Przedmowa do drugiego wydania Dylematów polityki społecznej Jolanty Supińskiej.

--24.04.14

Polityka społeczna Unii Europejskiej.

--31.10.13

Nowa prezentacja: Ubóstwo i wykluczenie społeczne w UE. Dane ukazują obraz następujący - wskaźnik ubóstwa lub wykluczenia w UE zamiast zmniejszyć się wzrasta (od 2008 o 8,7 mln), dotyczy to również skumulowanego ubóstwa (od 2008 o 2 mln).

--01.10.13

Prezentacja po angielsku: EU 2020 Strategy in Poland: Three processes with different institutional structures and mixed results.

--23.09.13

Nowy krótki artykuł z krytyką argumentów Grzegorza Konata: Powszechny dochód, czyli jak zmienić kapitalizm? Polemika plus wywiad dla Przeglądu Ludzie chcą nie tylko przetrwać.

--22.09.13

Nowy artykuł: Przyczynek do analizy roli organizacji pozarządowych w tworzeniu rządowych dokumentów programowych w obszarze polityki przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

--09.08.13

Do przemyślenia "Nic nie upodmiotawia ludzi bardziej niż, nawet mały, ale stały i przewidywalny dochód. Jako społeczeństwo powinniśmy zrozumieć, że naszym pierwszym celem jest upodmiotowienie ludzi" Curt Welch.

--17.07.13

Dwa nowe artykuły: Ewaluacja pracy z osobą i rodziną oraz Nauki o polityce społecznej a nauki o polityce publicznej oraz wywiad Dochód dla każdego!

--14.05.13

Nowy tekst Indywidualne konta obywatelskie, czyli o dochodzie powszechnym.

--17.04.13

Krótki tekst na temat nierówności społecznych.

--21.03.13

Nowy tekst Miejsce polityki społecznej w polityce publicznej dla projektu innowacyjnego Kalkulator kosztów zaniechania.

--28.01.13

W Nowym Obywatelu z zimy 2012 szkicuję plan działania Ministerstwa Rozwoju Społecznego i Wsparcia Socjalnego.

--14.01.13

Wprowadzenie do polityki społecznej w godnej polecenia publikacji "Zielony Nowy Ład społeczny" pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda, Beaty Maciejewskiej.

--11.01.13

Recenzja książki Guy Standinga Precariat.

--08.01.13

Na stronach Krytyki Politycznej ukazał się wywiad ze mną na temat idei dochodu obywatelskiego: Dochód obywatelski to nie utopia.

--08.01.13

Prezentacja przygotowana na konferencję Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, która odbyła się 12 grudnia 2012: Modele kształcenia w zakresie polityk publicznych.

--07.01.13

Pod koniec września 2012 r. wywiad ze mną przeprowadziły Sprawy Nauki: Pęczniejący prekariat.

--26.11.12

Do przemyślenia, z doświadczeń Holandii w budowie aktywnej polityki społecznej za pomocą nowego zarządzania publicznego: "Chociaż wydaje się, że urynkowienie usług zwiększyło liczbę osób bezrobotnych uczestniczących w programach aktywizujących, co było zgodne z celami polityki społecznej, sprzyjało ono raczej standaryzacji usług niż ich indywidualizacji, czyli odwrotnie niż przyjęte założenia polityki społecznej. Różnego rodzaju reformy sfery zarządzania także wydają się działać wbrew założeniu polityki społecznej, by adresować usługi aktywizacyjne w pierwszej kolejności do klientów pomocy społecznej o najniższym poziomie ?zatrudnialności?" Rik van Berkel.

--21.11.12

Nowy tekst: Ubóstwo i wykluczenie społeczne - pomiar, wyjaśnianie, strategie przeciwdziałania.

--17.11.12

Do przemyślenia: "powołanie ? w miejsce jednolitej obecnie sieci gminnych ośrodków pomocy społecznej ? dwóch niezależnie funkcjonujących sieci: biur do spraw dochodu podstawowego oraz ośrodków służb społecznych adresujących swe usługi, w tym pracę socjalną, ?nie tylko do biednych?, wymagałoby uchwalenia ? w miejsce obecnej ustawy o pomocy społecznej ? dwóch nowych aktów prawnych: ustawy o minimalnym dochodzie gwarantowanym (wsparcie finansowe wyjęte spod kompetencji pracowników socjalnych musiałoby siłą rzeczy zostać bardziej ?zautomatyzowane?) oraz ustawy o służbach społecznych" Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak, 2012.

--21.10.12

Ku przestrodze studentom, którzy będą musieli mnie spotkać na swej drodze: "Zakręcony facet, który jako jedyny śmieje się z własnych żartów... nie traktuje wypowiedzi studentów serio... Mało poważny człowiek... Zajęcia prowadzone w nudny sposób. Czyta z prezentacji... Reasumując, neurotyczny typ, który nie nadaje się absolutnie do pracy z ludźmi" - cytaty z wiadomego źródła.

--17.10.12

W międzynarodowym dniu walki z ubóstwem przedstawiłem prezentację na temat ubóstwa i wykluczenia w Polsce.

--11.10.12

Prezentacja przedstawiona na inauguracyjnym spotkaniu Parlamentarnego Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Społecznego "Społeczeństwo Fair": Polityka publiczna w obszarach pracy i bezpieczeństwa socjalnego - perspektywa rozwoju społecznego.

--07.10.12

Do przemyślenia: "W hojnych państwach opiekuńczych ryzyko stania się ubogim pracownikiem jest o wiele mniejsze. Nie ma dowodów na to, żeby hojność ta wpływała negatywnie na zatrudnienie... państwo opiekuńcze wydaje się ograniczać ubóstwo pracujących bez negatywnych skutków dla zatrudnienia" David Brady.

--07.10.12

Od października 2012 UW zatrudnia mnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

--02.10.12

W linkach w dziale Varia dodałem czasopismo Nowy Obywatel.

--02.10.12

Do przemyślenia: "Ubóstwo samotnych matek może być ograniczane bardziej skutecznie poprzez powszechną opiekuńczość, niż przez próby zmiany indywidualnych zachowań lub cech kobiet" David Brady.

--01.10.12

Nowe fascynacje muzyczne: Arab on Radar, Doomsday Student.

--18.08.12

Nowy artykuł: Spółdzielczość, gospodarka społeczna a polityka społeczna.

--07.08.12

Do przemyślenia: "Prawdziwa wielkość miasta mierzona jest nie tylko wysokością jego drapaczy chmur, głębokością jego kultury oraz zasięgiem jego sektora biznesowego i produkcyjnego. Jest ona mierzona również tym, jak jego mieszkańcy razem troszczą się i pracują, aby wspierać ludzi w potrzebie".

--07.08.12

Nowy artykuł: Ewaluacja organizowania i rozwoju społeczności lokalnej, czyli o odmianach i sprawności trzeciej metody pracy socjalnej.

--25.07.12

Nowy artykuł: Analiza polityki publicznej ? perspektywa racjonalnej dyskusji.

--11.07.12

Nowy artykuł Nauki o i dla polityki publicznej: podejścia teoretyczno-metodologiczne. Powstał w związku z referatem przygotowanym na XXX konferencję polityków społecznych i seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych, zaległa prezentacja na ten temat.
Udostępniam też większy tekst ukończony w czerwcu Nowy priorytet EFS ? promowanie włączenia / integracji społecznej i zwalczanie ubóstwa.

--05.07.12

Do przemyślenia: "Urzędnicy unijni są w stanie opracować i wyegzekwować od państw członkowskich stosowanie dyrektywy regulującej minimalną wielkość i standard klatek, w których mogą być trzymane kury w kurnikach. Nie potrafią jednak zrobić tego samego w odniesieniu do minimalnego standardu pomocy dla ludzi, którzy znaleźli się na bruku lub zaraz tam trafią" - osoba bezdomna, polski delegat na Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa, cytat z dokumentu "11 europejskie spotkania osób doświadczających ubóstwa. Raport delegacji polskiej"

--29.05.12

Krótki tekst na temat aktualizacji Krajowego Programu Reform: Strategia Europa 2020 oraz aktualizacja Krajowego Programu Reform 2012/2013 ? przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

--18.05.12

Ukazały się dwie książki z moimi artykułami. Pierwszy o ubóstwie zielonej wyspy po polsku i niemiecku w G. Firlit-Fesnak i in. red. "Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej. Soziale Integration als Herausforderung fur die Sozialpolitik und Sozialarbeit", ASPRA-JR, Watrszawa 2012. Drugi o ekonomii sektora non-profit (pierwotnie w specjalnym numerze Polityki Społecznej z 2007 r.) w  P. Poławski red. "Trzeci sektor: fasady i realia", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.

--21.03.12

Do przemyślenia: "Odpowiedź na pytanie, czy socjaldemokracja ma post-produktywistyczną przyszłość, może zależeć w dużym stopniu od tego, czy uda się odciągnąć politykę społeczną od współczesnej obsesji na punkcie zatrudnienia, konkurencji rynkowej, nowego menedżeryzmu, workfare-u i zaborczego konsupcjonizmu", Tony Fitzpatrick.

--03.02.12

Nieco zaległa prezentacja z września 2011 r. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a polityka społeczna.

--26.01.12

Dodaję link do wstępu jaki napisałem do zestawu standardów pracy socjalnej dla kilku grup klientów pomocy społecznej.

--02.01.12

Dla uczestników seminarium Status społeczno-ekonomiczny jako przesłanka dyskryminacji przygotowałem tekst Status społeczno-ekonomiczny w kontekście polityki antydyskryminacyjnej oraz społecznej. W pierwszej części wstępnie próbuję wyjaśnić powiązania między polityką antydyskryminacyjną a polityką społeczną. Kilka dodatkowych wątków jest w prezentacji

--27.12.11

Krótki artykuł Kierunki rozwoju polityki społecznej

--01.12.11

Ukazała się książka pod redakcją Dobroniegi Trawkowskiej "Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę" (Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011) m.in. z moim tekstem Interwencja rodzinna i piecza zastępcza ? pomiędzy mediami, polityką i dowodami.

--14.11.11

Do przemyślenia: "Polityka społeczna stanowi niewątpliwie jeden z najważniejszych czynników dynamizowania gospodarczego i społecznego rozwoju" Zdzisława Czyżowska (1977).

--10.11.11

Znacznie zaktualizowałem tekst Dowody naukowe jako podstawa polityki społecznej, zarządzania społecznego i pracy socjalnej.

--23.10.11

Nowy artykuł: Ubóstwo zielonej wyspy.

--25.09.11

Crisis in Poland? Green Island with Consolidation Plan - Nowa prezentacja na temat wpływu kryzysu w Polsce, przedstawiona na konferencji GETTING OUT OF THE CRISIS TOGETHER: Alternative approaches for an inclusive recovery.

--27.08.11

Nowe publikacje - dwa artykuły autorskie i jeden współautorski w książce pod moją redakcją: R. Szarfenberg red. "Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup ? diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji", WRZOS, Warszawa 2011.

--18.08.11

Nowy artykuł Dowody naukowe jako podstawa polityki społecznej, zarządzania społecznego i pracy socjalnej.

--17.08.11

Krótka wypowiedź o przyszłości welfare state na stronach Instytutu Obywatelskiego.

--04.08.11

Do przemyślenia: "Postulat zniesienia państwa opiekuńczego jest równoznaczny z gospodarczym analfabetyzmem" Nicholas Barr.

--25.06.11

Wywiad dotyczący idei powszechnego dochodu obywatelskiego.

--07.06.11

Nowa prezentacja: Ubóstwo i wykluczenie społeczne - dwa podejścia empiryczne

--01.06.11

Nowa prezentacja: Kierunki rozwoju polityki społecznej.

--18.05.11

Nowa prezentacja: Socjaldemokratyczny model polityki społecznej a koncepcja powszechnego dochodu obywatelskiego.

--15.05.11

Do przemyślenia: "Więcej wydatków państwowych na świadczenia i usługi oraz wyższe podatki nie rozwiążą automatycznie naszych gospodarczych i społecznych problemów, ale mogą w tym pomóc" Lane Kenworthy o USA (2010).

--14.05.11

Nowa prezentacja: Zmiany w prawie pomocy społecznej - 2011.

--13.05.11

Do przemyślenia: "Jeżeli ludzie traktowani są jak obciążenie dla innych i takiej roli się od nich oczekuje, z czasem zaczynają się zachowywać jakby nim byli" Richard Titmuss w książce Commitment to Welfare (1968).

--12.05.11

Do przemyślenia: "Państwo opiekuńcze łagodziło podziały klasowe w przeszłości, a teraz może zmniejszać podziały między tubylcami i przybyszami" Arend Lijphart w przedmowie do książki Trust beyond Borders: lmmigration, the Welfare State, and ldentity in Modern Societies Markusa Crepaza (2008).

--12.05.11

Nowy tekst: Jakość nauki o polityce społecznej - kilka wstępnych uwag.

--26.04.11

Do przemyślenia: "W gospodarkach, w których zwrot z kapitału ludzkiego jest stosunkowo niższy, nierówność jest dobra dla wzrostu gospodarczego, ale gdy zwrot z tego kapitału jest relatywnie wyższy [co ma miejsce na dalszych etapach rozwoju gospodarczego], a mamy do czynienia z ograniczeniami w dostępie do kredytu, równość jest dobra dla procesu rozwojowego" Oded Galor w Inequality, Human Capital Formation and the Process of Development (2011).

--23.04.11

Do przemyślenia: "Reforma wprowadzająca standaryzację do edukacji jest tak użyteczna dla dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy i dla prężnego społeczeństwa obywatelskiego, jak stonka dla pola ziemniaków" Andy Hargreaves w: TEACHING IN THE KNOWLEDGE SOCIETY: Education in the Age of Insecurity (2003)

--02.04.11

Do przemyślenia: "... zwiększanie dostępu do edukacji wcale nie sprawia, iż przepaść pomiędzy grupami stojącymi wysoko na drabinie stratyfikacyjnej a tymi, którzy stoją nisko, jest zasypywana" Tomasz Gmerek.

--23.03.11

Nowy tekst: Wpływ koncepcji rozwoju społecznego na politykę społeczną

--21.02.11

Prezentacja Polskiego Raportu Social Watch 2010 Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce odbyła się w Nowym Wspaniałym Świecie - wybrane dane

--08.02.11

Nowy tekst Rozwój społeczny, czyli detronizacja PKB.

--06.02.11

Nowy tekst Ubóstwo, wykluczenie, nierówność, dyskryminacja ? problemy wymagające rozwiązań.

--29.01.11

W linkach PL dodaję miesięcznik z niezależnymi testami produktów Pro-Test, wydaje go Fundacja Pro-Test, która należy do International Consumer Research & Testing z siedzibą w Londynie.

--23.01.11

W linkach PL dodaję Fundację Dzieci Niczyje, szczególnie godny polecenia jest periodyk Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka, a ponadto w linkach EN International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect.

--21.01.11

Do przemyślenia: "Im bardziej progresywny system podatkowy i im bardziej hojne i wszechstronne programy wydatków państwowych, tym większy udział klasy średniej w danym kraju" Steven Pressman

--20.01.11

Nowy artykuł Interwencja rodzinna i piecza zastępcza ? pomiędzy mediami, polityką i dowodami

--04.01.11

Referat Możliwe modele rozwojowe dla Polski i ich konsekwencje społeczne

--16.12.10

Prezentacja Możliwe modele rozwojowe dla Polski i ich konsekwencje społeczne

--10.12.10

Do przemyślenia: "Państwo jest schronieniem dla tych, którzy uciekają od moralnych konsekwencji indywidualizmu" Robert Nisbet (1953)

--08.12.10

Do przemyślenia w kontekście tezy, że nowe zarządzanie publiczne opiera się na wizji obywatela, który ma być konsumentem usług publicznych: "Konsument wybiera spośród towarów, które oferuje rynek; obywatel decyduje o tym, co jest na tyle ważne, że ma to robić rząd za pieniądze publiczne"  George Fredrickson (1992)

--07.12.10

Do przemyślenia: "W pewnym czasie pewien kraj radzi sobie lepiej niż inne i akademicy oraz praktycy ulegają pokusie, aby uogólniać ten przypadek i zalecać jego politykę wszystkim innym krajom. Po dekadzie lub dwóch ten kraj przestaje radzić sobie tak dobrze, wyprzedza go inny kraj, który stosuje inną politykę i staje się nową gwiazdą, którą uznaje się za wzór do naśladowania" Avinash Dixit (2004).

--02.12.10

Kolejna prezentacja: Współpraca systemu urzędów pracy z systemem pomocy społecznej.
Do linków dodałem Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oraz Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska.

--26.11.10

Do przemyślenia: "Duży zakres koordynacji może zmniejszać jakość usług udzielanych przez sieć [organizacji] potraktowaną jako całość... jednym z negatywnych skutków ubocznych intensywnej koordynacji między członkami sieci systemu usługowego jest wzmacnianie status quo poprzez utrudnianie wejścia dla nowych organizacji, technologii i ideologii. [...] typową odpowiedzią na krytykę niskiej efektywności udzielanych usług są sugestie, że problemy mogłaby rozwiązać większa koordynacja pomiędzy istniejącymi organizacjami" David A. Whetten (1981)

--22.11.10

Trzy nowe prezentacje: Sukces w polityce społecznej (i w pracy socjalnej), Ubóstwo i wykluczenie - nowe podejście?, Human Development Report 2010.

--22.10.10

Do przemyślenia: "Z punktu widzenia wyłącznie biologicznego, jeżeli możliwe byłoby wykorzystanie w pełnym zakresie możliwości jakie daje współczesna, skutecznie zorganizowana rehabilitacja kompleksowa i poprawne rozwiązania problemu zatrudniania osób niepełnosprawnych, to niezdolność do pracy jawi się jako praktycznie ograniczona dla osób ze znacznymi deficytami intelektualnymi, cierpiących na psychozy w okresach zaostrzeń objawów i rozległymi, organicznymi uszkodzeniami OUN" Dionizy Bilski.

--17.09.10

Nowy tekst: Kryteria ewaluacji pomocy społecznej.

--13.09.10

Nowy tekst: Jakość usług pomocy społecznej.

--27.08.10

Do przemyślenia: "Rządy, które zlecają, deregulują i prywatyzują swoje zasadnicze zadania ryzykują, że nie będą w stanie robić czegokolwiek. Państwa narażają swoją wiedzę i potencjał planistyczny, gdy urzędnicy publiczni stają się jedynie zleceniodawcami, którym obce są doświadczenia rządzenia i rozwiązywania problemów społecznych" - Jantine Grijzen.

--26.07.10

W linkach PL dodałem strony prężnie działających Młodych Socjalistów.

--29.06.10

Do przemyślenia: "...problem jest sposobem przedstawienia przez klienta swoich potrzeb. Nadmierna koncentracja na nim powoduje osłabienie, opóźniając moment mobilizacji energii, aby osiągnąć to, co jest pożądane" Luis Alarcon.

--11.06.10

Do przemyślenia: "Wzrastające przekonanie o nieefektywności subwencji publicznych stanowi poważne niebezpieczeństwo dla społeczeństwa, ponieważ oddziałuje destrukcyjnie na jego morale, na jego wiarę w siebie, na wizję przyszłości oraz na wiarę społeczeństwa w zdolność kierowania własnymi sprawami" Kenneth Boulding.

--08.06.10

Do przemyślenia: "Jakość wydaje się być znajoma dla profesjonalistów zaangażowanych w utrzymanie standardów, tworzenie i upowszechnianie 'dobrych praktyk' i udzielanie 'usług'. Wielu autorów dowodziło jednak..., że jakość służy również do dyscyplinowania profesjonalnej autonomii. Systematyzacja jakości poprzez tworzenie wskaźników, porównywalnych danych oraz ewaluację... miała 'ograniczyć rozwiązłość' jakości" John Clarke.

--07.06.10

Do przemyślenia: "Menadżeryzm może być postrzegany jako wypełnienie przepowiedni sformułowanej przez radykalnie myślących pracowników socjalnych. Praca socjalna, pielęgniarstwo... i inne pokrewne zawody walczyły o uzyskanie statusu profesji, aby w końcu zobaczyć jak ten status traci autonomię i zostaje podporządkowany odrębnej i niezależnej klasie zarządzającej... Deprofesjonalizacja wydaje się być konsekwencją nie do uniknięcia" Richard Hugman.

--15.05.10

Do przemyślenia: "Krytycyzm w stosunku do wartości pewnych instytucji klas wyższych, wrogość wobec policji, brak zaufania do rządu i ludzi wysoko postawionych, wreszcie cynizm obejmujący nawet stosunek do kościoła, nadają kulturze ubogich akcenty sprzeciwu i czynią z niej potencjalną siłę, dającą się użyć w ruchach politycznych wymierzonych przeciw istniejącemu porządkowi społecznemu" Oscar Lewis.

--14.05.10

Do przemyślenia: "Czasem zaczynam się obawiać, że mieszkańcy krajów bogatych... tak zupełnie zapomnieli, co to znaczy być biednym, że z człowiekiem, któremu mniej się powiodło, nie umiemy już ani rozmawiać, ani rozumieć jego uczuć. Musimy się tego nauczyć" Charles P. Snow.

--13.05.10

Do przemyślenia: "... wspólna waluta wymusza na Europie model anglosaski, czyli wolnorynkowy. Muszą być giętkie ceny i rynki pracy, by wstrząsy nie powodowały wybuchów wysokiego bezrobocia, które szybko się utrwala przez złą politykę socjalną... To czego potrzebuje strefa euro i cała UE, to jak najwięcej klasycznej ekonomii, nie Keynesa, ale Adama Smitha" Leszek Balcerowicz.

--12.05.05

Do linków anglojęzycznych dodaję Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities UN ENABLE.

--10.05.10

Do przemyślenia: "Dobrobyt społeczny poprawia się nie tylko poprzez dostarczenie konsumentom obfitości tanich dóbr i usług, ale również dzięki zapewnieniu przyzwoitych płac i dobrych warunków pracy" Bruce E. Kaufman.

--04.05.10

Nowe teksty: Minimalny dochód gwarantowany i pomoc społeczna oraz Marginalizacja i wykluczenie społeczne - panorama językowo-teoretyczna.

--17.04.10

Do przemyślenia: "Niektóre problemy są tak skomplikowane, że wysokiej inteligencji i dobrej informacji wymaga już sam brak zdecydowania, co w związku z nimi trzeba zrobić" Laurence J. Peter.

--15.04.10

Do linków UK dodałem stronę projektu Reconciliation of Work and Welfare in Europe.

--25.03.10

Moja książka "Krytyka i afirmacja polityki społecznej" z 2008 r. otrzymała nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.Nagroda KNoPiPS PAN za książkę Krytyka i afirmacja polityki społecznej

--16.03.10

Do przemyślenia: "Jestem lewicowcem (i feministą) ze względu na dowody naukowe i logikę, a nie wbrew nim. Dlaczego mamy pozwolić prawicy na zmonopolizowanie intelektualnych szczytów? I dlaczego pełen samozadowolenia nonsens - niezależnie od tego, jaka polityczna orientacja go głosi - ma być uznawany za najwyższe osiągnięcia nauki?" Alan Sokal.
A propos tego, na czym sławę zdobył Sokal - polecam tekst Tomasza Witkowskiego: Modne bzdury wciąż modne.

--14.03.10

Artykuł o stosunkach pracy w Szwecji zaktualizowałem do wersji 1.1. Główne zmiany: zamiast wykresu z wzrostem płac w Szwecji wstawiłem wykres z danymi porównawczymi dotyczącymi skumulowanego wzrostu płac realnych 1995-2005; dodałem informacje: o długotrwałym bezrobociu młodzieży w przypisie 20, o wydatkach na ALMP (w tekście przy sprawie flexicurity); dodałem też wykresy porównawcze ze wskaźnikami zatrudnienia i bezrobocia długookresowego (w części porównawczej).

--12.03.10

Nowy artykuł Od walki klas do dialogu społecznego - stosunki pracy w Szwecji.

--03.03.10

W linkach PL dodałem Feministyczny Think Tank. Wiele interesujących materiałów, tłumaczenia tekstów, raporty.

--24.02.10

Do przemyślenia: "Polityczna propaganda często kryje się za hasłami polityki społecznej" Richard M. Titmuss.

--04.02.10

Nowy artykuł Analiza koszty-korzyści w polityce społecznej.

--28.01.10

"? usługi społeczne straciły poparcie opinii publicznej nie dlatego, że nie udało nam się wystarczająco przekonująco i elokwentnie argumentować, iż wymaga ich sprawiedliwość, albo wystarczająco dokładnie ukazywać głębokości ubóstwa? ale przede wszystkim dlatego, że zwykli ludzie doświadczali tych usług jako poniżających i całkowicie nieskutecznych? Howard  Glennerster.

--14.01.10

Nowy artykuł dla projektu Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia: Polityka społeczna i usługi społeczne.

--19.12.09

Do przemyślenia: "Polityka jest odpowiedzialna przede wszystkim za sprawiedliwą organizację społeczeństwa i państwa. Jak to ongiś powiedział Augustyn - państwo rządzone niezgodnie ze sprawiedliwością będzie tylko bandą złodziei" Papież Benedykt XVI.

--12.12.09

Do przemyślenia: "Dylemat między ciężarem nieodpłatnej pracy domowej a płatnym zatrudnieniem może być poważny. Oczekiwanie, że ulegnie on złagodzeniu dzięki substytucji zapewnianej przez mężczyzn, jest nierealistyczne (mężowie na ogół nie zwiększają istotnie wkładu w nieodpłatne obowiązki domowe, by wyrównać zmniejszający się wkład ze strony podejmujących pracę żon), rozwiązanie musi przyjść spoza gospodarstwa domowego ?  z rynku lub z państwa" Gosta Esping-Andersen.

--30.11.09

Do przemyślenia: "Polityka społeczna może istnieć bez państwa opiekuńczego, natomiast państwo opiekuńcze nie może istnieć bez polityki społecznej" Gosta Esping-Andersen.

--25.11.09

Do przemyślenia ze względu na źródło: "Podstawową zasadą wszystkich akcji pomocy społecznej jest to, że świadczenia udzielane w jej ramach nie mogą odciągać od pracy" w: Osiągnięcia socjalne Polski Ludowej, 1951.

--24.11.09

Do przemyślenia "Współczesne społeczeństwa nadają dużą wartość innowacjom na podstawie rzadko kwestionowanego założenia, że nowy produkty czy usługa muszą być lepsze i preferowane tylko dlatego, że są nowe. Wśród poważniejszych kosztów tego przesadnego podejścia może być odwracanie uwagi od bardziej kluczowych cech systemu usług społecznych takich jak dostępność, ciągłość, wybór, spójność, sprawiedliwość, skuteczność, efektywność" Ralph M. Kramer.

--10.11.09

Do linków anglojęzycznych dodaję Joseph Rowntree Foundation, która za swoją dewizę ma następujące zdanie: "Poszukujemy przyczyn problemów społecznych, aby odnaleźć sposoby radzenia sobie z nimi i pokazać jak w praktyce można zaspokoić potrzeby społeczne".

--08.11.09

Do przemyślenia: "Jaki przykład dajemy dzieciom ubóstwiając celebrytów i ludzi afiszujących się bogactwem? Ich życie jest wygodne bez wkładu ciężkiej pracy na rzecz społeczeństwa, którą muszą wykonywać ubodzy rodzice, a nawet bez płacenia sprawiedliwej części podatków od bogactwa. Tak długo jak będziemy tolerować taki rodzaj społeczeństwa, nie wolno nam karać ubóstwem dzieci za to, że ich rodzicom nie zaoferowano przyzwoicie opłacanej i pewnej pracy, do której mają prawo" John Veit-Wilson.

--05.11.09

W dziale z linkami polskimi dodałem Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego.

--05.11.09

Do przemyślenia: "...narody powinny dążyć do całkowitego zniesienia formalnie ustalonego wieku emerytalnego..." Anthony Giddens.

--04.11.09

Kolejny tekst o mniej akademickim charakterze: Pożegnanie państwa opiekuńczego? Propozycja dla Obywatela.

--04.11.09

Kolejny tekst Minimalny dochód gwarantowany, ekspertyza dla Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu.

--30.10.09

Do linków anglojęzycznych dodaję znaną i zasłużoną organizację brytyjską Child Poverty Action Group.

--26.10.09

Do linków anglojęzycznych dodałem The Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ).

--21.10.09

Kolejny tekst, fragment większej całości: Wprowadzenie do ewaluacji programów i projektów społecznych.

--20.10.09

Do przemyślenia: "Polityka to współpraca z innymi dla osiągnięcia wspólnego celu, a perspektywa rodziny pozwala dociekać, czy ten wspólny cel uprzywilejowuje jednostki czy też przynosi korzyści rodzinom i dobru wspólnoty" Karen Bogenschneider.

--07.10.09

Do linków UK dodaję Washington State Institute for Public Policy. Stanowa placówka badawcza z powodzeniem wcielająca w życie ideę polityki społecznej opartej na dowodach naukowych.

--25.09.09

Do linków  anglojęzycznych dodałem Poverty Action Lab przy Massachusetts Institute of Technology, którego celem jest "ograniczanie ubóstwa przez zapewnienie, że polityka społeczna oparta będzie na dowodach naukowych". Hasłem tej organizacji jest "Zmieniać życie za pomocą lepszej polityki społecznej".

--21.09.09

"Powinno być oczywistością, że żadną pojedynczą liczbą nie da się podsumować czegoś tak złożonego i różnobarwnego jak 'społeczeństwo'. Niektóre liczby - w szczególności PKB - znajdują się jednak wciąż w centrum uwagi. Wydajemy miliony na przewidywanie ile wyniesie ta liczba w przyszłym miesiącu lub w przyszłym roku"  Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi.

--17.09.09

Do przemyślenia: "?(W Polsce) praktycznie nie istnieją formy mieszkalnictwa wspieranego dla osób próbujących przełamać syndrom bezdomności" Julia Wygnańska.

--16.09.09

Do przemyślenia: polityka integracji poprzez mieszkalnictwo "utkwiła między kilkoma dylematami:  proces deregulacji kontra zasada równego traktowania, dostosowanie polityki społecznej do specjalnych potrzeb jej klientów kontra unikanie ich stygmatyzacji, pomaganie najbardziej upośledzonym kontra nacisk na zwiększanie efektywności w udzielaniu usług socjalnych" Hél?ne Béguin, Louis Bertrand.

--16.09.09

Artykuł o reformach welfare state na podstawie analiz przeprowadzonych przez Barbarę Vis: Reformy welfare state w świetle ilościowych badań porównawczych.

--14.08.09

Do przemyślenia: "... z punktu widzenia rozwoju kultury błędem było zwolnienie w Polsce odopodatkowania spadków. W wielu krajach wysoko rozwiniętych to właśnie prawo spadkowe zachęcało do zakładania fundacji i powierzania części majątku instytucjom takim jak muzea, opery, filharmonie, biblioteki czy uniwersytety, bowiem tylko tego rodzaju donacje korzystały z przywileju podatkowego", Jerzy Hausner i inni (w: Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury).

--08.07.09

W linkach PL dodałem stronę Gminnego Ośrodka Pomocy w Słupnie. Antidotum na negatywne stereotypy publicznej pomocy społecznej.

--27.06.09

Mój artykuł o modelach polityki społecznej zaktualizowałem do wersji 1.7 - poprawiłem nazewnictwo jednego z rodzajów modeli, doprecyzowałem nieco kwestie dotyczące wyjaśniających modeli skutkowych, zmieniłem ostatni akapit z wnioskami (na tle mojego wykładu habilitacyjnego o związkach polityki społecznej z kryzysem gospodarczym), dodałem w aneksie pogłębioną analizę wyników Barbary Vis, a w tekście uwzględniłem wnioski z niej płynące.

--27.06.09

Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Z tej okazji w linkach PL dodaję Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz w linkach UK European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

--27.06.09

W linkach PL dodałem Instytut Rozwoju Miast, który powstał po rozwiązaniu Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej. Poza kwartalnikiem naukowym Problemy Rozwoju Miast (IGM wydawał Sprawy Mieszkaniowe) z nowszych publikacji polecić można serię dotyczącą rewitalizacji miast.

--03.06.09

Do przemyślenia: "Społeczeństwo i kapitał społeczny same w sobie nie są... czymś dobrym. Przekonanie, iż są czymś jednoznacznie pożądanym jest mitem naszych czasów" Russell Hardin.

--31.05.09

Do przemyślenia: "Relacje oparte na zaufaniu z pewnością nie są jedyną, ani też dominującą drogą do osiągania współpracy" Karen Cook, Russell Hardin i Margaret Levi w książce Cooperation without Trust.

--28.05.09

W linkach PL dodałem strony Państwa i Rynku - pismo internetowe poświęcone gospodarczej roli państwa, wiele tłumaczeń interesujących tekstów z zakresu polityki publicznej.

--07.05.09

W linkach PL dodałem Polski Komitet European Anti-Poverty Network.

--26.04.09

Przygotowałem trzy wykłady habilitacyjne. Oto pierwszy z niewygłoszonych: Polityka społeczna wobec kryzysu gospodarczego.

--23.04.09

Wczoraj odbyło się moje kolokwium habilitacyjne, na którym zaprezentowałem wykład Rozwój nauki o polityce społecznej.
Odświeżyłem plik z tekstem Wątpliwe prawa, wątpliwa argumentacja (uzupełniony przypis nr 2 - informacja o analizach Ragina).

--22.03.09

Do przemyślenia: "w ciężkich czasach, gdy autentyczne zapotrzebowanie na zasiłki jest wysokie, powinniśmy być raczej bardziej, a nie mniej hojni w przyznawaniu ich tym, którzy o nie wystąpią" Robert E. Goodin.

--17.03.09

Kolejny artykuł: Ewaluacja strategii a polityka społeczna.

--14.03.09

Do przemyślenia: "Rozwiązywanie ważnych problemów z zastosowaniem wiedzy, która je stworzyła nie jest możliwe" Albert Einstein.

--10.03.09

Kolejny artykuł: Globalne strategie rozwoju społecznego.

--09.03.09

Kolejny artykuł: Czy i kiedy kryzys gospodarczy i wzrost nierówności dochodów są dobre dla ubogich?

--08.03.09

Do przemyślenia: "To ile płaci się osobie symbolizuje jej wartość i ma podstawowe znaczenie emocjonalne i społeczne" Polly Toynbee.

--08.03.09

Do przemyślenia: "ludzie niepełnosprawni żądają praw do odpowiednich usług socjalnych, zaspokajających potrzeby przez nich samych zdefiniowane, a nie tego, aby ktoś inny te potrzeby definiował i zaspokajał" Mike Olivier.

--02.03.09

Do przemyślenia: "w zrozumieniu ewolucji ubóstwa absolutnego, głównym przedmiotem analizy powinna być ewolucja ubóstwa relatywnego, gdyż wpływ zmian średniego dochodu na ubóstwo absolutne jest praktycznie tautologią" François Bourguignon.

--26.02.06

Kolejny artykuł: Europejska polityka społeczna - krótkie wprowadzenie.

--22.02.09

Do przemyślenia: ?umowa o pracę pod wieloma względami różni się od zwykłej umowy handlowej; pracownik sprzedaje skłonność do podporządkowania się władzy? Herbert A. Simon.

--03.02.09

Do przemyślenia: "Nie zgadzam sie z tymi wszystkimi, którzy sądzą, że każdy człowiek powinien sam sobie radzić, a interwencja państwa... będzie miała opłakane skutki dla jego zaradności, przezorności i zapobiegliwości... Błędne jest założenie, że ludzka zapobiegliwość powodowana jest jedynie strachem; jej źródłem jest również nadzieja. Tam, gdzie nie ma nadziei, z pewnością nie będzie też przezorności" Winston Churchill.

--02.02.09

Do przemyślenia: "K. Marks przewidywał obumieranie państwa. Uznanie tej koncepcji implikuje potrzebę rozważań na temat przejmowania zadań państwa przez inne podmioty polityki społecznej" Adam Szałkowski.

--23.01.09

Do przemyślenia: "Słowa to naładowane pistolety" Jean Paul Sartre.

--21.01.09

Do linków anglojęzycznych dołączyłem Harvard Multidisciplinary Program in Inequality and Social Policy. W szczególności godne polecenia są materiały z seminariów organizowanych już od wielu lat.

--21.01.09

Artykuł Modele polityki społecznej w teorii i praktyce uaktualniłem do wersji 1.6. Dodałem komentarze pod schematem funkcji modeli polityki społecznej oraz pod zestawieniem celów, dodałem ramkę z zaleceniami Kenworthy'ego.

--21.01.09

Tekst napisany z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem doprowadziłem do wersji 1.0: Strategia antywykluczeniowa Unii Europejskiej.

--19.01.09

W linkach PL dodałem portal Ekonomiaspoleczna.pl.

--14.01.09

W linkach PL dodałem Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne.

--06.01.09

Artykuł Modele polityki społecznej w teorii i praktyce uaktualniłem do wersji 1.5. Wiele uzupełnień (nowe tabele, ramki, nowe akapity dotyczące retrenchment, rozwinięte zakończenie, dodatkowe przypisy i literatura).

--30.12.08

Artykuł Modele polityki społecznej w teorii i praktyce uaktualniłem do wersji 1.1. Główne zmiany: 1) poprawiłem błędne przypisanie koncepcji Beckermana do koncepcji pomiaru efektywności polityki społecznej (zaproponował on dodatkowe miary skuteczności w ograniczaniu ubóstwa); 2) uwzględniłem koncepcję dwóch wymiarów welfare state zaproponowaną przez Hicksa i Kenworthy'ego; 3) kilka mniejszych korekt i uzupełnień przypisów, np. Arts i Gelissen.
W wersji 1.2 dodatkowo: 1) akapit i przypisy na temat power resources theory oraz jej krytyki; 2) akapit i przypisy na temat "trylematu"; 3) uzupełniona literatura.

--29.12.08

W linkach uk dodałem International Poverty Center.

--16.12.08

Nowy artykuł Modele polityki społecznej w teorii i praktyce, przygotowany na  IX Konferencję FORUM  SPRAW PUBLICZNYCH Akademii Finansów pt. "Globalizacja: gospodarka a społeczeństwo". 

--13.12.08

Do linków dodałem COMPASSS, czyli COMParative methods for the Advancement of Systematic cross-case analysis and Small-n Studies. Organizacja upowszechniająca metodę zbiorów rozmytych w analizach porównawczych.

--03.12.08

Do przemyślenia: "Przyzwolenie na to, aby mechanizm rynkowy był jednym dyrygentem dla ludzkiego losu i środowiska naturalnego... doprowadziłoby do zniszczenia społeczeństwa. Jest tak dlatego, że nie można domniemanego towaru w postaci "siły roboczej" dowolnie przemieszczać, używać bez skrupułów, a nawet pozostawić w bezczynności bez wpływu na jednostkę ludzką, której zdarzyło się być jego nośnikiem" Karl Polanyi.

--01.12.08

Do przemyślenia: "Domniemana sprzeczność między wysokimi wydatkami społecznymi a dobrobytem ekonomicznym jest mitem" Paul Pennings. Autor tego stwierdzenia dowodził jednak również, że mitem może być domniemany wpływ wysokich wydatków społecznych na dobrobyt społeczny (mierzony współczynnikiem Giniego).

--25.11.08

Do przemyślenia: "Polityka społeczna jest może najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, aby pojawił się wzrost gospodarczy, a wyniki badań z poziomu mikro, mówiące jak ją zrobić dobrze, mogą się okazać kluczowe dla sukcesu gospodarczego" Abhijit Vinayak Banerjee.

--17.11.08

W linkach różnych dodałem odnośnik do portalu lewicowo.pl.

--06.11.08

Do przemyślenia: "Dla biedaka wszystko jest straszne - choroba, poniżenie, wstyd. Jesteśmy kalekami; boimy się wszystkiego; zależymy od każdego. Nikt nas nie potrzebuje. Jesteśmy jak śmieci, których każdy chce się pozbyć", niewidoma kobieta z Triaspolu w Mołdawii.

--06.11.08

Ocena Krajowego Programu ?Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna 2008-2010? przygotowana dla Polskiego Komitetu EAPN została zaktualizowana do wersji 1.1 (kilka poprawek i uzupełnień).

--02.11.08

Zaktualizowałem tekst o odnowionej Agendzie Społecznej UE do wersji 2.0.

--29.10.08

W linkach UK dodałem Human Development and Capability Association (zastosowanie podejścia Amartyii Sena do rozwoju) oraz The François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, które wydaje też Health and Human Rights An International Journal.

--27.10.08

Kolejna inicjatywa z okazji spotkania na temat dochodu podstawowego (dodaję zdjęcie z tego wydarzenia, za które dziękuję prof. Jolancie Supińskiej), pierwsza polska strona poświęcona tej idei: www.dochodpodstawowy.pl. Spotkanie na temat PDP 27.10.08

--27.10.08

Do przemyślenia: "Ludzie nie stworzyli ziemi. Nie jest ona prywatną własnością, jest nią tylko dodatkowa wartość wynikająca z wprowadzanych przez ludzi ulepszeń. Dlatego każdy właściciel ziemi winien jest społeczności opłatę za jej użytkowanie" Thomas Paine. Z funduszu utworzonego w ten sposób można wypłacać roczny dochód gwarantowany każdemu członkowi wspólnoty, patrz Alaska Permanent Fund.

--26.10.08

Do artykułu Van Parijsa dodałem jeszcze tłumaczenie jego odpowiedzi na 15 komentarzy, które ukazały się w Boston Review. Wprowadziłem też kilka mniejszych poprawek.

--23.10.08

Ze względu na to, że mam wystąpić w debacie na temat idei podstawowego dochodu (27.10, ul. chłodna 25, od 18:00) przetłumaczyłem jeden z tekstów Philippe'a Van Parijsa Dochód podstawowy dla wszystkich, który ukazał się  razem z kilkunastoma artykułami na ten temat w jednym z numerów Boston Review w 2000 r.

--20.10.08

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem przygotowałem tekst Strategia antywykluczeniowa Unii Europejskiej. Kilka roboczych wniosków przedstawiłem na konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

--15.10.08

Nowy przedmiot (prowadzony wspólnie z Tomaszem Meringiem) i poświęcona mu strona: Strategie rozwoju społecznego.

--09.10.08

Kolejna ekspertyza dla Polskiego komitetu European Anti-Poverty Network: Wstępna ocena Krajowego Programu Zabezpieczenie Społeczne i integracja Społeczna 2008-2010.

--03.10.08

Do przemyślenia: "Mapa świata, która nie zawiera Utopii nie jest warta nawet jednego spojrzenia, gdyż pomija kraj, do którego ludzkość zawsze przybija. A kiedy już tam ląduje zaczyna szukać i wypatrywać lepszego kraju i tam się kieruje. Postęp jest realizacją utopii" Oscar Wilde.

--25.09.08

Krótki tekst do dodatku Tygodnika Powszechnego Rzecz Obywatelska Na końcu rankingu.

--24.09.08

Ekspertyza dla Polskiego komitetu European Anti-Poverty Network: Europejska strategia antywykluczeniowa w Polsce.

--15.09.08

Do przemyślenia: "Jeżeli chodzi o potrzeby uznawane za materialne, gospodarka kamienia łupanego była gospodarką obfitości" Mary Douglas.

--19.08.08

Zaktualizowałem artykuł Unia Europejska odnawia swoje społeczne zobowiązania do wersji 1.1. Wprowadziłem sporo informacji o ważnym dokumencie roboczym Komisji Europejskiej Efficiency and Effectiveness of Social Spending oraz  krytycznym wobec niego artykule Petera Herrmanna i innych (patrz aktualności PS), do tego kilka mniejszych poprawek.
Zaktualizowałem artykuł Komparatystka ewaluacyjna i europejska polityka społeczna do wersji 1.2, głównie uwzględniając artykuł Petera Herrmanna i in.

--17.08.08

Nowy artykuł: Unia Europejska odnawia swoje społeczne zobowiązania.

--12.08.08

W linkach UK dodałem European Trade Union Institute.

--11.08.08

W linkach UK dodałem Urban Institute z USA, obchodzący w tym roku 40-lecie powstania i mający w misji "połączenie odosobnionych naukowców poszukujących prawdy z decydentami mającymi na celu postęp". Zakresem badań i analiz obejmuje szeroko rozumianą politykę społeczną w USA.

--10.08.08

Zaktualizowałem mój artykuł Komparatystka ewaluacyjna i europejska polityka społeczna do wersji 1.1, poza mniejszymi poprawkami jedno uzupełnienie w przypisie 4 oraz rozwinięcie przypisu 24 o kontrowersjach na temat wpływu hojnego welfare state i wysokich podatków na rozwój gospodarczy Szwecji.

--08.08.08

Nowy artykuł: Komparatystka ewaluacyjna i europejska polityka społeczna.

--25.07.08

W linkach UK dodałem Social Platform, czyli forum dla zgłaszania opinii i postulatów środowiska socjalnych NGOs-ów (a ściślej ich europejskich federacji) wobec europejskiej polityki społecznej.

--12.07.08

W linkach PL dodałem Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

--08.07.08

Kolejne tłumaczenie - Steven Saxonberg o modelu szwedzkim po zwycięstwie centroprawicy w 2006 r.

--25.06.08

Do przemyślenia: "Jeżeli nieistnienie jest krzywdą, to istnieje krzywda, której nikt nie doznaje, zatem w pewnym sensie egzystuje ktoś, kogo nie ma. Jak zatem może istnieć krzywda, która nikomu nie wyrządza szkody?" John Broome.

--13.06.08

Do przemyślenia: "Program polityczny nie uwzględniający wyraźnie potrzeby zniesienia szkół nie jest rewolucyjny..." Ivan Illich.

--06.06.08

Ukazało się drugie wydanie mojej książki Krytyka i afirmacja polityki społecznej (poszerzone o dwa nowe rozdziały, uzupełnione o dwa dodatkowe punkty, poprawione, z nowym wstępem i zakończeniem).

--31.05.08

Do przemyślenia: "Prawdziwym testem na cywilizację jest zaspokojenie potrzeb ubogich na przyzwoitym poziomie" Samuel Johnson.

--30.05.08

W linkach UK dodałem The U.S. Basic Income Guarantee Network (USBIG, link zaraz po BIEN). Krótka historia tej organizacji opisana przez Karla Widerquista.

--28.05.08

Dla potrzeb nowych stron PTPS znacznie rozwinąłem mój tekst o polityce społecznej dla początkujących: Polityka społeczna - krótkie wprowadzenie.

--27.05.08

W linkach UK dodałem International Centre for Prison Studies.

--23.05.08

Kolejny cytat do przemyślenia: "Rząd jest wynalazkiem ludzkiej mądrości mającym na celu zaspokajanie ludzkich potrzeb. Ludzie mają prawo do zaspokojenia potrzeb dzięki tej mądrości" Edmund Burke.

--22.05.08

W linkach UK dodałem strony EXNOTA, czyli Exit from non take up of public services, oraz ODENORE Observatoire DEs  NOn-REcours  aux droits et services. W obu przypadkach są to strony związane z badaniami naukowymi zjawiska niekorzystania przez obywateli  z przysługujących im praw społecznych, czyli pracowniczych i socjalnych (ang. non take-up, frac. non-recours). Definicja ze stron ODENORE (po angielsku). Dziękuję p. Bartłomiejowi Barcikowi za informację o tych stronach i badaniach.

--15.05.08

W linkach PL dodałem strony projektu Lokalne Partnerstwo Społeczne.

--07.05.08

Artykuł Pojęcie wykluczenia społecznego uaktualniłem do wersji 1.1, ważne uzupełnienie w pierwszej tabeli.

--05.05.08

W linkach UK dodałem Center for the Advancement of the Steady State Economy oraz Global Footprint Network.

--05.05.08

Przybyło mi nowych funkcji i obowiązków, stąd trochę zmian w dyżurach, a poza tym zaktualizowałem artykuł Gospodarowanie czasem życia - nowe wyzwanie (głównie rozszerzenie przypisu 3).

--03.05.08

W linkach PL dodałem: Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych, a w linkach UK: International Organization for Migration.

--17.04.08

W zasadzie zakończyłem prace nad drugim wydaniem mojej książki Krytyka i afirmacja polityki społecznej: spis treści, wprowadzenie i ostatni rozdział.

--14.04.08

Krótki artykuł na podstawie Modernising Social Policy for the New Life Course: Gospodarowanie czasem życia - nowe wyzwanie (propozycja dla Dialogu).

--04.04.08

Mocno uzupełniona i poprawiona propozycja artykułu dla Polityki Społecznej: Teoria i logika systemu transferów społecznych.

--29.03.08

W linkach PL dodałem Rządową Radę Ludnościową.

--28.03.08

W linkach różnych dodałem Alterkino.org - serwis z filmami dokumentalnymi.

--19.03.08

W linkach PL dodałem stronę polskich autorów modelu mikrosymulacyjnego SIMPL, służącego do badania wpływu reform świadczeniowo-podatkowych m.in. na poziom ubóstwa i nierówności dochodowych oraz podaż pracy. Zachęcam do zapoznania się z wynikami tych prac.

--10.03.08

Propozycja artykułu pt. "Pojęcie wykluczenia społecznego" do książki pod red. M. Dudy i B. Gulli "Przeciw wykluczeniu społecznemu".

--08.03.08

Do przemyślenia: "Idea Unii Europejskiej... to tak naprawdę projekt wymyślony dla pracodawców" K. Loach.

--28.02.08

Kilka uzupełnień w dziale pozazawodowym.

--24.02.08

Polemika z tezami prof. H. Izdebskiego wyrażonymi w tekście ?Polski model spółdzielni socjalnej na podstawie analizy rozwiązań prawno ? instytucjonalnych?.

--24.02.08

Propozycja artykułu dla Polityki Społecznej: Teoria i logika systemu transferów społecznych.

--14.02.08

Do linków PS PL dodałem link do strony poświęconej bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu powiązanej z FEANTSA, którą też uwzględniłem w linkach PS UK.

--04.02.08

Mój skromny wkład w kampanię EAPN na rzecz odpowiedniego dochodu minimalnego, tłumaczenie tekstu J. Veit-Wilsona "Dochód minimalny - mity i rzeczywistość".
Poza tym dodałem w linkach PS UK regionalny oddział WHO w Europie.

--07.01.08

W linkach UK dodałem International Co-operative Alliance.

--14.12.07

Do przemyślenia dodałem cytaty Martina Luthera Kinga, C. Wrighta Millsa i kolejny B. Russella.

--13.12.07

W linkach różnych dodałem Oficynę Wydalniczą Bractwa "Trojka", która wydała po polsku książkę M. Alberta "Ekonomia uczestnicząca" (patrz linki do dyskusji między nim a D. Schweickartem na ten właśnie temat w aktualnościach PS).

--08.12.07

Mój tekst traktujący o przyszłości polityki społecznej w skróconej wersji ukazał się w książce pod red. A. Karpińskiego "Europa w perspektywie roku 2050".

--08.12.07

W linkach różnych dodałem jeszcze Rethinking Marxism (kwartalnik naukowy z USA). W linkach PL: Publiczne Służby Zatrudnienia.

--07.12.07

W linkach różnych dodałem: Socialist Register (rocznik międzynarodowej lewicy), Parecon (strona poświecona koncepcji gospodarki lub ekonomii uczestniczącej M. Alberta, na temat tej koncepcji w skrócie) oraz Recykling Idei ("pismo społecznie zaangażowane").

--03.12.07

Do zbioru myśli dodałem Konfucjusza, Brechta, Bakunina, Aronowitza i Smitha. Odkryłem też kilku nowych interesujących wykonawców.

--01.12.07

Udostępniłem spis treści, wstęp i bibliografię mojego doktoratu.

--01.12.07

W dziale dotyczącym moich poglądów politycznych dodałem cytat z Harolda Pintera przytoczony przez Briana Barry'ego w interesującej książce Why Social Justice Matters z 2005 r.

--30.11.07

W dziale pozazawodowym wyodrębniłem mniejszą jednostkę informacyjną dotyczącą nowych interesujących wykonawców.

--29.11.07

W linkach UK: The Center for Full Employment and Price Stability, naukowa organizacja propagująca m.in. program pracodawcy ostatniej instancji (Employer of Last Resort Programme).

--25.11.07

Wątpliwe prawa, wątpliwa argumentacja - artykuł o prawach programów społecznych sformułowanych przez Charlesa Murray'a.

--24.11.07

Przyszłość teorii polityki społecznej prezentacja i notatki rozszerzające przygotowane do wystąpienia w panelu "Polityka społeczna przyszłości: perspektywy, wyzwania, prognozy" na międzynarodowej konferencji z okazji 30-lecia IPS "Jaka polityka społeczna dla Europy - Jaka polityka społeczna dla Polski?".

--22.11.07

W linkach UK: The Centre of Full Employment and Equity czyli CofFEE (australijski ośrodek naukowy mający na celu pełne zatrudnienie i sprawiedliwość dla wszystkich).

--20.11.07

W linkach UK dodatkowo: The Basic Income Earth Network i Social Policy Association.

--20.11.07

Dodałem kolejne pozycje w linkach UK: Eldis (duża baza publikacji o rozwoju firmowana przez Institute of Developmant Studies) i University of Wisconsin Center for Cooperatives. Dodałem też nowy dział linków różnych z New Left Review, Lewicą.pl, Krytyką Polityczną i polską edycją Le Monde Diplomatique.

--18.11.07

W linkach UK dodałem The Real Utopias Project - seria konferencji i publikacji, którą prowadzi Erik Olin Wright. Poza tym link do stron Comparative Research Program on Poverty.

--12.11.07

W linkach UK dodałem Insternational Social Security Association oraz International Labour Organization. W linkach PL dodałem Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (na tej stronie też biuletyny EAPN).

--08.11.07

Zmieniłem link do Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Dodałem też w linkach UK Luxembourg Income Study oraz Centre for Analysis of Social Exclusion.

--07.11.07

Prezentacja przygotowana na Maraton Edukacyjny, który odbył się we Wrocławiu: Sprawiedliwość społeczna w sferze edukacji.

--06.11.07

W linkach PL dodałem Fundację Pomocy Wzajemnej Barka.

--05.11.07

W linkach UK dodałem European Trade Union Confederation.

--05.11.07

W linkach PL dodałem Bibliotekę Pracownika Socjalnego.

--29.10.07

Trochę uzupełnień w dziale zainteresowania pozazawodowe.

--29.10.07

Poprawiłem i uzupełniłem tekst o społecznych zainteresowaniach E.S. Phelpsa. Dodatkowy akapit o jego teorii naturalnej stopy bezrobocia z dwoma kolejnymi źródłami 1994b i 1996b plus jedna poprawka dotycząca sposobu finansowania subsydiów do niskich płac.

--29.10.07

Kolejna korekta dotycząca informacji o CzCh. Dodałem też nowe numery. Dodatkowo nagrania z I i II demo zastąpiłem tymi samymi, ale o lepszej jakości.

--23.10.07

Opinia o projekcie ustawy nowelizującej ustawę o spółdzielczości socjalnej i nie tylko ją

--18.10.07

Skorygowałem datę powstania CzCh w dziale pozazawodowym, był to rok 1986

--15.10.07

Niewielki dodatek w tekście o poglądach Abramowskiego, uzupełniony przypis 1 i dodatkowa pozycja w bibliografii.

--13.10.07

Kolejne niewielkie poprawki do tekstu o teorii polityki społecznej - dodałem wzmianki o wkładzie J. Szczepańskiego i W. Szuberta (konsumpcja, potrzeby) oraz S. Golinowskiej (umowa społeczna, dobra publiczne)

--13.10.07

Nowy tekst o zainteresowaniach społecznych Edmunda S. Phelpsa noblisty z ekonomii z 2006 roku (jest to druga część artykułu napisanego wspólnie z A. Kurowską)

--01.10.07

Kilka poprawek wprowadziłem do artykułu o Abramowskim: przypisy do tekstu C. Miżejewskiego z PPS 9 i książek E. Milewskiego Sklepy społeczne (1910) R. Górskiego oraz S. Golinowskiej

--30.09.07

Nieco poprawiona wersja tekstu Teoria polityki społecznej i dydaktyka akademicka (nowe przypisy 9 i 10 oraz dodanie postaci K. Secomskiego - polityka społeczno-ekonomiczna i J. Rosnera - międzynarodowa polityka społeczna)

--28.09.07

Referat przygotowany na XXV Konferencję Polityków Społecznych w Sieniawie: Teoria polityki społecznej i dydaktyka akademicka

--19.09.07

Wstępna wersja omówienia raportu The World Distribution of Household Wealth(UNU-WIDER, 2006)

--13.09.07

Głos do Forum w Problemach Polityki Społecznej nr 10 pt. "Zamieszanie wokół EMS"

--10.09.07

Dwa kolejne artykuły w wersjach wstępnych "Niezwykła aktualność myśli Edwarda Abramowskiego" oraz "Sytuacja w pomocy społecznej w świetle opinii pracowników socjalnych z województwa łódzkiego". Moja książka pt. "krytyka i afirmacja polityki społecznej" jest już w księgarniach.

--02.09.07

Wstępna wersja obszernego omówienia OECD Employment Outlook 2007.

--14.07.07

Nowe pozycje w dziale "Zainteresowania pozazawodowe"

--20.06.07

Udostępniam kolejne, uzupełnione i zmienione wersje artykułów o reformach rynku pracy i polityce społecznej w 2050 r. Wkrótce ukaże się moja książka pt. "Krytyka i afirmacja polityki społecznej"

--07.05.07

Wstępna wersja tekstu "Reformy rynku pracy - wiele dróg do sukcesu"

--19.04.07

Wstępna wersja tekstu "Człowiek i polityka społeczna - Unia Europejska 2050" napisanego dla Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus"

--17.03.07

Aktualizacja zbiorcza za pierwsze miesiące 2007: Sytuacja w pomocy społecznej w województwie mazowieckim w świetle oficjalnych danych oraz w opinii pracowników socjalnych ? raport z badań (wspólnie z dr M. Grewińskim); Europa Socjalna - dlaczego powinniśmy uczestniczyć w tej debacie (tekst dla projektu Profesjonalny Dialog na Rzecz Europy Socjalnej)

AKTUALIZACJA TYLKO NA PROFILU POLITYKA SPOŁECZNA UW na Facebooku

--17.02.19

Polacy pod względem postaw interpersonalnych (zaufanie do innych, wiara w uczciwość innych, wiara w to, że inni pomagają) bardzo źle wypadają na tle Europy.
postawy interpersonalne

--29.05.18

Nierówności dochodowe mierzone współczynnikiem Giniego w Polsce zmniejszyły się między 2016 i 2017, ale tylko o 2%. Pełny rok wypłaty 500 plus nie zmienił wiele w tym obszarze (dane za sygnalną informacją GUS o wynikach badań budżetów gospodarstw domowych w 2017 r.).
Współczynnik Giniego Polska 2014-2017

--18.11.17-Postawy socjalne

Jak różne mogą być stanowiska wobec opinii, że zasiłki socjalne powodują lenistwo według autoidentyfikacji politycznej między różnymi krajami? Porównajmy Polskę, Federację Rosyjską i Szwecję
postawy wobec zdania "zasiłki rozleniwiają

--22.07.17-Stereotypy biednych i bogatych

Centrum Badań nad Uprzedzeniami zaprezentowało kilka lat temu wyniki badań na temat stereotypów osób biednych i bogatych. Okazało się, że stereotypy biednych są mniej negatywne i bardziej pozytywne niż stereotypy bogatych. Podobnie jest w przypadku przypisywania człowieczeństwa - Polacy biednych bardziej uczłowieczają, a bogatych odczłowieczają. Wykres poniżej pochodzi z publikacji M. Marchlewska, Słodka bieda i gorzkie bogactwo? O stosunku Polaków do osób o różnym statusie socjoekonomicznym. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, 2014
Stereotypy biednych i bogatych

--16.06.16-Świadczenia pieniężne a przemoc

Wśród wielu pozytywnych skutków świadczeń pieniężnych i rzeczowych jest również ten polegający na zmniejszaniu przemocy w rodzinie. Wykazała to między innymi ewaluacja programu świadczeń pieniężnych w Kenii: Cash: a simple remedy for domestic violence? Zmniejszenie przemocy można wyjaśniać m.in. zwiększeniem pozycji kobiety w rodzinie, zmniejszeniem przygnębienia i stresu, usunięciem źródła konfliktów jakim często są brak pieniędzy na zaspokojenie potrzeb rodziny. Możliwe, że również program 500+ (świadczenie wychowawcze) będzie miało podobny wpływ. W niektórych ośrodkach pomocy społecznej stwierdzono, że kobiety decydują się na odejście od przemocowych mężczyzn i wyprowadzenie się z gminy zamieszkania, mówią "teraz albo nigdy".

--05.08.15-Warunki pracy a zdrowie psychiczne

Niektórym wydaje się, że każda praca jest lepsza niż bezrobocie i niepełnosprawność. W ten sposób uzasadniają zaostrzanie polityki wobec bezrobotnych i niepełnosprawnych. Z badań nad zdrowiem psychicznym Holendrów w latach 2010-2012 wynikało jednak coś innego: "Psychospołeczne warunki pracy są związane ze zdrowiem psychicznym pracowników. Najsilniejszy związek stwierdzono w przypadku niepewności pracy. Zwiększała ona dwukrotnie ryzyko wystąpienia problemów i zaburzeń psychicznych. Przy występowaniu co najmniej trzech negatywnych czynników psychospołecznych w środowisku pracy ryzyko zaburzeń wzrastało od trzech do prawie pięciu razy w porównaniu z osobami, które miały optymalne warunki pracy. Posiadanie pracy niskiej jakości nie było związane z lepszym zdrowiem psychicznym w porównaniu z byciem bezrobotnym czy niepełnosprawnym". Wyniki badań opisała Margareet ten Have i in. w artykule The association between type and number of adverse working conditions and mental health during a time of economic crisis (2010?2012). Podobne wyniki uzyskano w Australii i w Wielkiej Brytanii.

--05.08.15-Polaryzacja rynku pracy

Czy czeka nas polaryzacja rynku pracy w Europie? Czy dla większości będą dostępne tylko niestabilne prace niskopłatne oraz luksusowe prace z wysokimi płacami? Zmiany rynku pracy w różnych krajach są zróżnicowane, ale dynamika sytuacji w całej Europie w ostatnich latach wydaje się potwierdzać scenariusz polaryzacyjny. Polecam raport: Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015oraz komentarz jednego z autorów.
Polaryzacja rynku pracy w UE

--07.04.15-Korzystanie z opieki żłobkowej

Z badań wiemy, że dzieci rozwijają się gorzej, gdy ich środowisko opiekuńczo-wychowawcze jest ubogie, a rodzice są zestresowani problemami materialnymi i niematerialnymi, z którymi ledwo sobie radzą. Wiemy też, że bardzo ważne dla rozwoju dziecka są pierwsze trzy lata życia. Jaki stąd wniosek? Wspieranie rodzin z dziećmi, w szczególności ubogich, powinno być priorytetem polityki rodzinnej. Jedną z ważnych form tego wspierania jest opieka nad dziećmi do lat trzech. Okazuje się, że w Polsce najzamożniejsze rodziny korzystają z nich aż dziewięć razy intensywniej niż rodziny najuboższe. Taki wynik jest najgorszy w Europie, tam ta nierówność nie przekracza pięciu. O tym i innych interesujących zagadnieniach z zakresu polityki rodzinnej możemy poczytać w raporcie o głównych przyczynach ubóstwa kobiet: Main Causes of Female Poverty.
Nierówności w korzystaniu z opieki żłobkowej w UE
Nierówności w korzystaniu z opieki żłobkowej w Polsce na tle UE

--19.03.15-Koszty pracy w Polsce

Koszty pracy w Polsce w ujęciu realnym dramatycznie spadły w stosunku do lat 90. Jaki to miało wpływ na rozwój Polski pod względem gospodarczym i społecznym? Komisja Europejska wydaje się być przekonana, że ten wpływ był dobry dla wzrostu gospodarczego. Z kolei przynajmniej jedna analiza naukowa przeprowadzona ostatnio nie potwierdza, aby wzrost kosztów pracy miał szkodliwy wpływ na kilka zmiennych gospodarczych (A. Krajewska, S. Krajewski, Opinie o kosztach pracy w Polsce i ich statystyczna weryfikacja, Polityka społeczna nr 1/2015).
Koszty pracy w Polsce w stosunku do 1996 r.

--29.12.14-Ubóstwo europejskie

Czy w bogatej Unii Europejskiej występuje ubóstwo? Jak dokonywać jego pomiaru? Urząd statystyczny UE stosuje jako granicę ubóstwa 60% mediany dochodów ekwiwalentnych. Gospodarstwa domowe o dochodach niższych zaliczane są do ubogich, a ściślej do zagrożonych ubóstwem (at risk of poverty). W roku 2013 (rok badania) w UE-28 było 83,5 milionów osób zagrożonych ubóstwem. Najwięcej takich osób było w Niemczech (12,8 miliona), a najmniej na Islandii (28 tys.), największy odsetek zarejestrowano w Serbii (24,5%), a najmniejszy w Czechach (8,6%). W Polsce liczba zagrożonych ubóstwem wynosiła 6,5 miliona, co stanowiło 17,3% ludności. Podstawowe informacje przybliżające temat pomiaru ubóstwa i wykluczenia w UE zawarte zostały w przewodniku EAPN Polska.
Ubóstwo w UE

--17.07.14-Ubóstwo dzieci w Polsce

Z ostatniego komunikatu GUS na temat ubóstwa w Polsce w 2013 r. wynika, że 10,1% dzieci w wieku 0-17 lat żyje w rodzinach, których wydatki są poniżej minimum egzystencji. Ile to właściwie jest dzieci? Sprawdziłem szacunki liczby dzieci dla poszczególnych roczników, dodałem i otrzymałem liczbę nieco ponad 7 milionów dzieci. Dziesięć procent od tej liczby daje 710 tys. dzieci żyjących w warunkach uznawanych za skrajne ubóstwo. W 2008 r. dzieci w takiej sytuacji było 603 tys. Jaki stąd wniosek? Przed nami wysiłek na rzecz zmniejszenia wskaźnika skrajnego ubóstwa dzieci do nie więcej niż 1%. W warunkach 2013 r. byłoby to nie więcej niż 70 tys. dzieci.

--17.07.14-Wpływ pomocy pieniężnej

Co myśleć o świadczeniach pieniężnych dla ubogich rodzin na podstawie badań? Okazało się, że mężczyźni (wtedy dzieci) z rodzin, które otrzymywały zasiłki (stanowe programy dla ubogich matek wdów i samotnych - mother's pensions z lat 1911-1935, USA) żyli o jeden rok dłużej od mężczyzn, których matki zgłosiły się po tę samą pomoc, ale im jej odmówiono (były więc w podobnej, choć nieco lepszej sytuacji). W ten sposób okazuje się, że zasiłki z pomocy społecznej mają w długim okresie pozytywny wpływ na zdrowie, a stwierdzono również taki wpływ na liczbę lat nauki i wagę. Te bardzo interesujące informacje za wstępnym raportem z badań: The effects of childhood means-tested cash transfers on mortality.

--14.06.14-Reformy rynku pracy

Czy analiza danych o reformach rynku pracy polegających na uelastycznieniu prawa pracy i cięciach w zasiłkach dla bezrobotnych z 14 zamożnych krajów dla lat 1980-2008 potwierdza pozytywny wpływ tych reform na rynek pracy? Odpowiedź brzmi "nie"! Tak wynika z badań zreferowanych w artykule In What Circumstances Does Labor Market Liberalization Work?

--05.06.14-Opieka żłobkowa

Co osiągnęliśmy przez 25 lat w opiece nad dziećmi do lat 3? Niewiele, tylko 18% samorządów oferuje cokolwiek swoim mieszkańcom. Z prezentacji Klaudii Wolniewicz
Opieka nad dziećmi do lat 3

--07.12.13-Udział płac w PKB

Jedna z tez o współczesnym rozwoju ekonomicznym jest taka, że udział płac w dochodzie narodowym zmniejsza się. Taki trend jest bardzo wyraźny w wielu krajach, jednym z nich jest Polska. Udział płac w PKB zmniejszył się o 16 punktów procentowych z 62% w 1992 r. do 46% w 2012 r. W jednej z analiz ekonometrycznych badano wpływ na ten trend czterech czynników: postępu technologicznego, globalizacji, finansjeryzacji (większa rola inwestycji w instrumenty finansowe), ograniczenia państwowej opiekuńczości. Najsilniej zmniejszała udział płac finansieryzacja, a najsłabiej i tylko w krajach rozwiniętych - postęp technologiczny. Analizy można znaleźć w artykule E. Stockhammera Why have wage shares fallen? A panel analysis of the determinants of functional income distribution.Udział płac w PKB, Polska i inne kraje 1992-2015

--21.09.13-Aktywna polityka społeczna

Jaką naturę ma nowa aktywizująca polityka społeczna? Wstępna odpowiedź brzmi: warunkową i karzącą. Weźmy przykład zasiłków dla bezrobotnych. O dużym poziomie warunkowości świadczy to, że musimy przyjąć każdą pracę, nawet odmienną od naszych kwalifikacji, zgodzić się na długie dojazdy, czy nawet przeprowadzkę, poddać się systematycznej kontroli dotyczącej naszej aktywności w poszukiwaniu pracy i obowiązkowo podpisać umowę, w której będą wyszczególnione nasze obowiązki. Drugi wymiar wiąże się z zaostrzaniem sankcji, aż do utraty prawa do zasiłku, za dobrowolne odejście z pracy, za pierwsze i kolejne odmowy przyjęcia zaoferowanego zatrudnienia czy udziału w szkoleniu lub innej aktywności uznanej za konieczną. W Polsce karne wyrejestrowanie wiąże się z utratą ubezpieczenia zdrowotnego (jeżeli nie ma go z innego tytułu). Pomiarem tego aspektu współczesnej polityki społecznej zajęto się w artykule Quantifying`Conditionality': A New Database on Conditions and Sanctions for Unemployment Benefitt Claimants. Z niego pochodzi wykres prezentujący wzrost aktywizacyjnej presji (coraz większa warunkowość i coraz ostrzejsze sankcje) w obszarze zasiłków dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii. Widać też, że hojność świadczeń zmienia się nieznacznie z tendencją ku jej ograniczaniu (np. skrócenie okresu wypłacania zasiłku).
Hojność i warunkowość zasiłków dla bezrobotnych w UK

--09.08.13-Pomoc bezrobotnym

Mała niespodzianka dla bezkrytycznych zwolenników obecności prywatnych firm w obszarze pomocy dla bezrobotnych, okazuje się że sektor publiczny może być bardziej skuteczny i mniej kosztowny. Do takich wniosków prowadziły badania ewaluacyjne przeprowadzone we Francji: Evaluation d'impact de l'accompagnement des demandeurs d'emploi par les op erateurs priv es de placement et le programme Cap vers l'entreprise. Podobne wnioski wynikają z ewaluacji pomocy prywatnych firm dla osób z wyższym wykształceniem: Do Labor Market Policies have Displacement Effects? Evidence from a Clustered Randomized Experiment. Jest to jeszcze jeden powód, aby nie ulegać naiwnej wierze, iż to co niepubliczne jest wielokrotnie lepsze (czyli skuteczniejsze i tańsze) od tego co publiczne w polityce społecznej.

--18.04.13-Hojność zasiłków

Politykę społeczną można mierzyć poprzez to, ile na nią wydajemy, co dzięki niej osiągamy, ale też jak jest hojna. Jednym z najważniejszych wskaźników hojności jest stopa zastąpienia, czyli w jakim stopniu zasiłki rekompensują utracone dochody z pracy. Jeżeli porównamy w dłuższym okresie stopy zastąpienia dla Polski i dla Szwecji możemy dowiedzieć się kilku rzeczy. Po pierwsze, świadczenia szwedzkie są ponad dwa razy hojniejsze niż nasze. Po drugie, od początku lat 90. w obu krajach hojność zasiłków dla bezrobotnych zmniejsza się. Nie muszę dodawać, że poziom zatrudnienia w Szwecji jest wyższy niż w Polsce. Oczywistym jest też, że hojność naszych zasiłków jest jedną z najniższych w Europie. Porównania dla wielu krajów i w dłuższym okresie.
 Hojność zasiłków dla bezrobotnych w Szwecji i w Polsce

--15.12.12-Dziedziczenie bezrobocia

Często zdarza mi się słyszeć, że ludzie uzależniają się od świadczeń socjalnych i z pokolenia na pokolenie przekazują to uzależnienie. Nie jest wykluczone, że są takie rodziny w Polsce. Zasadnicze jest jednak pytanie, ile ich jest i co z tego wynika. Nie spotkałem w Polsce żadnych wiarygodnych badań na ten temat. Biorąc pod uwagę hojność brytyjskich świadczeń moglibyśmy się spodziewać, że tam dziedziczenie bezrobocia to ogromny problem. Ostatnio opublikowany został raport na ten temat. Okazuje się, że nie udało sie znaleźć takich rodzin, w których więcej niż dwa pokolenia były bez pracy. W przypadku dwupokoleniowego pozostawania bez pracy, rodzin takich było 1%, przy czym tylko 9% z tego jednego procenta były to rodziny, w których nikt nigdy nie pracował przez dwa pokolenia. Sugestie, jakoby był to poważny problem są więc nieuprawnione. Projektowanie polityki społecznej dla wszystkich na podstawie 0,09% populacji wydaje się też mało rozsądne.
Dziedziczenie bezrobocia w UK

--01.12.12-Mieszkalnictwo

W Polsce, jak i w innych krajach postkomunistycznych struktura tytułu prawnego do mieszkania jest podobna - całkowita dominacja mieszkań własnych bez kredytu. Tylko u nas i w Czechach odsetek najemców mieszkań społecznych, socjalnych czy komunalnych przekracza 10%. W państwach Europy północnej i zachodniej znacznie większe są udziały mieszkań własnych ale z kredytem, najmowanych od prywatnych właścicieli oraz społecznych.
Tytuł prawny do mieszkania Polska a kraje EU, 2011

--26.11.12-Potrzeby dzieci

Zaspokojenie potrzeb podstawowych dzieci powinno być priorytetem cywilizowanego społeczeństwa. Okazuje się, że test na cywilizację trudno jest przejść nawet w Unii Europejskiej. Gdyby Szwecja i Finlandia były wzorem, poziom głębokiej deprywacji potrzeb materialnych dzieci musiałby spaść we wszystkich krajach UE poniżej 1%. Kiedy się tego doczekamy, szczególnie w Polsce?
Poziom głębokiej deprywacji materialnej dzieci w UE27, 2009

--19.11.12-Samobójstwa młodzieży

Polska od 1989 r. przechodzi proces transfromacji ustrojowej. Najpierw były to redykalne reformy gospodarcze i potężny kryzsy transformacyjny, a potem także kolejne reformy społeczne. Wzrost gospodarczy Polski w tym okresie jest uznawany za jeden z wyższych na świecie. Transformacji towrzyszył wzrost licznych problemów społecznych, np. nierówności, ubóstwa, bezdomności, przestępczości. Reformatorzy przewidywali to, ale w długim okresie problemy miały się zmniejszyć, a wszystkim miało się poprawić. W dużej mierze tak się właśnie stało, dlaczego nie dotyczy to jednak samobójstw wśród młodzieży? Dlaczego Węgry, Czechy i Słowacja mają trend malejący, a my rosnący? Kto odpowiada za dobrostan naszej młodzieży?
Samobójstwa młodzieży w wieku 15-19 w krajach postkomunistycznych 1989-2010

--22.10.12-Przedsiębiorstwo społeczne

17 października opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. Podmioty o takim statusie miałyby zajmować się realizacją celów społecznych, do których zaliczono reintegrację zawodową bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem (ustawa o zatrudnieniu socjalnym) oraz niepełnosprawnych (przedsiębiorstwo ma obowiązek zatrudniać co najmniej 50% osób bezrobotnych i 30% niepełnosprawnych). Drugi rodzaj działalności polegałby na udzielaniu usług pomocy społecznej, opieki nad dziećmi do lat 3, prowadzenia przedszkoli niepublicznych, prowadzenia bibliotek i instytucji kultury, działalności leczniczej, ochrony zdrowia psychicznego i wsparcia osób niepełnosprawnych. Tekst projektu i wiele innych szczegółów

--08.10.12-Becikowe

Premier zapowiedział, że becikowe nie będzie już wypłacane zamożniejszym rodzinom. Pytanie: czy jednocześnie obiecał, że zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na wypłaty dla reszty matek? Test empiryczny takiej obietnicy: po ograniczeniu dostępu do becikowego, jego wysokość powinna znacząco wzrosnąć. Jeżeli nie wzrośnie, to będzie oznaczało, że cała ta propozycja miała na celu cięcia, a argument lepiej adresowanej i skuteczniejszej pomocy finansowej był tylko zasłoną dymną. Inne wyjaśnienie: ponieważ likwidacja becikowego jest politycznie ryzykowana, więc jest to strategia stopniowej likwidacji, a nie poprawy jego parametrów.

--07.10.12-Minimum socjalne

W 1980 r. rząd zobowiązał się do podwyższenia minimalnej emerytury i renty do wysokości minimum socjalnego. Minęło 32 lata i wyniki są następujące: minimum socjalne dla jednoosobowego emeryckiego gospodarstwa domowego - 1037,79 zł, gdy najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 799,18 zł (brutto).

--01.10.12--Pomoc społeczna

Po kilku latach wewnętrznych dyskusji MPiPS przedstawiło założenia reformy pomocy społecznej. Zapytany przez media o ich ocenę, napisałem krótką opinię na ten temat.

--11.07.12--Polityka rodzinna

Okazuje się, że w 2012 r. większość Polaków jest za wsparciem udzielanym dla wszystkich rodzin, a nie tylko dla biednych. Zaskakujące, że 12 lat temu było odwrotnie. Być może nadszedł czas na budowanie w Polsce uniwersalnego państwa opiekuńczego, czyli powrotu do normalności.
CBSO polityka rodzinna uniwersalna czy selektywna

--05.07.12-Flexicurity

W 2011 r. ukazała się godna polecenia książka Andranika Tangiana Flexicurity and Political Philosophy, w której podsumowuje on swoje badania na temat łączenia w polityce społecznej deregulacji rynku pracy i zapewniania bezpieczeństwa zatrudnienia oraz bezpieczeństwa socjalnego. Dla danych z 2005 r.  obliczył on złożone wskaźniki elastyczności rynku pracy i braku pewności dochodu, zatrudnienia i znalezienia pracy. Polska w rankingu prekaryzacji znajdowała się wówczas na czele stawki.
Jeden z jego wniosków podsumowujący wpływ kryzysu na myślenie o strategii flexicurity: "Wygląda na to, że elastyczność, sprzyjająca łatwemu dostosowaniu zatrudnienia, zachęca firmy do bardziej ryzykownych zachowań rynkowych, co sprawia, że bardziej uzależniają się od kredytu... Lepszą alternatywą dla flexicurity jest 'normalizacja' stosunków zatrudnienia, czyli ograniczenie elastyczności rynku pracy...".
 Elastyczność i prekaryzacja 2005Elastyczność i prekaryzacja 2005

--29.05.12-Ubóstwo dzieci

UNICEF ogłosił kolejny raport o ubóstwie dzieci w bogatych krajach, w tym w Polsce. Do pomiaru zastosowano nie tylko ubóstwo pod względem dochodu, ale również niezaspokojenie potrzeb. Za podlegające deprywacji uznano dzieci, którym brakowało co najmniej dwóch z 14 podstawowych dóbr. Pod względem tego wskaźnika Polska wyprzedziła Rumunię i Bułgarię, a także Węgry i Łotwę oraz Portugalię. Interesujące analizy na tych danych: Child Deprivation, Multidimensional Poverty and Monetary Poverty in Europe.

Ubóstwo i deprywacja dzieci w Europie, 2009 Ubóstwo i deprywacja potrzeb dzieci w Polsce na tle UEDeprywacja potrzeb dzieci w Polsce na tle UE

--18.05.12-Aktywizacja i pomoc społeczna

Od pewnego czasu wielu ludzi ma nadzieję na to, że aktywizacja zawodowa jest najlepszym rozwiązaniem problemu ubóstwa. Okazuje się, że badania porównawcze niekoniecznie to potwierdzają: ?"Wątpliwym jest, czy aktywny wymiar europejskiej integracji wystarczy, aby zmniejszyć ubóstwo do poziomu przewidzianego w strategii Europa 2020. W naszym badaniu nie mogliśmy znaleźć żadnego empirycznego potwierdzenia dla związku pomiędzy aktywnymi programami rynku pracy oraz materialną deprywacją. Nie mogliśmy też zaobserwować żadnego związku między usługami publicznymi a materialną deprywacją. Zamiast tego otrzymaliśmy wyraźne dowody na to, że pomoc społeczna to kluczowy komponent instytucjonalny dla skutecznej walki z trudnościami materialnym w państwach UE". Cytat pochodzi z artykułu, który ukazał się w Journal of European Social Policy: Counteracting material deprivation: The role of social assistance in Europe. Jego autor Kenneth Nelson stworzył bazę danych na temat pomocy społecznej.

--07.03.12-Sprawiedliwość i wzrost

CBOS przeprowadził badanie poglądów Polaków na temat sprawiedliwości społecznej. Jedno z pytań dotyczyło preferencji, gdy będziemy mieli do wyboru szybki wzrost gospodarczy ze wzrostem nierówności albo wolny wzrost gospodarczy bez wzrostu nierówności. Okazuje się, że  74% Polaków skłania się ku drugiej opcji. Interesujące, że CBOS w swoim pytaniu nie uwzględnił możliwości zmniejszenia nierówności. Mamy tylko zestawione ze sobą szybki / wolny wzrost zamożności oraz wzrost / stabilne nierówności.
Preferncje Polaków tempo wzrostu gospodarczego a dynamika nierówności

--26.01.12-Usługi żłobkowe

Czy warto inwestować w upowszechnianie opieki żłobkowej w Polsce? Dorota Szelewa przedstawia wiele argumentów przemawiających za odpowiedzią "tak". Szkoda że tak trudno to zrealizować w dobie cięcia wydatków i ciągłej przepychanki między rządem i samorządem o to, kto, co i za co ma robić i finansować. Szczegóły w artykule Usługi opiekuńcze dla małych dzieci....
Argumenty za upowszechnieniem dostępu do opieki żłobkowej

--16.01.12-Skuteczność polityki rynku pracy

Co jest skuteczne, a co nie, w polityce aktywizacji bezrobotnych dowiadujemy się z raportu EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH. Gdy okazało się, że prace społecznie użyteczne są nieskuteczne, a nawet przeciwskuteczne, autorzy sformułowali interpretację, że jest to instrument przeciwdziałający demoralizacji.
Skuteczność aktywizacji bezrobotnych w Polsce

--28.12.11-Trylemat aktywizacji

Czy można jednocześnie osiągnąć następujące cele: 1) zapewnić, że bezrobotni nie będą ubodzy; 2) sprawić, że systemy monitorowania aktywności bezrobotnych w poszukiwaniu pracy nie będą zbyt agresywne; 3) spowodować wzrost zatrudnienia, który zmniejszy potrzebę wypłacania zasiłków? Czy polityka inwestycji  społecznych w czasie oszczędności i cięć budżetowych rozwiąże ten problem z powodzeniem?
Polecam kolejny bardzo interesujący artykuł z tego samego źródła, co poprzedni: Disappointing poverty trends: is the social investment state to blame? An exercise in soul-searching for policy-makers

--27.12.11-Stratyfikacja a nowa polityka społeczna

Czy ryzyka socjalne stały się bardziej demokratyczne? Czy niezależnie od pochodzenia wszyscy jesteśmy podobnie zagrożeni niskimi płacami, długotrwałym bezrobociem, złym stanem zdrowia itp.? Wbrew głosicielom społeczeństwa ryzyka, śmierci klas i demokratyzacji ubóstwa, okazuje się, że nadal ryzyka socjalne mają klasowy i międzypokoleniowy charakter. Jeżeli nowa polityka społeczna stawia głównie na równość szans edukacyjnych i indywidualną odpowiedzialność za zabezpieczenie przed ryzykiem (poprzez udział w rynku pracy), gdy o sytuacji decyduje nie własny wysiłek a pochodzenie społeczne, może się okazać, że to również ona generuje współcześnie wykluczenie.
Polecam interesujący artykuł oparty na analizie danych z kilkunastu krajów starej UE: The Social Stratification of Social Risks.

--10.11.11-ZUS i Konstytucja

Okazuje się, że ZUS jest wyjątkowym urzędem administracji publicznej i ma nieograniczoną w czasie możliwość zmieniania swoich decyzji już po przyznaniu świadczeń, mimo że nie doszło do oszustwa i nie zmienił się stan dowodowy. RPO uznał, że  jest to sprzeczne z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa oraz ochrony praw nabytych, i ma bardzo negatywne skutki dla ludzi, którym po latach odbiera się świadczenia, przez co tracą nie tylko dochód bieżący, ale też uprawnienia emerytalne. Sejmowi prawnicy nie widzą żadnego problemu w takim działaniu administracji świadczącej. Więcej, uznają oni, że nieograniczone weryfikowanie decyzji o przyznanych świadczeniach jest pożyteczne, bo eliminuje gapowiczów. Prokurator Generalny wykazał więcej rozsądku powołując się na kilka wyroków, które wyraźnie ograniczają dowolność postępowania organów świadczeniowych. Tak czy inaczej, dowiadujemy się, że Konstytucja nie tylko nie gwarantuje pomocy społecznej, ale również nie daje pewności co do - wydawałoby się mniej kontrowersyjnych - świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Uzasadnienia stanowisk RPO, Sejmu i PG.

--25.09.11-Jakość pracy

Nowy sposób mierzenia jakości miejsc pracy wykazał, że odsetek prac bardzo niskiej i niskiej jakości wynosił w Polsce ponad 60%, sytuacja była gorsza tylko w Rumunii. Wykres pochodzi z niedawno wydanej książki Measuring More than Money: The Social Economics of Job Quality.
Jakość pracy w Polsce porównawczo

--04.08.11-Zasłużona zamożność?

Kiedy pytano Anglików ile razy dyrektor dużej firmy powinien zarabiać więcej od niewykwalifikowanego robotnika, większość odpowiadała, że maksimum 6 razy więcej. Ich wyobrażenie na temat rzeczywistej różnicy zarobków znacznie odbiegało od prawdy ? sądzili, że było to 12 razy, gdy tak naprawdę dyrektorzy zarabiali 43 razy więcej. W dodatku to nie rynek ustala tak wysokie płace, ale niewielka grupa ludzi skupiona w ciałach decydujących o wynagrodzeniach górnej warstwy menedżerów. Większa część zamożności ludzi bogatych pochodzi stąd, że odziedziczyli różne kapitały po swoich rodzicach. Bogaci płacą mniejszą część swoich dochodów na cele dobroczynne niż biedni. Czy wobec tego bogaci zasługują na bogactwo przekraczające granice sprawiedliwości i nie przyczyniające się do rozwoju społeczeństw? Odpowiedź brzmi: ?nie?. Polecam artykuł: The ?Deserving? Rich? Inequality, Morality and Social Policy.

--16.07.11-Świadczenia warunkowe

Zapewne krytycy becikowego przyjęli z zadowoleniem wprowadzenie warunku dotyczącego wizyt u ginekologa. Obecnie nie wszystkie kobiety mają prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, ale tylko te, które dostaną zaświadczenie od lekarza. Czy to oznacza, że matki i dzieci w Polsce będą teraz bardziej bezpiecznie i zdrowsze niż przed wprowadzeniem tego warunku? Niekoniecznie, z nielicznych badań eksperymentalnych wcale nie wynika, aby świadczenia warunkowane zmianą zachowania miały większy pozytywny wpływ niż świadczenia bez takich warunków: Designing Cost-Effective Cash Transfer Programs to Boost Schooling Among Young Women in Sub-Saharan Africa.
Esther Duflo i Abhijit V. Banerjee w książce Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty poddają w wątpliwość tak dzisiaj popularną zasadę warunkowania świadczeń dla ubogich, czyli wymagania zmiany zachowań, jako istotnego warunku udzielania świadczenia pieniężnego.

--18.05.11-Praca

Umowa, na podstawie której świadczymy pracę ma duże znaczenie dla tego jakie są nasze zarobki i uprawnienia oraz samopoczucie. Biorąc pod uwagę fakt, że nasze prawo pracy zawiera zasadę - trzecia umowa o pracę na czas określony powinna być umową bezterminową, można oczekiwać, że segment umów na czas określony będzie niewielki. Fakty mówią jednak coś innego - w 2010 r. odsetek pracowników mających umowy na czas określony wynosił w Polsce 27,3. Średnia dla UE27 to 14%. Do 2009 r. liderem tego rankingu była Hiszpania, obecnie jesteśmy nim my. Od 1999 r. wskaźnik ten wzrósł w Polsce z 4,6% do 27,3%, czyli obecnie jest prawie 6 razy wyższy! Pod tym względem również jesteśmy wyjątkowi. Mimo tego wielkiego postępu na drodze do ideału elastycznego rynku pracy oraz polityki skąpej pomocy dla osób bezrobotnych, nasze osiągnięcia na polu wskaźników aktywności zawodowej nadal są mizerne.
Odsetek pracowników mających umowy na czas określony

--15.05.11-Podatki i nierówność

Czasem można usłyszeć, że podatki są ważnym instrumentem w ograniczaniu nierówności ekonomicznych. Stąd też hipoteza, że podatki są istotne dla egalitarystycznej polityki społecznej. Prawda jest jednak taka, że to transfery socjalne są zasadnicze dla redukcji nierówności, szczególnie w tych krajach, które mają na tym polu duże osiągnięcia. Ich ceną jest oczywiście wysokie opodatkowanie, gdyż właśnie stąd czerpiemy środki na transfery. Reasumując, same podatki w małym stopniu ograniczają nierówność, ale to co z nich finansujemy może ją zmniejszać o wiele bardziej. Lane Kenworthy How to Pay for It.
Wpływ podatków i transferów na poziom nierównościRedukcja nierówności a wpływy z podatków

--13.04.11-15 nowych książek

Wielkie osiągnięcie! W dwóch seriach ukazało się 15 książek dotyczących najważniejszych zagadnień współczesnej polityki społecznej. Mam na myśli serie: Współczesna Polityka Społeczna (11 tłumaczeń), Nowa Polityka Społeczna (4 ksiażki). To osiągnięcie wydawnicze zawdzięczamy projektowi Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia. Idea serii tłumaczeń została zgłoszona na Zjeździe Krajowym Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w 2008 r. Jedyny problem jest taki, że książki nie trafią na rynek, są dystrybuowane bezpłatnie. Miejmy jednak nadzieję, że w bibliotekach ich nie zabraknie.

--01.04.11-Nowe książki

Anna Szelągowska "Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego", CeDeWu, Warszawa 2011. Przy tej okazji: najnowsze statystyki dotyczące mieszkalnictwa w UE.
Tomasz Gmerek "Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji", Impuls, Kraków 2011. O nierównościach edukacyjnych również na stronach OECD: Overcoming Social Background: Equity in Learning Opportunities and Outcomes.

--23.03.11-Wydatki społeczne - rodziny

Jak bardzo dbamy jako społeczeństwo o rodziny i dzieci? Nie bardzo. Polska jest na szarym końcu Europy pod względem wydatków społecznych na rodziny i dzieci w PKB. W dodatku ten udział systematycznie spada od 2001 r.  

--15.03.11-Wydatki społeczne w UE

Jeżeli ktoś myśli, że mamy bardzo wysokie wydatki społeczne, to zapewne głęboko się myli. Polska zarówno pod względem udziału tych wydatków w PKB, jak i w porównywalnych jednostkach na mieszkańca należy do krajów przeznaczających niewielką część swojej zamożności na cele społeczne: wydatki społeczne w 2008 r.

--02.03.11-Szkoła i równość

W Polsce zdecydowano, żeby do szkoły wysyłać dzieci od 6 roku życia. Być może jedno z uzasadnień tej reformy brzmiało tak: wcześniejsze rozpoczynanie kariery szkolnej pomoże wyrównać szanse dzieci z różnych środowisk. Na Węgrzech zbadano jakie skutki ma późniejsze rozpoczynanie edukacji w szkole podstawowej w przypadku dzieci matek z różnym poziomem wykształcenia. Okazało się, że późniejsze pójście do szkoły przynosi więcej korzyści edukacyjnych dzieciom ze środowisk o niższym poziomie wykształcenia. Jedno z wyjaśnień jest takie, że przedszkola są środowiskiem bardziej przyjaznym i mniej segregacyjnym niż węgierska szkoła podstawowa. Czy w Polsce mielibyśmy podobne wyniki? Niekoniecznie, nauczanie w klasach I-III zostało u nas zaprojektowane w sposób bardziej przyjazny dla uczniów. Wyniki badań z komentarzem: Whose Children Gain from Starting School Later? Evidence from Hungary.

--01.02.11-Jakość usług społecznych

Niedawno zakończył się duży projekt Prometheus, w jego wyniku wypracowano dokument Common Quality Framework for Social Services of General Interest. Z kolei Komitet Ochrony Socjalnej przyjął A Voluntary European Quality Framework for Social Services.  Komisja Europejska obiecuje, że uruchomi program finansujący międzynarodowe projekty na rzecz wdrażania tych zasad i standardów jakości usług. Miejmy nadzieję, że te inicjatywy będą miały wpływ na jakość usług społeczncyh i socjalnych w Polsce.

--29.01.11-CSR

Okazuje się, że wyższy poziom postrzeganego zaangażowania firm w CSR (społeczna odpowiedzialność firmy) związany jest z wyższym zadowoleniem pracowników z pracy, ale zaangażowanie w CSR firm zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się ich wielkości: Are Employees Better Off in Socially Responsible Firms?

--20.01.11-Wykluczenie społeczne i UE

European Anti-Poverty Network odpowiada na komunikat KE Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej. W dokumencie EAPN czytamy m.in. że nie da się osiągnąć integrującego wzrostu gospodarczego (inclusive growth, jeden z celów strategii Europa 2020) bez zmniejszania nierówności i dyskryminacji, a "samo zatrudnienie nie gwarantuje wyjścia z ubóstwa", równie ważne jak brak zatrudnienia są problemy dumpingu socjalnego, ubóstwa zatrudnionych, nierównego dostępu do trwałych i dobrej jakości miejsc  pracy i zapewnienia ochrony socjalnej osobom, które nie mogą pracować. Więcej w: EAPN First Response to the European Flagship Platform against Poverty and Social Exclusion.

--12.01.11-Wykluczenie społeczne i UE

Komisja Europejska wydała niedawno komunikat pt. Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej. Jest to jedna z inicjatyw flagowych składających się na strategię Europa 2020. W komunikacie określono kilka obszarów działania: realizacja działań mobilizująca wszystkie dziedziny polityki; intensywniejsze i skuteczniejsze wykorzystanie funduszy UE celem wsparcia włączenia społecznego; promocja innowacyjności społecznej opartej na dowodach; partnerska współpraca oraz wykorzystanie potencjału gospodarki społecznej; zwiększona koordynacja polityki społecznej wśród państw członkowskich. Poza komunikatem warto też przyjrzeć się liście inicjatyw UE, które przypisano do platformy.
Z tej okazji polecam też nowe opracowanie wydane przez Eurostat: Income and living conditions in Europe, a także wyniki ostatniego Eurobarometru na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wykres zestawiający trzy wskaźniki ubóstwa uzgodnione dla strategii Europa 2020. Drugi wykres zestawia ze sobą dane dotyczące ubóstwa i deprywacji, pozycja Polski - powyżej mediany w obu wymiarach. Zależność między zmiennymi jest dość silna i dodatnia.
Wskaźniki ubóstwa i wykluczenia społecznego Europa 2020Ubóstwo relatywne i deprywacja materialna, UE 27

--02.12.10-Systemy emerytalne

Dyskusja o reformie OFE trwa. W Zielonej Księdze na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie przytoczono dane, że Polski system emerytalny w obecnym kształcie zanotuje do 2060 r. największy w Europie spadek hojności emerytur mierzonej udziałem średniej emerytury w średniej płacy - wskaźnik zmniejszy się o 44%. Średni wiek przechodzenia na emeryturę wynosił w Polsce 59,3 lata podobnie, jak we Francji, Litwie czy Malcie, było to nieco więcej niż w Rumunii (55,5) czy Słowacji (58,7). Średnia UE27 wynosiła 61,4. Warto dodać, że z symulacji dr Joanny Owczarek i dr Barbary Więckowskiej z SGH wynika, że połowa mężczyzn i kobiet w naszym nowym systemie emerytalnym będzie  pobierała emeryturę minimalną!
Z okazji wydania Zielonej Księgi zorganizowano konferencję, na której wystąpił między innymi znany ekspert Nicholas Barr przyjmując, że emerytury jako emerytury służyć powinny zabezpieczeniu społecznemu dla osób starszych i twierdząc, że nie ma jednego najlepszego systemu emerytalnego.
Godny polecenia jest jeszcze jeden artykuł porównawczy Assessing the sustainability of pension reforms in Europe. Polska do 2050 r. zmieni pozycję z wysokich wydatków i niskiego ubóstwa emerytów na nadal wysokie wydatki przy wysokim ubóstwie.

--02.12.10-Opieka długoterminowa

Opieka długoterminowa w perspektywie praw człowieka: "Karta ?Praw i obowiązków osób starszych wymagających długoterminowej opieki? powstała w ramach Europejskiej Strategii do Walki z Przemocą wobec Osób Starszych (A European Strategy to Combat Elder Abuse EUSTACEA) realizowanego przy wsparciu programu DAPHNE III. Zamierzaniem jej twórców jest uczynienie praw i potrzeb osób starszych ważnym tematem debaty publicznej, w której ich głos zostanie usłyszany".

--05.11.10-Wsparcie rodziny i piecza zastępcza

Zapis wysłuchania publicznego w sprawie projektu ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest już dostępny na stronach Sejmu. Można się z niego wiele dowiedzieć na temat jakości projektu, wspomniano też o takich zjawiskach, jak handel dziećmi i zwroty dzieci z rodzin zastępczych do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

--04.11.10-Rozwój społeczny

Ukazał się dwudziesty już Human Development Report na temat rozwoju świata widzianego nie tylko przez pryzmat wzrostu gospodarczego i dochodu narodowego na głowę. Wiele podsumowań rozwoju społecznego przez ostatnie 40 lat oraz innowacje metodologiczne: Human Development Index z uwzględnieniem nierówności, indeks wielowymiarowej deprywacji, indeks nierówności pod względem płci. Czytamy tam np.: "wielu twórców polityki zakłada, że wzrost gospodarczy jest niezbędny dla poprawy sytuacji zdrowotnej i edukacyjnej społeczeństwa. Nasze analizy wskazują, że tak nie jest" Wykres

--22.10.10-Orzecznictwo i niepełnosprawność

Czy istnieje potrzeba zmiany ustaw dotyczących orzecznictwa lekarskiego dla potrzeb rentowych i dlaczego? Twierdząco na to pytanie w dowcipny i merytoryczny sposób odpowiada Dionizy Bilski, stwierdza on m.in., że potrzeba stworzenia nowych norm prawnych orzecznictwa, jednolitych dla wszystkich osób wykazujących upośledzenia sprawności organizmu, wskazując rodzaj upośledzonej funkcji i jego stopień, opartych na tych samych kryteriach oraz wskazaniu sprawnych funkcji orzekanego. Proponuje też powołanie ogólnopolskiej instytucji upoważnionej do dokonywania takich i tylko takich ocen.

--22.10.10-Praca matek

Co zrobić, żeby poziom aktywności zawodowej kobiet mających dzieci w wieku przedszkolnym zasadniczo wzrósł w Polsce? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Anna Kurowska w raporcie: Matka - Polka pracująca, czyli jak zwiększyć aktywność zawodową  kobiet w Polsce. Wśród rekomendacji m.in.: elastyczne formy i czas pracy, większa dostępność instytucjonalnej opieki dla dzieci w wieku 1-6, niewydłużanie urlopów macierzyńskich, skrócenie urlopów wychowawczych, wydłużenie wieku emerytalnego kobiet, wycofanie wspólnego rozliczania małżonków z podatków, likwidacja becikowego, zachęty dla zakładania przyzakładowych żłobków.

--13.09.10-Nierówności dochodowe

Jaki wpływ ma hojność polityki społecznej na nierówność dochodów przed i po uwzględnieniu transferów socjalnych? Odpowiedź na podstawie analizy danych porównawczych nie jest prosta, ponieważ poziom nierówności może być powodem większego wysiłku polityki społecznej. Ponadto przynajmniej część transferów może zmniejszać motywację do pracy, co również ma wpływ na poziom nierówności (może go zwiększać). Analiza Judith Niehues biorąca pod uwagę możliwość odwrotnego związku i efektów antymotywacyjnych  wykazała, że bardziej hojna polityka przyczynia się do ograniczenia nierówności dochodów mierzonej po uwzględnieniu transferów. Odpowiadają za to głównie emerytury i zasiłki dla bezrobotnych. Im większy udział zasiłków o charakterze pomocy społecznej (z kryteriami dochodowymi) w wydatkach społecznych, tym większa jest nierówność dochodów przed transferami. Polecam tekst: Social Spending Generosity and Income Inequality: A Dynamic Panel Approach.

--27.08.10-Niepełnosprawność i wykluczenie

Kiedyś czytałem, że edukacja to najlepsze rozwiązanie problemu wykluczenia społecznego. Czy rzeczywiście tak jest w przypadku osób niepełnosprawnych? "Osoby sprawne posiadające wyższe wykształcenie mają nieporównywalnie większe szanse na rynku pracy, niż osoby niepełnosprawne z analogicznym wykształceniem. Oznacza to, iż korzyści wynikające z wykształcenia są dużo mniejsze dla osób niepełnosprawnych, niż ogółu Polaków, a poziom aktywności zawodowej zależeć musi również od wielu innych czynników niekoniecznie związanych z wykształceniem", jeszcze raz: Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych.

--11.08.10-Pomoc społeczna

Od października 2006 r. nie podwyższono kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (od 2004 r. na tym samym poziomie pozostają kryteria dla świadczeń rodzinnych). Obecnie dla rodziny czteroosobowej jest to 351 zł na osobę, minimum egzystencji dla takiej rodziny w 2009 r. wyniosło średnio 377 zł. Doczekaliśmy więc sytuacji, gdy nawet skrajna bieda obywateli nie uprawnia ich do korzystania z pomocy pieniężnej państwa! W 2009 r. Rada Ministrów odrzuciła propozycję podwyższenia progów "ze względu na trudną sytuację budżetu państwa" co należy czytać: inne grupy korzystające z budżetu państwa były ważniejsze niż ubodzy obywatele. Pod koniec czerwca Komisja Trójstronna przyjęła uchwałę podpisaną również przez przedstawicieli rządu, że od 1 października 2010 kryteria wzrastają - dla jednoosobowych gospodarstw domowych 546 zł, dla rodzin 415 zł. Z uzasadnienia uchwały wynika jednak, że w budżecie na 2010 r. nie przewidziano wzrostu wydatków z tym związanych i zabraknie 156 mln zł (wydatki budżetu na 2010 r. zaplanowano na 301,2 mld, w tym na pomoc społeczną 3,7 mld). Jeżeli również w budżecie na 2011 r. nie zostaną one uwzględnione to zabraknie ponad 583 mln. Jak się żyje, gdy pomoc społeczna rządu i samorządu jest zbyt skąpa i źle zorganizowana, dowiadujemy się z reportażu Polskiego Radia.

--07.08.10-Niepełnosprawni

Na stronach PFRON dostępne są między innymi bardzo interesujące wyniki badań na temat wpływu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Jeden z licznych wniosków: "Wyniki zrealizowanych badań wskazują na bardzo mały wpływ samego poziomu, profilu i typu kształcenia jako takiego na gotowość osób niepełnosprawnych do podejmowania pracy oraz ich obecny status na rynku pracy. Ogółem sam poziom wykształcenia, o ile nie idą za nim pożądane treści w zakresie nauczania kompetencji i kształtowania odpowiednich postaw wobec pracy, wyjaśnia jedynie 2,07% do 6% (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) zmienności w tym zakresie". Polecam całość ogólnej części raportu końcowego:  Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych.

--20.07.10-Szpitale i konkurencja

W kampanii prezydenckiej reformy systemu szpitalnictwa stały sie przedmiotem gorących sporów. Kto ma rację? Przeciwnicy prywatyzacji czy może zwolennicy komercjalizacji? Gdyby ten spór dotyczył tego, jaki wpływ ma zwiększenie konkurencji między szpitalami w warunkach cen regulowanych, poprzez poprawienie możliwości wyboru pacjentów, to rację mieliby popierający taki kierunek reform. Tak przynajmniej wynika z badań nad brytyjską służbą zdrowia i reformą z 2006 r. (przejście od cen ustalanych przez rynek poprzez selektywne kontraktowanie do cen regulowanych): Death by Market Power: Reform, Competition and Patient Outcomes in the National Health Service.

--17.07.10-Pomoc społeczna w perspektywie SAS

System Analiz Samorządowych to część bardzo interesującego projektu Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego   dostarczania   usług. Poza tym, że warto zapoznać się z projektem i jego licznymi osiągnięciami, w tym Bazą Dobrych Praktyk, polecam raport o pomocy społecznej z kwietnia 2010 na podstawie danych z systemu SAS: Miasta członkowskie ZMP wobec zadań pomocy społecznej w latach 1999 ? 2008. Zasoby i funkcjonowanie.

--29.06.10-Inna perspektywa

Czy czegoś nie tracimy patrząc z perspektywy ekspertów, analiz statystycznych, ekonometrycznych, modeli formalnych, przepisów prawnych, polityków, pracowników socjalnych itp.? Co wnosi perspektywa tych, którym ma służyć pomoc społeczna i polityka rodzinna? Głos samotnych matek z Wałbrzycha.

--25.06.10-PO KL i wskaźniki

Jak dobre są wskaźniki  przyjęte dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? "Znaczna część wskaźników została zdefiniowana w sposób budzący wątpliwości interpretacyjne, wiele z nich jest również nieadekwatnych do wyznaczonych celów. W zasadzie żaden wskaźnik oddziaływania nie spełnia swojej roli" - ten bardzo interesujący wniosek sformułowano w wartym przeczytania raporcie: Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013.

--14.06.10-Eksperymenty i polityka społeczna

Jak sobie poradzić z biedą w krajach rozwijających się? Jaka w tym rola naukowców? Kto ma rację: optymista Sachs czy pesymista Easterly? Pasjonujący wykład Esther Duflo z pochwałą dla metody eksperymentalnej w zdobywaniu wiedzy o tym, jak pomagać ludziom ubogim. Zainteresowani lepszym poznaniem tej metodologii: Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Executive Training: Evaluating Social Programs.

--09.06.10-Ekonomia i tożsamości

Typowe ekonomiczne wyjaśnienia dyskryminacji pod względem płci czy związków między kolorem skóry a ubóstwem nie były zbyt przekonujące. Teraz mogą być nieco bardziej, po uwzględnieniu tego, że ludzie nie tylko nie są doskonale racjonalni (ekonomia behawioralna), ale też nie podejmują decyzji jedynie w związku ze swoimi bieżącymi chęciami i niechęciami. To co myślą o sobie i o innych (tożsamość) ma istotne znaczenie i powinno być uwzględnione w modelach ekonomicznych. Polecam artykuł noblisty George'a Akerlofa i Rachel Kranton: Identity Economics.

--08.06.10-Niepełnosprawni i powódź

Interesujący komentarz na blogu p. Jacka Zadrożnego dotyczący inicjatywy rządowej, aby każdy niepełnosprawny dotknięty powodzią dostał dodatkowo 2 tys. zł z PFRON. Temat dotyka fundamentalnych spraw z zakresu stosowania prawa w sytuacjach nadzwyczajnych oraz tego, czy i kiedy rozdawnictwo publicznych pieniędzy jest uzasadnione.

--08.06.10-Powszechna opieka przedszkolna

Co wynika z badań na temat wpływu powszechnej opieki przedszkolnej na późniejszą sytuację osób dorosłych? Nowych odpowiedzi na to pytanie dostarcza metodologicznie zaawansowana analiza wprowadzenia w Norwegii powszechnej opieki przedszkolnej. Okazuje się, że to rozwiązanie nie miało wpływu na średnie wyniki mierzone przyszłymi zarobkami, ale znacząco wyrównało szanse - najbardziej skorzystały na reformie dzieci z biedniejszych środowisk, dla pozostałych nie miała ona znaczenia lub nawet nieco pogorszyła sytuację: Is Universal Child Care Leveling the Playing Field? Evidence from Non-Linear Difference-in-Differences.

--08.06.10-Niepełnosprawność i UE

Rada UE i przedstawiciele rządów państw członkowskich przyjęli rezolucję w sprawie nowych ram działania w obszarze niepełnosprawności (European Disability Framework), w których znalazło się m.in. zaproszenie Komisji Europejskiej do tego, aby wspierała skuteczną realizację Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ w państwach członkowskich i przez instytucje UE. Może to w końcu sprawi, że poza podpisaniem Polska również ratyfikuje Konwencję wraz z protokołem umożliwiającym skargi.

--08.06.10-Ubóstwo, wykluczenie i UE

Spór o sformułowanie celu ograniczenia ubóstwa do 2020 r. w nowej strategii UE wydaje się dobiegać końca. Komitet Zabezpieczenia Społecznego (SPC) zaproponował zastosowanie trzech wskaźników - kryteriów niezależnie: 60% mediany dochodów, deprywacja 4 z dziewięciu potrzeb (dotychczas stosowano próg trzech deprywacji), gospodarstwa domowe, w których nikt nie jest zatrudniony. Dodanie do siebie liczb wyznaczonych w ten sposób to około 120 mln osób w UE. Rada ministrów UE m.in. ds. społecznych rekomendowała Radzie Europejskiej przyjęcie celu polegającego na wyciągnięciu z zagrożenia ubóstwem i wykluczenia przynajmniej 20 mln ludzi do 2020 r. 21 maja Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN) przyjął stanowisko w tej sprawie.

--05.06.10-Ubóstwo dzieci w UE

Kolejny raport na temat ubóstwa dzieci w UE. Jedna z interesujących informacji dotyczy zależności ubóstwa dzieci według 60% mediany dochodów gospodarstw domowych oraz wskaźnika intensywności pracy. Okazuje się, że najlepszą ochroną przed ubóstwem dzieci jest praca obojga rodziców, a poza tym możemy porównać wskaźniki ubóstwa i materialnej deprywacji: Child poverty and child well-being in the European Union.
Wskaźniki intensywności pracy a ubóstwo dochodowe dzieci Materialna deprywacja i ubóstwo dochodowe dzieci

--05.06.10-Ubóstwo i nierówność w UE

Bardzo interesujący raport o sytuacji społecznej w UE przygotowało Social Situation Observatory. W niektórych z rankingów Polska zajmuje najgorsze miejsca, tak jest w przypadku wskaźnika deprywacji materialnej: Monitoring Report 2009.Poverty and material deprivation

--04.06.10-Polityka społeczna UE

Polityka społeczna w UE realizowana jest przede wszystkim za pomocą miękkich instrumentów takich jak otwarta metoda koordynacji. W ostatnich latach zapowiadano jej wzmocnienie. Jej historię oraz silne i słabe strony przedstawia raport EU cooperation in the field of social inclusion.

--17.05.10-Ubóstwo

Rozpoczął się Polski tydzień tematyczny w ramach kampanii End Poverty zorganizowanej przez koalicję socjalnych organizacji pozarządowych o europejskim zasięgu. Z tej okazji warto poczytać o nowej teorii zachowań konsumpcyjnych osób w sytuacji ubóstwa. Jak wyjaśnić to, że te zachowania są często bardzo krótkowzroczne, np. pożyczanie pieniędzy na bardzo wysoki procent? Niezbyt przekonujące jest wyjaśnienie odwołujące się do konieczności zaspokojenia podstawowych potrzeb, ponieważ wydatki ubogich na używki i na inne produkty, które nie należą do grupy niezbędnych są znaczące. Jest też tak, że ubodzy jednocześnie w jednej sferze mogą podejmować decyzje krótkowzroczne, a w innej uwzględniające odległą przyszłość. Okazuje się, że nowych wyjaśnień tych zagadek może dostarczyć teoria wyróżniająca takie dobra, które dają przyjemność tylko w momencie konsumpcji (np. papierosy, pączki - dobra pokusy, temptation goods). "Sądzimy, że zrozumienie struktury pokus ("zmarnowanych wydatków") jest zasadnicze dla zrozumienia życia ubogich": The Shape of Temptation: Implications for the Economic Lives of the Poor.

--16.05.10-Polityka zdrowotna oparta na dowodach

Czy należy zalecać przesiewowe badania mammograficzne, a może nawet uczynić je  obowiązkowymi? Za: wczesne wykrycie raka piersi daje szansę na lepsze wyniki w leczeniu. Przeciw: błędne diagnozy stwierdzające raka spowodują niepotrzebne stresy i zbędne mastektomie. Co ma do zaoferowania w tej kwestii nauka? Na podstawie przeglądu badań eksperymentalnych (meta-analiza) stwierdzono, że szkody mogą być znaczące, pożytki niepewne, co uwzględniono też w ulotkach dla kobiet. Pojedyncze badania eksperymentalne dały inny wynik - pożytki są większe niż szkody: Absolute numbers of lives saved and overdiagnosis in breast cancer screening... Polityk chcący postępować według najlepszej dostępnej wiedzy naukowej ma więc dość trudne zadanie nawet w przypadku medycyny.

--15.05.10-Prawa osób niepełnosprawnych

Kilka aktualności poniżej pisałem o zaległej ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ. Inną zaległością jest społeczny projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością (opracowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji wspomagane przez prawników i ekspertów z Wielkiej Brytanii). Został on opublikowany w 2008 r. i w grudniu tego roku uroczyście przekazany premierowi Tuskowi, który obiecał jego "przeprowadzenie". Niecały rok później na stronach BIP MPiPS opublikowano jedynie projekt założeń do ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Informacja o tym wydarzeniu z kolejnymi niedotrzymanymi obietnicami - projekt ustawy miał trafić do Sejmu w grudniu 2009 r.

--15.05.10-Ubóstwo pracowników

Praca nie zawsze stanowi dobrą ochronę przed ubóstwem, na co dowodem są ludzie pracujący, których gospodarstwa domowe są ubogie według przyjętych minimalnych standardów. Jednym z warunków powodzenia walki z ubóstwem jest upodmiotowienie tych, którzy mają dzięki niej poprawić swoją sytuację. Oba wątki połączone zostały w inicjatywie Rady Europy: At work, but poor and without a voice? (W pracy,  ale ubodzy i pozbawieni głosu?). Z tej okazji wydano dwa raporty: Report on Empowerment of people experiencing extreme poverty oraz Report on improving the situation of low-income workers. Na początku maja Komitet Rady ministrów RE uchwalił zalecenie w tej sprawie: Guidelines on improving the situation of low-income workers and on the empowerment of people experiencing extreme poverty.

--13.05.10-Przemoc w rodzinie

Sejm uchwalił dużą nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych ustaw, w tym Kodeksu rodzinnego, gdzie dodano następujący artykuł: "Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych, zadawania cierpień psychicznych i innych form poniżania dziecka". Ustawa trafiła do Senatu.
W tym kontekście warto zapoznać się z dotychczasowymi postępami w realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

--12.05.10-Osoby niepełnosprawne

Już 85 ze 144 krajów (59%) ratyfikowało przyjętą przez ONZ w 2006 r. Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Wiele z tych państw ratyfikowało również opcjonalny protokół skargowy. Czy jest wśród nich Polska? Niestety nie! O tym, co powinno się w Polsce zmienić informowała w 2008 r. Czarna Księga - Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ. Rząd po raz ostatni zabrał w tej sprawie głos w październiku 2008 r. i to w odpowiedzi na interpelację poselską: "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na którym spoczywa główny ciężar prac, zakłada, że prace analityczne (analiza konwencji, analiza ustawodawstwa polskiego) zajmą od 9 do 12 miesięcy". Interesująca wypowiedź biorąc pod uwagę to, że wyniki prac analitycznych były zawarte w Czarnej Księdze z 2008 r. Na razie nie widać, aby MPiPS uporało się z zapowiadanymi pracami (powinno to nastąpić w listopadzie 2009 r.).

--10.05.10-Pomoc społeczna

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki kontroli kierowania do domów pomocy społecznej i ich finansowania oraz  funkcjonowania zakładów opiekuńczo-leczniczych. Zdecydowanie gorzej wypadły te drugie: "Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania związane z kwalifikowaniem i kierowaniem pacjentów do zakładów opiekuńczo-leczniczych".

--04.05.10-Mieszkania społeczne

Polski system gminnego mieszkalnictwa społecznego dostał kolejny bodziec do rozwoju: orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o tym, że przepisy nakazujące gminie wypłatę odszkodowań dla właścicieli lokali za niedostarczenie przez nią lokali socjalnych dla eksmitowanych z nich lokatorów są zgodne z Konstytucją. W związku z tym na stronach Ministerstwa Infrastruktury bardzo interesujące: Założenia projektu ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. A na OPS.pl wywiad na ten temat: Alternatywa wobec problemów mieszkaniowych.

--17.04.10-Przestępczość

Jak edukacja i sytuacja na rynku pracy wpływają na przestępczość? Polecam dwa artykuły referujące wyniki badań na ten temat: How Do Labor Markets Affect Crime? New Evidence on an Old Puzzle oraz Education Policy and Crime.

 --16.04.10-Międzypokoleniowa mobilność

W sierpniu 2008 r. pisałem poniżej o badaniach nad międzypokoleniową mobilnością, która mierzona jest m.in. korelacją między dochodami ojców i synów. Niski poziom tej korelacji oznacza wysoką międzypokoleniową mobilność,  co jest pożądane z perspektywy ideału równości szans (dorosłe dzieci biednych rodziców nie muszą być biedne). Ostatnio znalazłem bardzo interesujący artykuł, w którym m.in. Gosta Esping-Andersen zastanawia się nad wpływem polityki społecznej na międzypokoleniową mobilność: The Role of Social Institutions in Inter-Generational Mobility.

--15.04.10-Aktywna polityka rynku pracy

Z analiz zawartych w artykule Guiliano Bonoliego The political economy of active labour market policy, wynika, że pojęcie aktywnej polityki rynku pracy jest zbyt ogólne do prowadzenia badań, autor proponuje wyróżnienie czterech rodzajów tej polityki: wzmacnianie bodźców, pomoc w zatrudnieniu, zatrudnienie, inwestycje w kapitał ludzki.
Klasyfikacja ALMP Bonoliego

--15.04.10-Wydatki społeczne a ubóstwo

Czy wydatki społeczne ograniczają poziom ubóstwa? Na podstawie najnowszych badań porównawczych (28 krajów) można stwierdzić, że tak, ale zależy to od tego, jak i które wydatki mierzymy, czy uwzględniamy podatki oraz o jaką grupę krajów chodzi: Social Income Transfers and Poverty Alleviation in OECD Countries.

--15.04.10-Edukacja

Co nam przyniosły reformy systemu edukacji z 1999 r.? Okazuje się, że odłożenie w czasie momentu wejścia młodzieży na ścieżkę edukacji zawodowej daje pozytywne rezultaty mierzone wynikami międzynarodowych testów (PISA): The Impact of the 1999 Education Reform in Poland. 

--15.04.10-Ubóstwo i pomoc społeczna

Interesujące artykuły w nowym numerze Dialogu, a w szczególności Małgorzaty Radziukiewicz. Wśród wniosków czytamy: "W ciągu minionych lat 2003?2008, zdecydowanie malała rola socjalnej opiekuńczości państwa. Jest to ocena sformułowana na podstawie danych, które wskazują, że malała wielkość nominalna przyznawanej pomocy oraz malał udział świadczeń z pomocy w ogólnych dochodach rodzin". Więcej: Między rynkiem a socjalem.

--20.03.10-Jakość pracy

Do jakich wniosków prowadzą badania porównawcze nad wielowymiarową jakością pracy? W pomiarze jakości wzięto pod uwagę wskaźniki dla atrakcyjności pracy, kształcenia ustawicznego i rozwoju kariery, równości między płciami, bezpieczeństwa i higieny pracy, elastyczności i bezpieczeństwa socjalnego, integracji i dostępu do rynku pracy, organizacji pracy i równowagi między życiem zawodowym i pozazawodowym, dialogu społecznego i upodmiotowienia pracowników, różnorodności i nie-dyskryminacji, całościowe wyniki gospodarki i wydajność pracy. Zainteresowanych wynikami odsyłam do raportu: A Taxonomy  of European Labour Markets Using Quality Indicators.
Kto wygrywa w tym ważnym rankingu? Szwecja.
Syntetyczny wskaźnik jakości pracySyntatyczny wskaźnik jakości pracy 1994-2005

--19.03.10-Bezdomność

W międzywojennej Polsce popularność zdobyła idea Kartoteki Centralnej, która miała pomóc w koordynowaniu pomocy udzielanej przez rozmaite organizacje ubogim i bezdomnym. Po ponad pół wieku temat powraca:  W Warszawie powstanie baza danych bezdomnych?

--19.03.10-Bezrobocie

Opinię Stephena Nickella i Richarda Layarda, iż "Czas spędzony na zamartwianiu się zbyt sztywnymi regulacjami rynku pracy, nadmierną ochroną zatrudnienia czy zbyt wysokimi płacami minimalnymi jest czasem prawdopodobnie w większości zmarnowanym", gdyż poziom bezrobocia pracowników niskowykwalifikowanych zależy od czegoś innego (1999),  potwierdza w badaniach porównawczych 21 krajów Daniel Oesch: Explaining high unemployment among low-skilled workers: Evidence from 21 European and Anglo-Saxon countries, 1991-2006.

--16.03.10-Nauczyciele porównawczo

Ostatnio ukazał się pierwszy raport z badań OECD nad nauczycielami i nauczaniem (Teaching And Learning International Survey), bardzo interesująca lektura: Creating Effective Teaching and Learning Environments First results From tAlis.

--16.03.10-Szwecja i imigranci

Czasem daje się słyszeć głosy, że Szwecja ma jakieś szczególne problemy z integracją imigrantów bądź ich potomków. Okazuje się, że jest wręcz przeciwnie, ma najlepsze wskaźniki w tej dziedzinie. Polska, niestety osiągnęła jedne z najgorszych pod względem integracji na rynku pracy i dostępu do obywatelstwa. Tak wynika z niezbyt nowego, ale ważnego raportu, o którym w ogólniejszym kontekście już pisałem niżej: Migrant Integration Policy Index.
Drugi wart przeczytania artykuł nie ma charakteru porównawczego, ale wykorzystuje bardzo dobrą bazę danych dla prawie całej dekady. Z badania nie wynika, aby głównym problemem imigrantów na rynku pracy w Szwecji była dyskryminacja: Wages and Immigrant Occupational Composition in Sweden.

--13.03.10-Zabezpieczenie społeczne

Regionalne Forum Zabezpieczenia Społecznego zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego odbyło się na początku marca. Zastanawiające, że MPiPS nie informowało o tym wydarzeniu na swoich stronach. O nowym podejściu (dynamiczne zabezpieczenie społeczne) możemy przeczytać w raporcie wprowadzającym Dynamiczne zabezpieczenie społeczne dla Europy: Wybór i odpowiedzialność. Dla zirytowanych brakiem opisu literatury oryginał.

--13.03.10-Polityka rodzinna

Polecam interesującą wypowiedź brytyjskiej ekspertki, która słusznie została opatrzona tytułem: Przestańcie bać się małej liczby dzieci. Jej raport przygotowany na Regionalne Forum Zabezpieczenia Społecznego, które odbyło sie niedawno w Warszawie: Demographic challenges and social security.

--13.03.10-Pomoc społeczna

Wreszcie doczekaliśmy się analizy statystycznej pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych na podstawie danych z rejestrów instytucji, a nie sprawozdań MPiPS: Beneficjenci pomocy społecznej
i świadczeń rodzinnych w 2008r
.
Zapewne szczęście otrzymywanie takich analiz co roku (rocznik GUS) nie będzie nam dane.

--03.03.10-Ubóstwo i wykluczenie w UE

Ostatnio ukazały się dwa raporty dotyczące ubóstwa i wykluczenia w UE - jeden na podstawie badań sondażowych Eurobarometer, a drugi wydał Eurostat. Z pierwszego wynika m.in., że największy odsetek Polaków w porównaniu z innymi krajami UE uważa, iż za ubóstwo w Polsce odpowiada nieodpowiedni system zabezpieczenia społecznego (s. 58). Z drugiego dowiadujemy się m.in., że Polska cierpi na głęboką deprywację mieszkaniową (gorzej miała się tylko Rumunia, s. 84), a do tego mamy trzecie miejsce pod względem wskaźników prizonizacji (wskaźniki populacji więziennej, s. 90). Pełne teksty: Poverty and social exclusion (Eurobarometer 321) oraz Combating Poverty and Social Exclusion: A statistical portrait of the European Union 2010 (Eurostat).
Dodatkowo można przeczytać wydany niedawno raport GUS: Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2007 i 2008).

--28.02.10-Usługi zatrudnieniowe

Poniżej pisałem o polskich eksperymentach zlecania zasadniczych usług aktywizacji zawodowej agencjom zatrudnienia. Można to interpretować jako przejaw woli wprowadzenia na szerszą skalę quasi-rynku dla usług tego rodzaju (zlecanie w konkurencyjnych przetargach firmom prywatnym). Czy oczekiwania z tym związane są uzasadnione? Czy przyniesie to oszczędność środków publicznych, odbiurokratyzowanie i  lepsze wyniki? Polecam artykuł na temat doświadczeń Australii, Holandii i Danii w tej dziedzinie: Quasi-markets in employment policy in Australia, the Netherlands and Denmark.

--24.02.10-Rynek pracy

Mam nadzieję, że idea flexicurity nie zamieni sie w Polsce niepostrzeżenie w praktykę flexploatation. Polecam w związku z tym raport pod redakcją Elżbiety Kryńskiej z 2009 r.: Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje.
Jest on interesujący z wielu względów, np. stosowania typowej analizy prawniczej w połączeniu z ekonometrią. Problem w tym, że ekonometria tam zawarta (s. 100-111, wnioski i rekomendacje s. 130-132) skażona jest uproszczeniami i sprzecznościami, które wyjaśniane są ad hoc. Oparta jest przy tym na tylko jednej teorii  zachowań na rynku pracy z nierealistycznym założeniem, iż  bezrobotny to racjonalny kalkulator kosztów i korzyści. Autorzy niestety nie przeczytali dostępnego nawet po polsku i w Internecie studium Ikka Virjo Czy bezrobocie czyni ludźmi biernymi, które pozwala zachować krytyczny dystans do tej części raportu. Nieco dalej uwzględniono również  uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej jakie mają bezrobotni. We wnioskach mamy zaś m.in. kuriozalny postulat "uszczelnienia systemu opieki zdrowotnej", dobrze chociaż, że autor tego fragmentu zdaje sobie sprawę z "dużych negatywnych skutków".
Poza tym część końcowa raportu zawiera wiele na ogół rozsądnych rekomendacji, w tym upodobnienia systemu zasiłków dla bezrobotnych do świadczeń ubezpieczeniowych zależnych od wysokości uprzedniej  płacy - postulat powtarzany od pierwszej połowy lat 90.

--24.02.10-Metody pracy z bezdomnymi

Wiele nadziei na skuteczniejszą pomoc dla bezdomnych wiąże się ze streetworkingiem. Zbiór tekstów na ten temat zawdzięczamy jednemu z projektów IW EQUAL Agenda Bezdomności Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy  zakończonemu w 2008 r.: e-przewodnik streetworkingu. W tym kontekście godne polecenia są wyniki szerzej zakrojonych prac Pomorskiego Forum Wychodzenia z Bezdomności: Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach.

--24.02.10-Systemy ochrony zdrowia

Czy istnieje skandynawski model opieki zdrowotnej? Jak się różnią pod tym względem poszczególne kraje? Co się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat? Autorzy od kilku dziesiątków lata zaangażowani w badania porównawcze usług zdrowotnych i pracujący w Nordic Health Services Research Group prezentują wyniki badań na ten temat: Nordic Health Care Systems: Recent Reforms and Current Policy Challenges.

--04.02.10-Ubóstwo seniorów

Najnowsze dane na temat ubóstwa w UE ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób starszych. Dowiadujemy się m.in., że w krajach postkomunistycznych poziom  deprywacji materialnej w tej zbiorowości jest znacząco wyższy niż ubóstwo dochodowe według granicy 60% mediany. Autorzy stawiają więc pod znakiem zapytania stosowanie tej granicy w naszym obszarze. Pod względem deprywacji materialnej osób powyżej 65 roku życia jesteśmy na czwartym miejscu w UE (im wyżej tym gorzej) po Bułgarii, Rumunii i Łotwie. Interesujące pytanie, czy pod względem deprywacji materialnej osoby starsze w Polsce mają się tak dobrze jak pod względem ubóstwa dochodowego w porównaniu z innymi grupami? Poverty Risks for Older People in EU Countries ? An Update.

--14.01.10-Polityka społeczna i feminizm

Czy badania porównawcze polityki społecznej zawdzięczają coś feminizmowi? Okazuje się, że bardzo dużo. Polecam bardzo interesujący artykuł znanej autorki Ann Orloff: Gendering the Comparative Analysis of Welfare States: An Unfinished Agenda.

--14.12.09-Bezrobocie kobiet

Czy dla perspektyw zawodowych bezrobotnych kobiet lepsze jest dłuższe poszukiwanie dobrej pracy czy może szybkie podjęcie pracy niskopłatnej? Na podstawie danych z zachodnich  Niemiec naukowcy odpowiadają, że raczej to drugie: Low-Wage Employment versus Unemployment: Which One Provides Better Prospects for Women?

--07.12.09-Związki zawodowe

Jakie są różnice między firmami, w których są związki zawodowe i tymi, gdzie ich nie ma? "Oceniając działania podejmowane przez obie grupy przedsiębiorstw, należy podkreślić, że firmy posiadające związki zawodowe chętniej stosują rozwiązania, które sprzyjają obniżeniu kosztów pracy przy jednoczesnym utrzymaniu wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie. Są bardziej zaangażowane w rozwój pracowników i budowanie wizerunku przyjaznego pracodawcy". Więcej na ten i inne tematy pokrewne w raporcie: Elastyczność na rynku pracy ? wybór czy konieczność?

--24.11.09-Małżeństwo i pomoc społeczna

Czy pomoc społeczna powinna nagradzać zawieranie małżeństw wśród swoich klientów? Pamiętając alarmistyczny ton dotyczący negatywnego wpływu świadczeń rodzinnych dla samotnych rodziców na stabilność małżeństw, polska odpowiedź mogłaby brzmieć, że "tak". Jak wygląda realizacja takiej pomocy społecznej w zdecentralizowanym systemie USA  dowiadujemy się z  artykułu Cohabitation and Marriage Rules in State TANF Programs.

--10.11.09-Ubóstwo, dzieci i dziennikarstwo

Jak mówić i pisać o ubóstwie, jak je pokazywać w mediach nie krzywdząc i nie obrażając ludzi, którzy go doświadczają? Joseph Rowntree Foundation wydała na ten temat przewodnik dla dziennikarzy: Reporting poverty in the UK: A practical guide for journalists. Praktyczny przykład dobrego i innowacyjnego podejścia do problemu - seria animowanych filmików o tym, jak ubóstwa doświadczają dzieci: Wrong Trainers. Seria była przeznaczona dla dzieci i otrzymała wiele nagród: trochę szczegółów i wypowiedzi dzieci, które oglądały filmy.

--09.11.09-Usługi prozatrudnieniowe

Doczekaliśmy się w Polsce eksperymentalnego podejścia do polityki społecznej. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (w eksperymencie biorą też udział PUP Kraków i PUP Rzeszów) opracował projekt Nowe Horyzonty - w poszukiwaniu większej skuteczności pośrednictwa pracy. Polega on z grubsza na tym, aby losowo wybranych bezrobotnych podzielić na dwie grupy, jedna będzie obsługiwana przez pracowników PUP, a druga przez pracowników prywatnych agencji zatrudnienia (PAZ). Przyszłe wyniki eksperymentu (PAZ okażą się zapewne lepsze niż PUP) mogą być interpretowane praktycznie na kilka sposobów: 1) trzeba usługi prozatrudnieniowe zlecać PAZ, a PUP niech się zajmie kontraktacją i kontrolą (ewentualnie do likwidacji i/lub przekształcenia w coś innego); 2) trzeba zreformować PUP, aby działały  podobnie jak PAZ; 3) PUP zajmie się jedną częścią bezrobotnych (np. mniej problemowych), a PAZ inną (np. bardziej  problemowych). Do rozważenia pozostają scenariusze przy wynikach: PUP równoważny lub lepszy niż PAZ. Prezentacja projektu.
Ogólnie o całej idei pisałem niżej, patrz też prezentacja Ilony Gosk z FISE: Kontraktowanie usług zatrudnienia w Europie i na świecie (czyli w Holandii, Wielkiej Brytanii i Australii).

--07.11.09-Rewolucje w kulturze

Dyskurs na temat reform sfery kultury osiągnął nowy poziom po włączeniu się do tej dyskusji znanych ekonomistów prof. Jerzego Hausnera i prof. Leszka Balcerowicza. W tym kontekście interesujące stanowisko zajął Komitet na rzecz radykalnych zmian w kulturze.

--05.11.09-Ubezpieczenie emerytalne

Z okazji zamieszania wokół kolejnych propozycji zmian w systemie ubezpieczenia emerytalnego warto zastanowić się nad doświadczeniami krajów prekursorskich w podobnych reformach. Ostatnio "Chile dokonało zasadniczej reformy wzmacniającej zabezpieczenie minimalne i ułatwiającej dostęp do emerytury, ale nie naruszyło podstaw instytucjonalnych funduszy emerytalnych. Argentyna zdecydowała się na rozwiązanie radykalne ? nacjonalizację". Interesująco o tym napisał prof. Maciej Żukowski: Funkcjonowanie systemów emerytalnych w Chile i Argentynie.
Żeby nie pozostawiać obecnego wzburzenia opinii bez komentarza, polecam krótki wywiad z prof. Żukowskim: Zmiana logiki systemu emerytalnego jest niebezpieczna.
O systemie emerytalnym po 10 latach wdrażania warto też przeczytać w artykule Krzysztofa Hagemejera - "System emerytalny wprowadzony przez reformę przed dziesięcioma laty nie jest w stanie zapewnić niektórym grupom minimalnego bezpieczeństwa na starość":  Dialog wokół emerytur. Reforma emerytalna po dziesięciu latach.

--05.11.09-Konferencje SPA i ESPAnet

Dziesiątki najnowszych referatów z dziedziny brytyjskiej i porównawczej polityki społecznej, konferencje Social Policy Association Policy futures: learning from the past oraz ESPAnet The future of the welfare state. Paths of social policy innovation between constraints and opportunities.

--04.11.09-Sytuacja dzieci

Jak wygląda Polska na tle innych krajów, gdy zastosujemy złożoną miarę dobrobytu dzieci? Czy znowu będziemy na końcu? Od czego zależy pozycja w rankingu? Jonathan Bradshaw i Dominic Richardson rozwijają indeks dobrobytu dzieci i niedawno przedstawili wyniki dla danych za rok 2006. Na 29 krajów Polska zajęła 20 miejsce za co odpowiadały dobre wyniki pod względem zdrowia i edukacji (w obu wymiarach 8 miejsce), średnie w przypadku relacji z innymi i ryzykownych zachowań (16 i 17 miejsce) oraz bardzo złe w wymiarach subiektywnym, materialnym i mieszkaniowym (odpowiednio 26, 26 i 23 miejsce). Jeżeli obecny i przyszłe rządy chciałby coś w tym względzie poprawić  powinny bardziej zadbać o sprawy materialne i mieszkaniowe. Miejsce pierwsze zajęła Holandia, a miejsca od drugiego do szóstego - kraje skandynawskie. Poziom dobrobytu dzieci dodatnio koreluje z poziomem zamożności kraju, poziomem wydatków na usługi rodzinne (świadczenia niepieniężne), ujemnie zaś - z poziomem nierówności, a nie ma widocznego związku ze stabilnością małżeństwa. O tym wszystkim ze szczegółami: An Index of Child Well-Being in Europe.
Jako uzupełnienie można potraktować nowy raport Innocenti Research Centre: Child Well-Being at a Crossroads: Evolving challenges in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States.

--30.10.09-Minimalny dochód gwarantowany

Francja zmienia swój sposób pomocy dochodowej dla ubogich obywateli (Minimalnych Dochód Gwarantowany), może powinniśmy się na tym przykładzie czegoś nauczyć? Program minimalnego dochodu integracyjnego (RMI) zastąpić ma dochód aktywnej solidarności (RSA). Jedna ze zmian polega na tym, że znalezienie pełnoetatowej pracy nie powoduje całkowitego zawieszenia zasiłku, ale jego stopniowe wycofywanie. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu można łączyć wynagrodzenie z zasiłkiem: Minimum Income Schemes
From crisis to another, The French experience of means-tested benefits.

--26.10.09-Pomiar ubóstwa

Od pewnego czasu dobrze wiemy, że do pomiaru ubóstwa należy stosować nie tylko dochody lub wydatki gospodarstw domowych, ale również deprywację ich potrzeb (nie stać ich przynajmniej na część z tego, co uznaje się za niezbędne dla każdej rodziny). Polska wypadała najgorzej ze wszystkich krajów UE25 pod względem ubóstwa dochodowego w 2005 r. i zajęła 19 miejsce w rankingu za 2006 r. Czy jest to powód do zadowolenia? Może tak, ale w przypadku ważonej miary deprywacji materialnej w obu latach byliśmy na 23 miejscu, gorsza sytuacja była tylko na Litwie i Łotwie: Multidimensional poverty and material deprivation. 

--20.10.09-Zrewidowana EKS

Finlandia uchodzi u naszych polityków i ekspertów za kraj, który warto naśladować. Przyłączam się do tych głosów: ratyfikujmy, tak jak Finlandia, Zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną (podpisaną przez Polskę w 2005 r.) oraz dodatkowy protokół do niej z 1995 r., umożliwiający skargi zbiorowe i przyzwólmy na to, aby również nasze krajowe organizacje mogły je składać. Podobną opinię ma prof. Andrzej Świątkowski. O tym, że należy ratyfikować protokół skargowy przekonuje Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Thomas Hammarberg. Organizacja Pozarządowa ATD Czwarty Świat Polska prowadzi kampanię w tej sprawie i stronę na ten temat z wieloma innymi interesującymi materiałami.

--19.10.09-Reforma sektora publicznego

Czy jedyne co pozostaje naszym rządom to wiara w następujący dogmat: "Nie wierzymy w 'przeciętnego pracownika lub kierownika sektora publicznego'. Są oni częścią problemu, a nie jego rozwiązaniem... Należy więc wprowadzić prywatną firmę"? Dodajmy, że to wprowadzenie ma miejsce głównie pod postacią zlecania i kontraktowania socjalnych usług publicznych na zewnątrz. Hillary Wainright przekonuje, że inna reforma sektora publicznego, czyniąca go efektywnym, jest możliwa  poprzez wykorzystanie idei i mechanizmów demokracji: Public service reform... But not as we know it! How democracy can transform public services.

--07.10.09-Dzieci

Jak sprawić, aby dzieci raczej pozostawały ze swoimi rodzicami, niż były im odbierane i umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych? Który ze sposobów działania będzie skuteczny i który z tych skutecznych będzie dawał największą nadwyżkę korzyści nad kosztami? Jakie są podstawowe właściwości najlepszych pod tymi względami programów polityki społecznej? Na takie pytania można odpowiadać jasno i precyzyjnie, czego dowodzi pasjonujący raport: Evidence-Based Programs to Prevent Children from Entering and Remaining in the Child Welfare System:  Benefits and Costs for Washington. Bardzo dobry przykład polityki społecznej opartej na dowodach naukowych.

--02.10.09-Edukacja seksualna

Pewnie każdy w wieku poszkolnym ma za sobą coś w rodzaju szkolnej edukacji seksualnej. Jak ona wygląda w dzisiejszych czasach w Polsce? Wstępną odpowiedź na to pytanie daje raport Grupy Edukatorów Seksualnych "Ponton": Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w Polsce? Nie jest to odpowiedź, z której powinniśmy być dumni.
Od 1 września 2009 przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest obowiązkowy. Interesująca dyskusja na temat nowej podstawy programowej, a w szczególności: czy, kiedy i od kogo młodzież ma się dowiadywać o antykoncepcji.

--25.09.09-Rozdawnictwo jest lepsze?

Okazuje się, że w przypadku trwałych owadobójczych  moskitier ich bezpłatne rozdawnictwo jest lepsze niż sprzedaż po nawet bardzo niskich cenach. Nie stwierdzono, aby kobiety, które otrzymały bezpłatne moskitiery korzystały z nich w sposób nieefektywny, czy w mniejszym stopniu, bo za nie nie zapłaciły. Stwierdzono natomiast, że nawet niska cena znacznie redukuje popyt, co przyczynia się do mniejszych efektów prozdrowotnych. Między innymi dlatego organizacje międzynarodowe (np. UNICEF) zwiększają programy bezpłatnego rozdawnictwa trwałych moskitier w biednych rejonach Afryki, co wzbudza nadzieje na rychły koniec malarii. Jest to jeden z przykładów oddziaływania nauki na politykę społeczną, co jest celem Poverty Action Lab. Wyniki badań:  Free distribution or cost-sharing? Evidence from a randomized malaria prevention experiment.

--21.09.09-PKB

Co mierzy i czego nie mierzy Produkt Krajowy Brutto, czy i czym mamy go zastąpić? Słabe strony PKB jako miernika ogólnego dobrobytu są znane od dawna, wiemy też jak bardzo zdominował on dyskusję o dobrobycie społeczeństw. Powołana przez prezydenta Sarkozy'ego Komisja ds. Pomiaru Wyników Gospodarczych i Postępu Społecznego, w której skład weszło wielu wybitnych ekonomistów, bliżej zajęła się tym problemem. Ostateczny raport, który ma otwierać debatę na ten temat podpisali Joseph Stiglitz, Amartya Sen i Jean-Paul Fitoussi: Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Dodatkowe materiały i teksty.
Szerszą perspektywę niż PKB daje m.in. Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human Development Index), jednak i on nie uwzględniał nierówności, do czasu: Inequality in Human Development: An Empirical Assessment of Thirty-Two Countries.

--17.09.09-Niepełnosprawność

Kolejny interesujący raport pokontrolny NIK: "Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykorzystanie środków publicznych na utworzenie i funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej oraz działania organizatorów tych jednostek podejmowane w zakresie przygotowania niepełnosprawnych pracowników do życia i pracy w otwartym środowisku": Informacja o wynikach kontroli

--17.09.09-Pomoc społeczna dla rodziny

W raporcie pokontrolnym stwierdzono m.in.: "NIK pozytywnie ocenia procesy usamodzielnienia oraz przyznawanie pomocy na usamodzielnienia się wychowanków rodzin zastępczych w 60 %, a w przypadku usamodzielniania się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ponad 80 % skontrolowanych jednostek", więcej niekoniecznie dobrych wiadomości: Informacja o wynikach kontroli.

--16.09.09-Nowe ryzyka socjalne

W literaturze powtarza się informacja o tym, że w wielu krajach powstają nowe i podobne do siebie ryzyka socjalne, na które nie jest w stanie odpowiedzieć tradycyjna polityka społeczna. Czy jednak coś rzeczywiście nowego dzieje się z ryzykiem socjalnym w krajach OECD? "Nie ma dowodów na to, że pojawia się nowe i jednolite ryzyko socjalne w krajach postindustrialnych", czytamy w referacie  Sophii Seung-yoon Lee Risk Shift in Post-industrial Economies A Comparative Study of Social Risks in 18 Post-industrial Economies.

--16.09.09-Uczestnictwo i usługi społeczne

Adresaci usług społecznych, a głównie pracy socjalnej, poza tym, że potrzebują pomocy, są również obywatelami, dlatego słusznym wydaje się, aby ich głos (poglądy, doświadczenia, preferencje) był wysłuchiwany i miał wpływ na proces i jakość  udzielanych im usług. W Czechach spróbowano wprowadzić tę zasadę w życie za pomocą ustawodawstwa (standardy usług społecznych) nie przejmując się tym, co na ten temat myślą pracownicy socjalni. W takiej sytuacji nietrudno przewidzieć problemy z implementacją nowych zasad w praktyce:  Users' Involvement: A New Trend in Social Services as Experienced by Frontline Workers in the Czech Republic.
Czy podobnie będzie w Polsce?

--15.09.09-Dochód minimalny

Jak wygląda nasz system dochodu minimalnego (zasiłek okresowy z pomocy społecznej) na tle porównawczym? Niedofinansowany, niedostępny i niski, w związku z czym zasłużył na miano rudymentarnego i szczątkowego systemu pomocy: Pathways of income protection. Ideal-typical configurations of minimum income scheme in the European Union.

--01.09.09-Warunki życia

Wiele pozytywnych rzeczy o warunkach życia Polaków i ich dynamice możemy dowiedzieć się z kolejnej edycji Diagnozy Społecznej. Komunikat dla prasy ze skrótem wyników dostępny jest na stronach GUS. Lekturą uzupełniającą może być komunikat z badania budżetów gospodarstw domowych w 2008 r.

--14.08.09-Prawo do pracy

Czy obywatele mają prawo do godnej pracy, a jeżeli tak, jaką rolę ma odgrywać państwo, takie jak USA, w jego realizacji? Interesująco dyskutują na ten temat amerykańscy internauci: A decent job is a *right*.

--07.08.09-Dochód podstawowy

Znany orędownik powszechnego i bezwarunkowego dochodu podstawowego Philippe Van Parijs wygłosił niedawno wykład w Joseph Rowntree Foundation pod tytułem: Basic income and social justice. Why philosophers disagree? Wykładu można też wysłuchać wraz z komentarzem Tony'ego Atkinsona, który w odpowiedzi na pytanie Komisji Europejskiej, co zrobić, aby pobudzić gospodarkę europejską, odpowiedział: "W Unii Europejskiej powinniśmy mieć obowiązkowy dochód podstawowy dla dzieci. Każde państwo powinno zapewnić zasiłki dla dzieci na poziomie ustalonym w relacji do dochodów w kraju. Będzie to miało pozytywne skutki w krótkim i w długim okresie". W Polsce mamy bardzo niskie zasiłki rodzinne określone kwotowo (48, 64 lub 68 zł) i wypłacane tylko na dzieci w rodzinach o niskich dochodach (poniżej 504 zł na osobę). Relatywny poziom ubóstwa dochodowego dzieci w Polsce należy do najwyższych w UE.

--28.07.09-Polityka społeczna i kryzys

Jednym z ekonomicznych uzasadnień polityki społecznej jest teoria, iż przyczynia się ona do łagodzenia przebiegu cyklu koniunkturalnego. W czasie kryzysu zwiększa się liczba osób korzystających z pieniężnych świadczeń społecznych, co zmniejsza spadek popytu. Automatyczną stabilizację tego rodzaju należy odróżniać od pakietów stabilizacyjnych, które mają charakter doraźny. Efekt łagodzący szacowany jest w Europie na od 23 do 32 procent,  a w USA na 19 procent: Automatic Stabilizers and Economic Crisis: US vs. Europe.

--21.07.09-Reformy polityki społecznej

Jaki wpływ mają starzenie się ludności oraz nowe ryzyka socjalne na politykę społeczną mierzoną nowymi wskaźnikami wydatków socjalnych, uwzględniającymi jej różne programy? Na to pytanie odpowiadają Markus Tepe i Pieter Vanhuysse w artykule Elderly Bias, New Social Risks,  and Spending Priorities: Investigating Change and Timing in 7 Programs across Four Worlds of Welfare, 1980-2005. Zaskakujące, że hipoteza, iż nowe ryzyka socjalne mają zasadniczy wpływ na politykę społeczną od lat 80., znajduje niewielkie potwierdzenie.

--13.07.09-Wykluczenie społeczne

Jak pomagać osobom, które uznaje się za zagrożone lub wykluczone społecznie? Jakie działania (projekty) będą skuteczne i efektywne? Bardzo wiele informacji na ten temat znajdziemy w opracowaniu pod red. Antoniego Sobolewskiego Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczący zwiększenia dostępności wsparcia dla osób wykluczonych społecznie w ramach PO KL.

--12.07.09-Kultura i bezrobocie

Czy i jak duży wpływ na bezrobocie ma kultura? Badacze wykorzystali dane z podzielonej językowo Szwajcarii i przeanalizowali długość trwania bezrobocia po obu stronach tej kulturowej granicy: "Jednostki żyjące w społecznościach francusko i włoskojęzycznych... wychodziły z bezrobocia później o 7 tygodni w porównaniu z jednostkami ze społeczności niemieckojęzycznych". Wpływ ten okazuje się silniejszy niż nawet duże zmiany w długości wypłacania zasiłków dla bezrobotnych. Szczegóły w: Does Culture Affect Unemployment? Evidence from the Röstigraben.

--28.06.09-Podatki i polityka społeczna

Gdzie są bardziej progresywne podatki (nie tylko dochodowe, ale ujęte łącznie) - w USA czy może w krajach europejskich o konserwatywnym lub socjaldemokratycznym modelu? Jeżeli ktoś uważa, że oczywiście w USA, to się myli. W Szwecji i Danii mamy najbardziej regresywną strukturę podatkową. Regresywne podatki mogą umożliwiać bardziej rozbudowaną politykę społeczną. Te i inne interesujące twierdzenia na podstawie analizy danych empirycznych przedstawiają Monica Prasad and Yingying Deng Taxation and the Worlds of Welfare.

--27.06.09-Rewitalizacja

Klasyczna polityka społeczna w przestrzeni miasta może przyjmować postać polityki rewitalizacji - analogicznie do działań wspierających rozwój słabszych jednostek, rodzin, przechodzimy tu do bytów kolektywnych wyższego rzędu - osiedli, dzielnic miast. Więcej na ten temat w Biuletynie FISE Julii Koczanowicz-Chądzyńskiej. Dodatkowe informacje:  Rewitalizacja w Polsce. Aktualny stan i perspektywyrozważania bardziej teoretyczne na przykładzie terenów pogórniczych: Adam Marciniak Rewitalizować czy adaptować obiekty pogórnicze ? rozważania teoretyczne. Podejście bardziej praktyczne: Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju.

--26.06.09-Usługi zatrudnieniowe

Czy z aktywizacją trudniejszych bezrobotnych lepiej dadzą sobie radę firmy prywatne? Odpowiedź pozytywną na to pytanie oraz projekt reformy w tym kierunku znajdziemy w materiałach zamieszczonych pod hasłem Jak usprawnić funkcjonowanie rynku usług zatrudnieniowych? Godny odnotowania jest cytat z tej strony o tym, że konieczne jest ?uwolnienie bezrobotnych od problemów urzędów pracy?.

--21.06.09-Rozwój polityki społecznej

Ukazał się raport Zespołu Doradców Strategicznych Premiera Polska 2030. Z perspektywy polityki społecznej najważniejsze wydają się rozdziały omawiające następujące wyzwania: sytuacja demograficzna, wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy, poprawa spójności społecznej. Charakterystyczny cytat z ostatniego: "odchodzenie od rozwijanego w okresie powojennym modelu państwa dobrobytu (welfare  state),  który okazał  się mało  efektywny. Obecnie dominuje poszukiwanie wzorca dla modelu funkcjonowania państwa opartego na pracy dobrej jakości (workfare state). Jednocześnie  optymalne  dla  przyszłych  pokoleń  byłoby stworzenie  solidarnego  społeczeństwa opartego  na pracy odpowiedniej jakości (workfare society)". Słowo welfare zastępuje się neologizmem workfare, a state zastępuje society. Czy to znaczy, że docelowo zamiast państwa dobrobytu zostanie nam tylko społeczeństwo pracowników?
Ciekawostka! W rozdziale pt. "Wzrost kapitału społecznego Polski" znalazło się takie zdanie: "Bez wzajemnego zaufania ludzi do siebie ? zarówno znajomych, jak i obcych ? nie ma możliwości tworzenia wspólnot i współdziałania, budowania relacji i skutecznego dbania o wspólne interesy". Jest to twierdzenie będące w całkowitej sprzeczności z tym, co wynika z pogłębionej refleksji: "...zaufanie już nie jest podstawowym filarem porządku społecznego...", "Relacje oparte na zaufaniu z pewnością nie są jedyną, ani też dominującą drogą do osiągania współpracy" (patrz Cooperation Without Trust oraz niedawno przetłumaczona w Polsce książka Hardina Zaufanie).

--17.06.09-Nierówności dochodowe

Czy to możliwe, aby nierówności dochodowe były dodatnio skorelowane z większością problemów społecznych? Richard Wilkinson i Kate Pickett w książce The Spirit Level:  Why More Equal Societies Almost Always Do Better (podtytuł po polsku: dlaczego bardziej równe społeczeństwa prawie zawsze radzą sobie lepiej) dowodzą, że prawdziwa jest odpowiedź twierdząca. Czynią to na podstawie analizy statystycznej danych z kilkudziesięciu krajów świata i porównując stany w USA. Organizacja upowszechniająca wyniki ich badań to The Equality Trust, a tu jest prezentacja wykresów korelacyjnych, dowodzących współzależności dodatniej nierówności dochodowych i bardzo wielu wskaźników problemów społecznych.

--09.06.09-Opieka dla dzieci porównawczo

Komisja Europejska opublikowała niedawno raport dotyczący opieki nad dziećmi w Europie: The provision of childcare services: A comparative review of 30 European countries. Jeżeli chodzi o odsetek polskich dzieci objętych opieką instytucji takich jak żłobki i przedszkola to według raportu jesteśmy zdecydowanie na końcu EU27 (patrz wykresy na s. 30 i 35). A może dzieciom jest najlepiej w domu z rodzicami, dziadkami czy niańkami, a nasz model powinien być powodem do dumy, a nie wstydu?

--08.06.09-Redystrybucja i polityka społecznah

Jak mierzyć poziom redystrybucji dochodu w społeczeństwie? Wydatki na politykę społeczną w PKB nie są dobrą miarą, gdyż część z nich nie ma charakteru redystrybucyjnego. Porównywanie współczynnika Giniego dla hipotetycznego dochodu rynkowego i dochodu do dyspozycji też ma swoje wady. Nowe podejście pomiarowe zaproponował niedawno Juan Rafael Morillas i za jego pomocą przetestował główne hipotezy wyjaśniające państwową politykę społeczną w krajach rozwiniętych: Redistribution as an Income Mobility Process: The Identification and Measurement of Redistribution.

--28.05.09-Polityka społeczna rządu

Czy rząd Donalda Tuska ma jakieś osiągnięcia na polu polityki społecznej? Wstępna odpowiedź może być udzielona na podstawie dokumentu "Podsumowanie 500 dni pracy rządu Donalda Tuska i koalicji PO-PSL" dostępnego na stronie Zespołu Doradców Strategicznych Premiera.

--13.05.09-Zamówienia publiczne

Sejm uchwalił ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie innych ustaw. Wśród wielu zmian wprowadza ona (art. 4) klauzule społeczne do prawa zamówień publicznych. Mimo tego, że nie są one obowiązkowe, jest to duży krok w dobrym kierunku. Skoro coraz więcej pieniędzy publicznych przechodzi przez mechanizmy przetargowe, należy je zaopatrzyć w instrumenty polityki społecznej. Treść ustawy.

--13.05.09-Polityka społeczna i kapitał społeczny

Jak wiemy polityka społeczna ma w intencjach i w konsekwencjach ograniczać nierówności, czy dotyczy to również nierówności kapitału społecznego? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć Wim van Oorschot i Ellen Finsveen: The Welfare State and Social Capital Inequality.

--13.05.09-Wcześniejsze emerytury

Interesującą analizę czynników przyciągających i wypychających odpowiedzialnych za to, że w Danii jest relatywnie mniej wcześniejszych emerytów niż w Holandii przedstawili niedawno Wim van Oorschot i  Per H. Jensen:  Early retirement differences between Denmark and The Netherlands A cross-national comparison of push and pull factors in two small European welfare states.

--08.05.09-Przedsiębiorczość społeczna

OECD 10 lat temu jako pierwsza międzynarodowa organizacja opublikowała raport na temat przedsiębiorstw społecznych. Od niedawna mamy dostęp do kolejnej publikacji na ten temat, zaczyna się ona od zdania: "Przedsiębiorczość społeczna nie jest przejściową modą, w swojej różnorodności reprezentuje obecnie skonsolidowany trend wzrostowy...": The Changing Boundaries of Social Enterprises. Warto też przeczytać raport z 2007 r.: The Social Economy: Building Inclusive Economies.

--07.05.09-Szczęście i PKB

Kolejny głos w sprawie związków między szczęściem a dochodem narodowym. Richard Easterlin i Laura Angelescu dowodzą, że wątpliwości co do paradoksu braku związku między tymi zmiennymi (w ujęciu szeregów czasowych) biorą się z niedostatecznego rozpoznania efektów krótko i długoterminowych. Na podstawie obszerniejszej bazy danych porównawczych po raz kolejny Easterlin pokazuje, że ochrzczony jego nazwiskiem paradoks ma się dobrze. Jaki stąd wniosek dla polityki społecznej nastawionej na powiększanie szczęścia? Happiness and Growth the World Over: Time Series Evidence on the Happiness-Income Paradox.

--26.04.09-Zatrudnienie i bezrobocie

Jaki był 2008 r. dla polskiego bezrobocia? Jakie są prognozy na przyszłość? W raporcie Rynek pracy w Polsce 2008 r. czytamy m.in.: "Prognozy netto zatrudnienia w Polsce są najkorzystniejsze w zestawieniu z pozostałymi krajami UE, w których prowadzone są badania".

--24.04.09-Starzenie się ludności a gerontokracja

Czy zwiększający się odsetek ludzi starszych w społeczeństwach dodatnio wpływa na wydatki i hojność systemów emerytalnych? Może politycy w coraz większym stopniu chcą zdobywać głosy starszych obywateli poprzez finansowe dogadzanie emerytom? Na te i inne pytania odpowiadają Markus Tepe i Pieter Vanhuysse, podważając standardowe hipotezy ekonomii politycznej: Are Aging OECD Welfare States on the Path to Gerontocracy?
Artykuł pochodzi z ostatniego numeru Journal of Public Policy, pozostałe teksty są również dostępne.

--23.04.09-Nierówności, zatrudnienie i zasiłki

System podatkowy i polityka podwyższania płac niskich niekoniecznie są dobrymi instrumentami zmniejszania nierówności dochodowych, z kolei hojne zasiłki oskarżane są o zniechęcanie do pracy. Za pomocą badań porównawczych najwyższej jakości sprawdza tę ostatnią tezę Lane Kenworthy, formułuje również zalecenia praktyczne, jak utrzymać hojne zasiłki i nie zmniejszyć znacząco bodźców do pracy: Government Benefits, Inequality, and Employment (jest to jeden z rozdziałów jego książki Jobs with Equality).

--01.04.09-Zadłużenie indywidualne

Wczoraj weszły w życie przepisy o upadłości osób fizycznych (upadłość konsumencka) z tej okazji proponuję lekturę wyników badań nad wiedzą i korzystaniem z produktów kredytowych przez mieszkańców USA. Stwierdzono m.in., że wiedza o tych sprawach jest niska, a około jednej trzeciej kosztów ponoszonych z tytułu użytkowania kart kredytowych przez tych z niskim poziomem wiedzy wynika z ignorancji: Debt Literacy, Financial Experiences, and Overindebtedness.

--26.03.09-Instytucje rynku pracy a rozwój

Na początku lat 90. w kręgach Banku Światowego panowało przekonanie, że dla krajów rozwijających się prawo pracy, płaca minimalna, aktywne związki zawodowe itp. to zbędny i szkodliwy balast dla rozwoju gospodarczego. Co wynika z badań porównawczych na ten temat? Na to pytanie odpowiada Richard B. Freeman: Labor Regulations, Unions, and Social Protection in Developing Countries: Market distortions or Efficient Institutions? Jeden z wniosków: "Z przeglądu [wyników badań] wynika, że regulacje i związki zawodowe nie odstraszają rozwoju...".

--26.03.09-Jakość życia w Europie

Kilkanaście wiadomości wcześniej informowałem o pierwszych wynikach europejskiego sondażu jakości życia. Dostępne jest już obszerniejsze ich omówienie:  Second European Quality of Life Survey - Overview. Polska nie znajduje się na końcu wszystkich rankingów, co powinno nas cieszyć. Dołączenie do UE Rumunii i Bułgarii zmieniło naszą względną sytuację, w badaniu uwzględniono też Chorwację, Macedonię i Turcję. Jesteśmy w czołówce jeśli chodzi o średnią liczbę godzin pracy w tygodniu mężczyzn ustępując tylko Turcji i Macedonii.

--17.03.09-Kryzys i konsumenci

Niedawno był międzynarodowy dzień konsumenta, z tej okazji dodaję do linków organizację Consumer International (220 organizacji ze 115 krajów). Zajęła ona stanowisko w sprawie kryzysu, które rozpoczyna zdanie: "Kryzys zaczął się od tego, że ochrona konsumentów zawiodła": Consumer solutions to the financial fix. Kilka wypowiedzi ludzi, którzy prawdopodobnie stracą domy można wysłuchać dzięki stronie założonej przez organizację z USA Consumers Union: DefendYourDollars.org. Interesująca animacja wyjaśniająca kryzys (proszę zwrócić uwagę na fragment z nieodpowiedzialnymi właścicielami domów) oraz interesująca dyskusja o przyczynach kryzysu.
Warto też przeczytać przynajmniej jeden z raportów CI: Connsumers and Competition: A consumer welfare analysis of three retail markets in 14 EU member states.

--10.03.09-Edukacja i nierówności

Nowy raport Eurydice odpowiada m.in. na pytanie, co się robi dla dzieci z upośledzonych środowisk w Europie: Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities

--04.03.09-Nierówności i polaryzacja

Ongiś w materiałach dla studentów krytykowałem współczynnik Giniego za to, że nie jest w stanie uchwycić polaryzacji w społeczeństwie (wyraźnego podziału na biednych i bogatych). Nie byłem wtedy świadom tego, że od co najmniej lat 90. rozwijana jest teoria i miary polaryzacji ekonomicznej. Polecam w związku z tym książkę Stanisława M. Kota "Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i zastosowanie" z 2008 r. oraz popularyzatorski tekst ze stron Overseas Development Institute: Growth without development: Looking beyond inequality Does polarisation explain the divergence between growth and development?

--19.02.09-UE i nierówności

Wiemy, że postępom globalizacji towarzyszy wzrost nierówności, ale czy to samo dotyczy regionalnej integracji w Europie? Z analiz Jasona Beckfielda wynika, że towarzyszą jej dwa procesy: zwiększania nierówności wewnątrz państw członkowskich i zmniejszania ich pomiędzy nimi, niemniej ten pierwszy proces przeważa, więc ogólnie integracji europejskiej można przypisać wzrost nierówności, szczegóły: Stratifying Europe: Regional Integration Raises Income Inequality but Brings Convergence in the European Union.

--18.02.09-Bezdomność

Grudniowy numer European Journal of Homelessness poświecony został skuteczności polityki wobec problemu bezdomności, wiele interesujących artykułów, m.in. porównanie polityk Danii, Norwegii i Szwecji pod tym względem: The Effectiveness of Homeless Policies ? Variations among the Scandinavian Countries.

--14.02.09-Pomoc społeczna

Nowa wizja polskiej pomocy społecznej czy może powrót do korzeni? Interesujący tekst Cezarego Miżejewskiego: Aktywna integracja ? nowa formuła pomocy społecznej.

--02.02.09-Edukacja i rynek pracy

Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Fundacja im. F. Eberta firmują interesujący raport: Czego (nie)uczą polskie szkoły? Znalazła się w nim m.in.  rekomendacja "wprowadzenia powszechnej odpłatności za kształcenie powyżej szkoły średniej i powszechnie dostępnego systemu refinansowania jego kosztów".

--19.01.09-Przedsiębiorczość społeczna

O relacjach między polityką społeczną a przedsiębiorczością społeczną, a także o wielu zagadnieniach związanych z tą drugą problematyką dowiemy się z interesującej antologii tłumaczeń: Przedsiębiorstwo społeczne.
Ten sam portal udostępnia m.in. zbiór tekstów Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań oraz Manifest Ekonomii Społecznej.

--14.01.09-Pomiar ubóstwa

Center for Economic and Policy Research opublikował w grudniu 2008 raport Measuring Poverty and Economic Inclusion, dotyczący dyskusji na temat zmiany oficjalnej linii ubóstwa w USA. Interesujące porównania linii uzyskanych różnymi metodami oraz ich korelacje z niektórymi wskaźnikami deprywacji.

--09.01.09-Konferencje ESPAnet

Dziesiątki najnowszych referatów z dziedziny porównawczej polityki społecznej, prawdziwa uczta podana z okazji kolejnej konferencji ESPAnet CROSS-BORDER INFLUENCES IN SOCIAL POLICY. Cieszy udział Polaków zatrudnionych za granicą (Tomasz Inglot) i pracujących naukowo u nas (Piotr Michoń i Joanna Ratajczak-Tuchołka z Poznania).

--08.01.09-Ubóstwo dochodowe i czasowe

Czas i dochód to rzeczy, których brak może być bardziej bolesny niż innych. Polecam znakomite studium Tani Burchardt Time and income poverty. Inne interesujące raporty Centre for Analysis of Social Exclusion.

--03.01.09-Dobrobyt zwierząt

Poza dobrobytem ludzi w polityce społecznej powinno się też znaleźć miejsce dla dobrobytu zwierząt. Niedawno powstała koalicja kilkunastu organizacji działających w tym obszarze, mająca na celu zmianę ustawy o ochronie zwierząt - strona koalicji z interesującymi informacjami.
Warto dodać, że w obszarze anglojęzycznym powstają już podręczniki dotyczące dobrobytu poszczególnych gatunków. np. koni, krów, świń, a także zwierząt laboratoryjnych. Mam na myśli serię Animal Welfare  pod redakcją Clive'a Phillipsa.
Godne polecenia wydaje się też potraktowanie tego tematu przez Richarda P. Haynesa Animal Welfare: Competing Conceptions and Their Ethical Implications.
Od 1992 roku ukazuje się periodyk naukowy Animal Welfare wydawany przez Universities Federation for Animal Welfare.

--03.01.09-Aktywizująca polityka społeczna

Jeden z wniosków artykułu porównawczego Contingent Convergence: A Comparative Analysis of Activation Policies Wernera Eichhorsta i Reginy Konle-Seidl z grudnia 2008 r. jest następujący: "Polityka aktywizacji stawiająca na pracę (work first) jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym w trudniejszych przypadkach.  Aktywizacja nie jest panaceum czy też szybko działającym lekiem na bierność zawodową i bezrobocie, nie jest też środkiem do zmniejszania wydatków społecznych".

--30.12.08-Polityka rodzinna

Interesujący raport dotyczący urlopów wychowawczych na podstawie analiz porównawczych, firmowany przez Luxembourg Income Study i Center for Economic and Policy Research: Parental Leave Policies in 21 Countries.

--26.12.08-Pomiar światowego ubóstwa

Określenie liczby ubogich na świecie wymaga ustanowienia międzynarodowej granicy ubóstwa. Bank Światowy od lat 90. stosuje linię 1 dolara (w przeliczeniu według parytetu siły nabywczej). Ostatnio przedstawiono nowe szacunki pod charakterystycznym tytułem The Developing World Is Poorer Than We Thought, But No Less Successful in the Fight against Poverty (Chen i Ravallion, "Świat rozwijający się jest biedniejszy niż myśleliśmy..."). Podejście Banku Światowego zostało poddane krytyce przez Reddy'ego i Pogge'go How Not to Count the Poor. Strona z kilkunastoma tekstami na temat (w tym odpowiedź Ravalliona na krytykę) - Understanding Global Poverty Estimates.

--16.12.08-Trwałość polityki społecznej

Luxembourg Income Study opublikowało już 500-setny raport, który został napisany przez Louisa Chavela: Comparing Welfare Regime Changes: Living Standards and the Unequal Life Chances of Different Birth Cohorts.

--13.12.08-Metodologia

Zastosowanie metody zbiorów rozmytych w badaniach porównawczych polityki społecznej staje się coraz częstsze. Trzy przykłady razem z kwestiami metodologicznymi omawia Seungyoon Sophia Lee w tekście A Critique of the Fuzzy-set Methods in Comparative Social Policy.

--13.12.08-Konferencje

Referaty z konferencji Challenging Boundaries zorganizowanej przez Social Policy Association w czerwcu 2008 r. Bardzo obszerny przegląd zagadnień, którymi interesują się i badają brytyjscy politycy społeczni.

--03.12.08-Ubóstwo i nierówność w USA

Propozycje walki z ubóstwem przedstawiają John Edwards, Hilary Clinton i Barack Obama na tle informacji o ubóstwie i nierówności w USA, a komentują je Rebecca Blank, Charles Murray i Robert Frank.

--02.12.08-Migracje

International Organization for Migration opublikowała raport dotyczący światowych migracji zarobkowych: World Migration 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy.

--28.11.08-Bezrobocie

Jeżeli rząd decyduje się na zlecanie usług polegających na pomocy dla bezrobotnych w znalezieniu pracy, staje przed problemem, w jaki sposób wybrać najlepsze oferty projektowe. Wiele interesujących zagadnień w tym kontekście i na przykładzie doświadczeń holenderskich pokazują Sander Onderstal i Flóra Felsö w artykule Procurement Design: Lessons from Economic Theory and Illustrations from the Dutch Procurement of Welfare-to-Work Projects. Ukazał się on w  ciekawym podręczniku z zakresu polityki zamówień publicznych International Handbook of Public Procurement.

--27.11.08-Europa

Raport z jesieni 2007 r. Europe in the World. Territorial Evidence and Visions przygotowany przez European Spatial Planning Observation Network. W graficznej prezentacji danych o świecie i Europie podobny do WDR 2009, patrz niżej.

--26.11.08-Bezdomność

Raport z badania pt. "Koordynacja, współpraca i infolinie na rzecz zapobiegania zamarznieciom" oraz projekt rekomendacji z nim związanych. Strony projektu.

--24.11.08-Nierówności i ubóstwo

OECD opublikowała bardzo interesujący raport dotyczący nierówności i ubóstwa (dochodowego i niedochodowego) w krajach należących do tej organizacji. Jeden z wniosków: "Zarówno nierówność dochodów, jak i liczba osób żyjących w ubóstwie (mierzona na podstawie progu 50% średniego dochodu) wzrosły w ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci". Co do Polski to  dowiadujemy się m.in., że pod względem średniego ubóstwa niedochodowego (deprywacja kilku istotnych potrzeb) mamy najgorszą pozycję wśród krajów OECD (z wyłączeniem Meksyku i Korei)! Wygrywa w tym rankingu Szwecja z wynikiem 6 razy lepszym niż nasz (30 do 5). Pod względem ubóstwa dochodowego też przodujemy, łącznie te pomiary pokazują, że Polska jest czempionem ubóstwa wśród krajów OECD, jeżeli dodamy do tego bardzo słabe wyniki pod względem poziomu zatrudnienia i bezrobocia, to obraz wynikający z zestawień porównawczych jest bardzo ponury. Strona raportu: Growing Unequal? Polskie streszczenie. Pełny tekst (en).

--24.11.08-Raporty o rozwoju świata

Na początku listopada ukazał się kolejny World Development Report (WDR) Banku Światowego, jego podtytuł to Reshaping Economic Geography. W sposób bardzo interesujący połączono zagadnienia gospodarczo-społeczne z informacją geograficzną. Strony raportu.

--24.11.08-Integracja imigrantów

Starsza nowość z 2007 r. czyli Indeks Polityki Integracji Imigrantów (pl), raport  British Council i Migration Policy Group. Więcej na stronach projektu: www.integrationindex.eu.
Podobna tematyka, ale głównie w zakresie integracji imigrantów z rynkiem pracy znajduje się w niedawno opublikowanych raportach OECD Jobs for Immigrants.

--24.11.08-Jakość życia

Pierwsze wyniki z drugiego europejskiego sondażu na temat jakości życia na stronach Eurofund, m.in. indeks deprywacji z uwzględnieniem pozycji grup kwartylowych w rozkładzi dochodów: Second European Quality of Life Survey ? First Findings. Dodatkowo można przeglądać podsumowania odpowiedzi na trzy pytania z podziałem geograficznym i według płci.

--17.11.08-PDP

Niektórzy sądzą, że powszechny dochód podstawowy to rozwiązanie dla krajów najbogatszych, Namibia zapewne do nich nie należy, ale spróbowano tam wprowadzić PDP na lokalną skalę, wyniki są obiecujące: Basic Income Grant Pilot Project Assessment Report.

--06.11.08-Raporty

Interesujący raport The Social Protection Committee o nowych systemach emerytalnych w Europie, a w szczególności o ich kapitałowej części: Privately Managed Funded Pension Provision and Their Contribution to Adequate And Sustainable Pensions.

--02.11.08-Badania

Administracja publiczna, polityka publiczna i zarządzanie publiczne to trzy ważne wątki badawcze, które w kontekście sprawności usług publicznych zostały interesująco opisane w referacie Brewera i Hupe'a: Working both sides of the street: bringing together policy and Organizational perspectives on public service performance. Referat  został wygłoszony na 9-tej Konferencji Badań nad Zarządzaniem Publicznym w 2007 r. Organizuje je Public Management Research Association, którą dodaję do linków anglojęzycznych. Wart polecenia jest też periodyk naukowy Journal of Public Administration Research and Theory.

--30.10.08-Raporty

Interesujące raporty na temat ubóstwa w Europie w oparciu o badania EU-SILC 2006 opublikowało European Centre for Social Welfare Policy and Research (dodałem w linkach UK): Poverty Across Europe: The Latest Evidence Using the EU-SILC Survey. Wart przeczytania jest też nieco starszy:  Poverty Among Migrants in Europe.

--26.10.08-Badania

Jak Polska wypada w efektywności i skuteczności ograniczania skrajnego ubóstwa za pomocą wydatków społecznych? Najgorzej ze wszystkich porównywanych krajów! Taki m.in. wniosek wynika z artykułu Arno Tauscha Die Effizienz der Sozialausgaben im Kampf gegen extreme Armut in Europa.

--11.10.08-Raporty

W czerwcu 2008 r. odbyła się konferencja prezentująca wyniki badań w kilku krajach UE nad dyskryminacją osób wymagających opieki lub ze specjalnymi potrzebami, czyli z poważną niepełnosprawnością. W relacji z konferencji została  przytoczona opinia, że strumień środków z funduszy strukturalnych koncentrujący się na zatrudnieniu "dyskryminuje tych, dla których nie jest ono realistyczną opcją". Wyniki badań znalazły się w czterotomowej publikacji: Study on the specific risks of discrimination against persons in situation of major dependence or with complex needs. Polski raport przygotowała Ewa Wapiennik, jedna z jej ogólnych konkluzji: "istniejące rozwiązania nie są wystarczające, a dodatkowo społeczne, finansowe, administracyjne i fizyczne bariery nie pozwalają osobom ze znaczną niepełnosprawnością na prowadzenie niezależnego życia".
Na tej samej stronie raport dotyczący zastępowania instytucji dla niepełnosprawnych przez pomoc środowiskową z deklaracją, że było to "najwszechstronniejsze badanie tego rodzaju jakie dotąd podjęto": Study on the Comparative cost analysis: community based services as an alternative to institutions.
O tym, że Polska nie należy co najmniej od 2005 r. do krajów z największym odsetkiem rencistów traktuje inny raport na tej samej stronie:  Study of compilation of disability statistical data from the administrative registers of the Member States. Pod tym względem wyprzedzało nas wówczas 10 krajów, a Węgry miały ten wskaźnik w populacji 25-64 prawie dwa razy wyższy (10,9% do 5,5%).

--10.10.08-Raporty

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy opublikowała przegląd rozmaitych raportów dotyczących warunków pracy w Europie: Annual review of working conditions in the EU 2007?2008.

--03.10.08-Polemiki i badania

Paradoks Easterlina mówi, że dochód narodowy i przeciętny poziom szczęścia są raczej od siebie niezależne, co ma duże znaczenie dla dyskusji o wzroście gospodarczym jako istotnym celu polityki państwa. Od niedawna zaczęto kwestionować  obowiązywanie tego paradoksu:  Wealth and Happiness Revisited (2003, odpowiedź Easterlina) Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox (2008). Popularne omówienie tej kwestii znalazło się NYT: Maybe Money Does Buy Happiness After All.

--03.10.0-Stanowiska

Zgromadzenie Ogólne European Anti-Poverty Network uchwaliło stanowisko w sprawie zapewnienia, że rok 2010, ustanowiony przez UE rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będzie miał znaczący, trwały i pozytywny wpływ na unijną politykę społeczną. Wśród propozycji m.in.: "Pakt na rzecz postępu społecznego"; ustanowienie celu radykalnego zmniejszenia ubóstwa do 2020 oraz procesu monitorowania osiągnięć na tej drodze; ustanowienie wskaźnika postępu społecznego dla UE  wykraczającego poza PKB; zapewnienie, że systemy minimalnego dochodu gwarantowanego w państwach członkowskich UE dają możliwość godnego życia; ochrona praw człowieka w obozach dla azylantów; zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych dla unijnej strategii antywykluczeniowej.

--30.09.08-Reformy

Propozycję konstrukcji prywatnych funduszy zdrowotnych, czyli dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego zaproponowała względnie niedawno Polska Izba Ubezpieczeń: Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Propozycja rozwiązań.

--30.09.08-Badania

Polska przyłączyła się do projektu Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), bardzo interesujące prezentacje z wynikami dla Polski na stronach SIMPL.

--24.09.08-Raporty

Na stronach MPiPS raport Krzywdzenie dzieci w Polsce.

--27.08.08-Badania

W globalnej polityce społecznej na razie głównym tematem jest pomoc zagraniczna dla krajów rozwijających się, na jej temat interesująco piszą William Easterly i Tobias Pfutze: Where Does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid. Na artykuł zareagował ONZ-etowski World Food Program. Warto też przeczytać Easterly'ego: Are aid agencies improving? z 2006 r.

--24.08.08-Badania

Czy nierówność i niesprawiedliwość sprzyja rebeliom i wojnom domowym? Słuszności odpowiedzi "nie" od dość dawna dowodzą Paul Collier i Anke Hoeffler, zob. tego pierwszego: Economic Causes of Civil Conflict and their Implications for Policy. Są jednak i krytycy tej teorii: Does inequality make us rebel?; The Collier-Hoeffler Model: Civil War in Development Economics.

--23.08.08-Konferencje

Dwie konferencje z 2007 r. o podobnej tematyce, czyli o mierzeniu szczęścia i dobrostanu ludzi oraz wynikających stąd wnioskach dla szeroko rozumianej polityki społecznej: Is happiness measurable and what do those measures mean for policy? oraz Beyond GDP: Measuring progress, true wealth and well-being of nations.

--22.08.08-Stanowiska i konferencje

Czy USA stać na powszechny dochód obywatelski, który da ludziom wolność od ubóstwa i wyzysku? Odpowiedź brzmi tak, chociaż będzie to wymagało reform, przy okazji poznajemy system podatkowy i socjalny w USA: It?s Time to Think BIG! How the U.S. Can Afford a Poverty-Level  Basic Income Guarantee. Ten i inne referaty wygłoszone na 12 Światowym Kongresie Basic Income Earth Network.

--19.08.08-Stanowiska i analizy

Komisja Europejska opublikowała ważny dokument roboczy Efficiency and Effectiveness of Social Spending jako towarzyszący odnowionej Agendzie Społecznej. Zawiera on wiele zaleceń dla reform polityki społecznej. Bardzo interesującą krytykę i jednocześnie analizę przedstawiają pod takim samym tytułem Peter Herrmann i in. Efficiency and Effectiveness of Social Spending. W szerszym ujęciu w odniesieniu do wydatków publicznych zobacz: The Effectiveness and Efficiency Of Public Spending.

--17.08.08-Badania

Bardzo interesując konferencja odbyła się w czerwcu w Wielkiej Brytanii na temat międzygeneracyjnej mobilności: Intergernerational Mobility Conference. Kilka interesujących artykułów, w tym badania dotyczące tego, co jeszcze poza dochodami rodziców wpływało na pozycję społeczno-ekonomiczną bliźniaków w Szwecji. Są to bardzo interesujące kwestie w szczególności dlatego, że równość szans jest najmniej kontrowersyjnym z celów egalitarystycznych. Międzynarodowe porównania w tym zakresie: Intergenerational Mobility in Europe and North America. USA i Wielka Brytania okazują się prawie dwa razy mniej sprzyjające równości szans w porównaniu ze Szwecją, Danią, Norwegią czy Finlandią.

--16.08.08-Raporty

Dwa bardzo interesujące raporty na temat usług społecznych w UE, czyli obejmujące problematykę klasycznie rozumianej polityki społecznej: First Biennial Report on Social Services of General Interest oraz Study on Social and Health Services of General Interest in the European Union.

--15.08.08-Stanowiska

Jedna z najbardziej interesujących opinii w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, czyli tekst Andranika Tangiana Towards Consistent Principles of Flexicurity.

--15.08.08-Raporty

Komisja Europejska ma zamiar podjąć problem nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, obszerny raport na ten temat: Quality in and Equality of Access to Healthcare Services. Jeden z raportów krajowych dotyczył Polski.

--14.08.08-Raporty

W ramach Odnowionej Agendy Społecznej UE przewidziano kilka inicjatyw edukacyjnych, jednej z nich towarzyszył interesujący raport: Improving competences for the 21st Century: An Agenda for European Cooperation on Schools.

--13.08.08-Raporty

Obszerny raport dotyczący wykluczenia finansowego:  firmowany przez Komisję Europejską: Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion.

--12.08.08-Prawo

Okazuje się, że stosowanie dyrektywy UE o delegowaniu pracowników może być interpretowane jako przedkładanie wolności gospodarczej nad podstawowe prawa pracownicze. Zdaje się to potwierdzać Europejski Trybunał Sprawiedliwości w kilku swoich ostatnich wyrokach. Wyobraźmy sobie, że kontrakt na budowę nowego więzienia w Polsce wygrywa firma niemiecka, która podzleca budowę firmie rumuńskiej, a ta deleguje rumuńskich robotników do pracy w Polsce, ci zaś zarabiają o połowę mniej niż polscy robotnicy w ramach układów zbiorowych pracy w polskiej branży budowlanej. Jeżeli nasze związki zawodowe zablokują budowę, protestując przeciwko takiej sytuacji, ETS uzna to zapewne za łamanie zasady wolności handlu usługami w UE, a całe przedsięwzięcie za zgodne z dyrektywą o delegowaniu pracowników.

--11.08.08-Konferencje

Interesujący zestaw artykułów m.in. na temat perspektyw modelu nordyckiego w Europie kontynentalnej: The Nordic Model: Solutions for Continental Europe's Problems? Dziękuję p. Michałowi Penkali za wskazanie tego i wielu innych materiałów.

--11.08.08-Raporty

Stopa ubóstwa w USA według oficjalnej linii (stosowanej od 40 lat) i progu opracowanego według nowej metodologii: Creating a Consistent Poverty Measure over Time Using NAS Procedures: 1996-2005. Na ostatnich dwóch stronach tabele i wykres z porównaniem od 1996 r. oraz zestawienie dla różnych grup.

--09.08.08-Stanowiska

Warto może przypomnieć co Euromemorandum Group sądzi o polityce gospodarczej i społecznej UE: Full Employment with Good Work, Strong Public Services, and International Cooperation. Democratic Alternatives to Poverty and Precariousness in Europe. Interesująco i radykalnie m.in. o europejskich inicjatywach reform instytucji rynku pracy i zabezpieczenia społecznego - za hasłem flexicurity kryje się flexploitation (połączenie słów "elastyczność" i "wyzysk").

--09.08.08-Badania

Od 2003 r. ukazuje się bardzo interesujący rocznik elektroniczny International Journal of Time Use Research. Środowisko badaczy zainteresowanych badaniem tego, jak ludzie wykorzystują swój czas integruje International Association for Time-use Research (dodaję do linków UK). Dane z międzynarodowych badań i inne informacje dostępne są też w portalu Centre for Time Use Research. Na danych z badań Multinational Time Use Study (MTUS) oparł się zespół z udziałem Roberta E. Goodina przy operacjonalizacji pojęcia autonomii temporalnej opisanej w The Temporal Welfare State: A Crossnational Comparison.

--05.08.08-Raporty

Bardzo interesujący tekst o reformach pomocy społecznej w USA napisał James Midgley, znany z wielu innych publikacji o tamtejszej polityce społecznej: Welfare Reform in the United States: Implications for British Social Policy. Skomentowali go m.in. tacy autorzy brytyjscy, jak David Piachaud i Howard Glennerster.  Poza wszystkim innym warto zwrócić uwagę, jak trudno nawet w kraju o bardzo rozwiniętej kulturze ewaluacyjnej dojść do jednoznacznych konkluzji oceniających reformę instytucjonalną w sferze socjalnej.

--02.08.08-Raporty

Bezdomność w nowych krajach członkowskich UE, biuletyn FEANTSA z lata 2008: Homelessness in the New Member States. Polska część opiera się na badaniach Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Obszerny raport z tych badań po polsku autorstwa Macieja Dębskiego: Socjodemograficzny portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego ? grudzień 2007. (udostępniam lokalnie, gdyż na stronach Pomorskiego Forum jest słabej jakości lub trudniej do niego dotrzeć).
Warto dodać, że FEANTSA wydawać zaczęła rocznik European Journal of Homelessness, pierwszy numer z udostępnionymi artykułami jest z grudnia 2007.
Na koniec jeszcze interesujący raport porównawczy z uwzględnieniem Polski: An International Review of Homelessness and Social Housing Policy.

--01.08.08-Badania

O tym, że seriale, w których przedstawia się rodziny z małą liczbą dzieci mogą mieć wpływ ograniczający na dzietność, przynajmniej w Brazylii: Soap Operas and Fertility: Evidence from Brazil.  Być może i w Polsce mogłyby mieć wpływ odwrotny, gdyby w większości rodzimych produkcji pokazywano wielodzietne i szczęśliwe rodziny.

--31.07.08-Statystki

Rocznik statystyczny Unii Europejskiej 2008.

--30.07.08-Raporty

Bardzo interesujący materiał, w którym usiłowano odpowiedzieć na pytanie, w których krajach Europy demokracja ma się najlepiej. Do pomiaru demokracji zastosowano złożony indeks uwzględniający obok uczestnictwa w wyborach, również zaangażowanie obywatelskie, włączanie obywateli w procesy decyzyjne, demokrację w rodzinie i w usługach publicznych. Raport przygotowała organizacja DEMOS i miał tytuł The Everyday Democracy Index. W rankingach wygrywa Szwecja i Dania, a my jak zwykle przy końcu (przed Bułgarią i Rumunią). Więcej na temat EDI.

--29.07.08-Raporty

Brytyjscy badacze w innowacyjny sposób oszacowali minimalne standardy dochodowe dla różnych gospodarstw domowych. Metodologię i wyniki przedstawia raport: A minimum income standard for Britain. Dodatkowo można też przeczytać o rozwoju tego rodzaju metod w obszarze anglosaskim: An Overview of Recent Work on Standard Budgets in the United States and Other Anglophone Countries. Na stronach projektu MIS są też inne interesujące materiały.

--26.07.08-Stanowiska

Organizacja SOLIDAR w sprawie idei Europy społecznej: rezolucja i założenia konferencji Together for Social Europe.
Kolejne stanowisko Social Platform: The Social Agenda: Transform the package into a pact. Dotyczy ono "pakietu społecznego", czyli odnowionej Agendy Społecznej.
Wspólne stanowisko ETUC, BusinessEurope, UEAPME i CEEP w sprawie usług opieki dla dzieci (childcare). Znalazły się w nim również cele ilościowe: do 2010 r. objęcie usługami opieki 90% dzieci w wieku od lat 3 do wieku rozpoczynania obowiązkowej edukacji oraz co najmniej 33% dzieci w wieku poniżej lat 3. Polska z pewnością nie osiągnie tych celów, o ile mamy na myśli przedszkola i żłobki.

--25.07.08-Stanowiska

Dwa stanowiska Social Platform w sprawie aktywnej integracji oraz jakości usług społecznych i zdrowotnych: Social Platform recommendations for the European principles on Active Inclusion, Quality of social and health services Social NGOs? recommendations to EU decision makers.

--25.07.08-Varia

Interesujący przykład międzyministerialnej inicjatywy rządowej do naśladowania w Polsce, czyli Benefits.gov z USA. Informacje o różnych formach pomocy pieniężnej na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym w jednym miejscu i w formie bardzo przystępnej dla obywatela.

--23.07.08-Raporty

Na stronie doradców strategicznych premiera można znaleźć wiele interesujących prezentacji, m.in. o rynku pracy, wyzwaniach demograficznych, dożywianiu dzieci, przemocy domowej oraz kapitale intelektualnym.

--19.07.08-Raporty

Na stronach kampanii społecznej "Dach nad Głową" można znaleźć m.in. bardzo rzetelny i interesujący raport ze stycznia 2007 r. O naprawie sytuacji mieszkaniowej.

--15.07.08-Stanowiska

Komisja Europejska opublikowała komunikat Odnowiona agenda społeczna: możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku. Krótka i krytyczna ocena tego dokumentu dokonana przez EAPN.

--14.07.08-Raporty

Nie tak dawno GUS opublikował informacje o ubóstwie w Polsce jako ostatnią część opracowania Sytuacja gospodarstw domowych w 2007 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych.

--14.07.08-Raporty

Interesujący obraz trzeciego sektora w Polsce przynosi publikacja Stowarzyszenia Klon/Jawor: Wolontariat, filantropia i 1% - raport z badań 2007.

--14.07.08-Raporty

Dokument Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych z października 2007, ale nadal wart przestudiowania: Dialog społeczny: Kluczowe wyzwania stojące przed europejskim rynkiem pracy: wspólna analiza europejskich partnerów społecznych.

--04.07.08-Polemiki

Interesująca polemika z treściami wywiadu z dr Martą Danecką, który ukazał się w Gazecie Wyborczej pt. Moja bieda, moja wina. Krótki artykuł polemiczny napisały Karolina Sztandar-Sztanderska i Marianna Zieleńska pt. Twoja bieda, państwa wina.

--03.07.08-Raporty

Biuro ONZ do spraw Narkotyków i Przestępczości (UNODC) wydało coroczny raport o sytuacji narkotykowej świata, zawiera on również przegląd rozwoju instrumentów międzynarodowej polityki antynarkotykowej w ciągu  XX wieku: World Drug Report 2008.

--02.07.08-Raporty

Obraz statystyczny matury 2008.

--01.07.08-Prognozy

GUS opublikował nowe prognozy demograficzne.

--01.07.08-Raporty

Kolejny interesujący raport na stronach MPiPS: Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 2000-2006. Poza wszystkim ciekawy przykład mizerii wniosków politykospołecznych w stosunku do ładunku ekonometryczno-statystycznego, ale temat nie obiecywał w tym względzie nic specjalnego.

--01.07.08-Raporty

Interesujący raport na stronach MPiPS: Zatrudnienie w Polsce 2007 - Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy. W tym kontekście można też przeczytać uzasadnienie do projektu zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

--20.06.08-Konferencje

26 i 27 czerwca odbędzie się Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej. Interesujące materiały do poszczególnych sesji.

--14.06.08-Raporty

Paweł Kaczmarczyk i Marek Okólski napisali godny przeczytania raport Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia.

--31.05.08-Raporty

Bardzo obszerny raport z badań sytuacji obszarów wiejskich: Polska wieś i rolnictwo 2007.

--30.05.08-Informacje

W marcu ukazał się kolejny biuletyn Basic Income Earth Network m.in. z interesującymi informacjami na temat brazylijskiego programu Bolsa Familia - kryterium dochodowe i warunki związane ze szczepieniami i uczęszczaniem dzieci do szkoły oraz udziałem rodziców w kursach podnoszących poziom kwalifikacji. 12 Kongres BIEN odbędzie się w czerwcu, w otwierającej sesji plenarnej na temat Inequality and Development in a Globalised Economy - WHY Basic Income is a major part of the answer wystąpi Peter Townsend.

--28.05.08-Dydaktyka

W Wielkiej Brytanii niedawno zaktualizowano akademickie standardy nauczania w zakresie polityki społecznej: wersja z 2000 r. i wersja z 2007 r. Pierwsza z wersji zawierała również standardy pracy socjalnej, po aktualizacji oba zakresy kształcenia rozłączono, dokument aktualizujący standardy pracy socjalnej wydano w 2008 r.

--22.05.08--Badania

Z dumą informuję, że dwoje absolwentów IPS otrzymało nagrodę European Social Policy Analysis network/Journal of European Social Policy za artykuł z zakresu porównawczej analizy polityki społecznej: Michał Polakowski i Dorota Szelewa Who Cares? Patterns of Care in Central and Eastern Europe. Ukazał się on w Journal of European Social Policy, a tu dostępna jest prezentacja wyników tych badań.

--22.05.08--Raporty

Raport o ubóstwie i wykluczeniu społecznym we Francji (2007/2008) przygotowany przez Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale.

--13.05.08--Opinie

Wywiad A. Nowakowskiej z prof. Stanisławą Golinowską Pomóc może człowiek, Gazeta Wyborcza z 06.05.08.

--13.05.08--Raporty

Dwa nowe raporty dotyczące migracji: Floodgates or turnstiles? Post-EU enlargement migration flows to (and from) the UK (IPPR), Powroty do Polski. Wyniki badań (ISP).

--07.05.08--Raporty

MPiPS udostępniło skrót z badań pracy nierejestrowanej: Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne. Pełna dokumentacja.

--03.05.08--Raporty

Raport z 2007 r. dla International Organization for Migration: Między popytem a podażą. Regionalna analiza podaży i popytu na usługi seksualne i handel ludźmi na Węgrzech, w Polsce, na Słowacji i w Słowenii.

--22.04.08--Programy

Lutowa wersja Projektu Programu "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+".

--22.04.08--Raporty

Dwa interesujące raporty na stronach Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (dodałem w linkach PL): Analiza Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych z 2008 oraz Analizy i oceny przygotowania zawodowego kadr pomocy społecznej w Polsce z 2007.

--17.04.08--Raporty

Raport dotyczący problemów polskiej szkoły przygotowany w ramach programu Szkoła bez przemocy i napisany przez prof. J. Czapińskiego: Diagnoza Szkolna 2008 ?Przemoc i inne problemy w polskiej szkole? (jest to zasadnicza część raportu rocznego programu SzbP).

--14.04.08--Raporty

GUS opublikował po raz pierwszy wyniki badań dochodów i warunków życia gospodarstw domowych w ramach EU-SILC (The European Union Statistics on Income and Living Conditions), czyli według wspólnej metody dla państw członkowskich UE: Dochody i warunki życia ludności Polski.

--05.04.08--Raporty

NIK o nieprawidłowościach w MEN dotyczących m.in. "pominięcia problematyki spełniania obowiązku nauki w przyjmowanych corocznie podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa": Informacja o wynikach kontroli realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 ? 18 lat.

--29.03.08--Raporty

Kolejny raport względnie nowy: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2006-2007.

--19.03.08--Raporty

Niezbyt nowy, ale interesujący raport OECD: Modernising Social Policy for the New Life Course.

--26.02.08--Raporty

Bardzo interesujący raport dotyczący ubóstwa dzieci w UE: Child Poverty and Well-Being in the EU. Dr M. Boni - główny ekspert rządu D. Tuska  w sprawach polityki społecznej - alarmujące wyniki Polski skomentował w TOK FM mniej więcej tak: pieniędzy wydajemy wystarczająco dużo trzeba tylko poprawić ich adresowanie (głównie w kontekście dożywiania). Poza tym wspomniał o wyprawkach szkolnych, "publicznych korepetycjach" i upowszechnianiu edukacji przedszkolnej (na te dwa ostatnie cele potrzebujemy już środków z UE). Za najważniejsze zaś uznał wzrost zatrudnienia i aktywną politykę społeczną - zasiłki pod warunkiem, że ludzie będą się zachowywać tak, jak im zalecą pracownicy socjalni. M. Boni nie wspomniał o tym, że ubóstwo dzieci wynika też z niskich dochodów z pracy (14% gospodarstw domowych z dziećmi i osobami pracującymi było w Polsce ubogich, najwięcej w UE25) oraz o tym, że poziom i skuteczność naszych wydatków socjalnych uznano za najniższe w UE. W raporcie stwierdzono m.in., że samo adresowanie zasiłków rodzinnych do ubogich akurat w Polsce nie przyczynia się znacząco do ograniczenia ubóstwa. Z wypowiedzi M. Boniego wnioskuję, że wyniki rządu D. Tuska w ograniczaniu ubóstwa dzieci w Polsce będą równie mizerne, jak i poprzednich rządów.

--22.02.08--Raporty

Może to już nie nowość, ale kompendium wiedzy o współczesnej Polsce w aspekcie przestrzennym: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju z maja 2007.

--12.02.08--Raporty

Kolejny raport Banku Światowego o polskiej pomocy społecznej na tle porównawczym, również w języku polskim: Social assistance in the new EU member states: strengthening performance and labor market incentives.

--07.02.08-Raporty

Interesujący raport, w którym stwierdza się m.in., że otwarta metoda koordynacji to za mało, UE potrzebne są wspólne standardy społeczne: Minimum Social Standards across Europe.

--06.02.08--Stanowiska

EAPN odpowiada na inicjatywę konsultacyjną Komisji Europejskiej Europe's Social Reality: A ?stocktaking? dokumentem, w którym stwierdza m.in. "brak postępu w likwidacji ubóstwa i zwiększające się nierówności" w UE (ang.).

--17.01.08--Stanowiska

EAPN krytykuje raporty dotyczące wdrażania zrewidowanej Strategii Lizbońskiej za brak reakcji na postulaty socjalnych NGOsów, aby wzmocnić wymiar społeczny strategii: Wzrost i miejsca pracy, ale bez inkluzji.

--22.12.07--Raporty

W 2008 roku pierwszy raz w historii ludzkości udział ludności zamieszkującej miasta przekroczy 50%:  State of World Population 2007. Unleashing the Potential of Urban Growth.

--21.12.07--Kampanie

European Anti-Poverty Network rozpoczęła kampanię na rzecz godnego minimalnego dochodu pod hasłem "Każdy zasłużył na godne życie".

--19.12.07--Raporty

Raport UNDP w Polsce: "Polityka równości płci. Polska 2007".

--19.12.07--Raporty

Analiza systemów podatkowych w Europie i w Norwegii: Taxation trends in the European Union - Data for the EU Member States and Norway.

--15.12.07--Stanowiska

Stanowisko European Social Network w sprawie usług socjalnych w kontekście sytuacji dzieci: Child Poverty and Welfare in Europe, the Message from Social Services.

--13.12.07--Raporty

Międzynarodowy raport z badań nad umiejętnością czytania dzieci (w tym polskich) ze szkół podstawowych PIRLS 2006 IEA's Progress in International Reading Literacy Study in Primary School in 40 Countries. Krótkie omówienie po polsku.

--10.12.07--Raporty

Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, z tej okazji link do In-Depth Study on All Forms of Violence against Women.

--06.12.07--Stanowiska

Stanowisko International Food Policy Research Institute w sprawie walki z ubóstwem i głodem na świecie: Taking Action for the World?s Poor and Hungry People A Way Forward.

--05.12.07--Raporty

Dwa raporty traktujące o trendach w zakresie skrajnego ubóstwa w krajach rozwijających się: Absolute poverty measures for the developing world, 1981?2004 i The World's Most Deprived Characteristics and Causes of Extreme Poverty and Hunger.

--05.12.07--Raporty

Wyniki badań PISA 2006 w Polsce.

--05.12.07--Raporty

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

--04.12.07--Varia

Dyskusja między Schweickartem i Albertem w kontekście książki tego drugiego Parecon: Life After Capitalism.

--03.12.07--Varia

Interesująca dyskusja o socjalizmie rynkowym i gospodarce uczestniczącej z udziałem Davida Schweickarta i Michaela Alberta na YouTube: DS: 1, 2, 3, MA: 4, 5, 6, 7. Dodatkowo M. Albert o gospodarce uczestniczącej: 1, 2, 3.

--01.12.07--Raporty

Dwa raporty o rozwoju globalnym: HDR 2007/2008 Fighting climate change: Human solidarity in a divided world oraz WDR 2008 Agriculture for Development.

--30.11.07--Książki

Informacje o polskich nowościach książkowych dotyczących PS będę publikował wyłącznie na stronach PTPS, więc aktualności z tego zakresu nie będą się już tutaj pojawiały.

--26.11.07--Raporty

Raport ESPAD komentowany w polskich mediach: Alcohol and Drug Use Among European 17-18 Year Old Students. Data from the ESPAD Project.

--25.11.07--Raporty

Dwa raporty Eurydice Key data on higher education in Europe oraz Przemoc w szkole w Europie - sposoby przeciwdziałania. Inne raporty polskiego biura Eurydice.

--22.11.07--Raporty

Raport ONZ: World Economic and Social Survey 2007. Development in an Ageing World. Oraz artykuł w NLR z propozycją ustanowienia globalnego funduszu emerytalnego: R. Blackburn A Global Pension Plan.

--22.11.07--Książki

M. Grewiński, S. Kamiński "Obywatelska polityka społeczna", PTPS, WSP TWP, Warszawa 2007.

--20.11.07--Stanowiska

Na stronach Departamentu Pożytku MPiPS: Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym.

--18.11.07--Raporty

Raport UNDP na temat CSR w Polsce: Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza.

--15.11.07--Książki

J. Sztumski (red.) "Pokolenie wygranych? Ciąg dalszy badań nad sytuacją dzieci i młodzieży w procesie transformacji", Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2006. Pierwszy raport z tych badań został wydany przez Uniwersytet Śląski w 2001 roku.

--15.11.07--Stanowiska

Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego EAPN: Fighting Poverty in the EU - Which way forward for the 50 year old?

--13.11.07--Raporty

Raport z monitoringu realizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym: Badanie skuteczności reintegracji społecznej i zawodowej.

--08.11.07--Stanowiska

Komunikat Komisji Europejskiej: Modernizacja ochrony socjalnej na rzecz większej sprawiedliwości społecznej i spójności gospodarczej: dalsze propagowanie aktywnej integracji osób najbardziej oddalonych od
rynku pracy
.

--08.11.07--Raporty

Wpływ reform socjalnych w USA i UK na sytuację dzieci: Jane Waldfogel Welfare Reforms and Child Well-Being in the US and UK.

--08.11.07--Książki

E. Tarkowska (red.) "Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007.

--07.11.07--Książki

G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.) "Polityka społeczna", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

--07.11.07--Książki

Z. Jacukowicz "Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007.

--06.11.07--Raporty

Porównanie zapisów Karty Praw Podstawowych UE oraz Konstytucji RP przygotowane przez NSZZ Solidarność.

--31.10.07--Raporty

Raport z eurosondażu na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego.

--31.10.07--Raporty

Dwa raporty dotyczące nielegalnego zatrudnienia w UE: eurosondaż na temat nielegalnej pracy: Undeclared Work in the European Union, raport ekspercki Undeclared Work in an Enlarged Union  oraz Komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie po polsku.

--31.10.07--Książki

M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.) "Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja - o odpowiedzialnej polityce społecznej", Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2007. Dodatkowe materiały na dołączonym CD.

--28.10.07--Książki

T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.) "Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.

--18.10.07--Raporty

Polityka Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą 1989-2005

--17.10.07--Raporty

Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Z tej okazji kilka linków: Strona RPO poświęcona obchodom, Raport EAPN na temat realizacji Strategicznych Raportów w zakresie Zabezpieczenia Społecznego 2006-2008 (w Polsce nazwany "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna") LIGHT YEAR: HARD WORK! Assessing the impact on Poverty oraz Raport z szóstego Europejskiego Spotkania Ludzi Doświadczających Ubóstwa

--13.10.07--Książki

J. Bielec "Bieda wiejska i możliwości jej łagodzenia poprzez proces aktywizacji społeczno-gospodarczej", Print Group, Szczecin 2007.

--13.10.07--Książki

G. Węcławowicz "Geografia społeczna miast", Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.

--13.10.07--Książki

I. Rudawska "Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe", Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.

--11.10.07--Raporty

Raport syntetyczny na podstawie raportów z państw członkowskich UE na temat przeciwdziałania biedzie dzieci: Tackling child poverty and promoting the social inclusion of children in the EU oraz raport polski autorstwa I. Wóycickiej

--09.10.07--Raporty

Diagnoza Społeczna 2007

--09.10.07--Raporty

Raport i zalecenie Rady Europy na temat integracji usług socjalnych

--02.10.07--Raporty

Raport IPPR Britain?s Immigrants. An economic profile, czyli dużo informacji ekonomicznych o Polakach w UK na tle innych grup imigranckich

--02.10.07--Raporty

Euro Health Consumer Index 2007 - pierwsza trójka to Austria, Holandia i Francja, a Polska na 27 miejscu na 29 krajów. Pełna tabela z wynikami

--01.10.07--Stanowiska

Refleksja Grupy Socjalistycznej Parlamentu Europejskiego na temat komunikatu KE w sprawie felxicurity

--30.09.07--Raporty

Raport UNDP na temat odpowiedzialności społecznej korporacji w naszej części Europy: Baseline Study on CSR Practices in the New EU Member States and Candidate Countries

--28.09.07--Stanowiska

Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych w Europie: Deklaracja w sprawie pracy socjalnej wspierającej spójność społeczną w Europie

--28.09.07--Stanowiska

Stanowisko EAPN w sprawie gospodarki społecznej: Social economy as a positive force for employment and social inclusion

--28.09.07--Raporty

Raport Banku Światowego: Labor Markets in EU8+2: From the Shortage of Jobs to the Shortage of Skilled Workers

--26.09.07--Książki

B. Jałowiecki, W. Łukowski "Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej", Wydawnictwo SWPS i Scholar, Warszawa 2007.

--23.09.07--Książki

H. Brighouse "Sprawiedliwość", Wydawnictwo Sic! Warszawa 2007.

--21.09.07--Raporty

OECD Reviews of Tertiary Education Poland

--20.09.07--Raporty

Raport UNDP o polskiej edukacji

--20.09.07--Raporty

Raport o pracujących Polakach PKPP Lewiatan

--20.09.07--Raporty

"Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe", UNDP i MPiPS

--20.09.07--Książki

J. Mazur (red.) "Praca kluczem polityki społecznej", Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007.

--20.09.07--Książki

M. Radziukiewicz "Zasięg ubóstwa w Polsce", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

 

 

PUBLIKACJE (2000+)
Udostępnione teksty w formacie PDF, są to wersje autorskie przed redakcją i korektą, można z nich korzystać pod warunkiem podania źródła

 

Książki autorskie

 

Artykuły i referaty

 

Polemiki

 

Inne

 

Hasła w leksykonach, słownikach, encyklopediach

 • Sprawiedliwość społeczna (w: T. Pilch red. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V).
 • Hasła w "Leksykonie polityki społecznej" pod red. B. Rysz-Kowalczyk: dyskryminacja, edukacja, ewaluacja (z B. Szatur-Jaworską), interes, kapitał ludzki, kapitał społeczny, polityki społecznej definicje, polityki społecznej geneza i ewolucja, polityki społecznej klasyfikacja, nauka o polityce społecznej, ład społeczny, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, polityka socjalna, potencjał osobowy społeczeństwa, prawa socjalne, problem społeczny, ruchy społeczne, rynek w polityce społecznej, samopomoc, socjoekonomia, solidarność, sprawiedliwość, ubóstwo, welfare state, wiktymologia, wolność, zaradność.

 

Recenzje

 

Tłumaczenia

 

Redakcja

 

Projekty własne (tylko planowane, podjęte, realizowane, porzucone)

 • Marginalizacja i wykluczenie społeczne (wykład o teoriach i badaniach marginalizacji i wykluczenia społecznego)
 • Refleksja Fryderyka Skarbka na temat ubóstwa i więziennictwa
 • Różnica, nierówność, niesprawiedliwość - koncepcja integrująca
 • Polityka społeczna w perspektywie praw człowieka
 • Earned Income Tax Credit i podobne rozwiązania na świecie
 • Polityka społeczna w ujęciu wielodyscyplinarnym
 • Utylitaryzm i polityka społeczna
 • Bezwarunkowy dochód obywatelski: "Odrzucamy zarówno filozofię utylitaryzmu, jak wynikające z niej praktyki. Szukamy wolności dla każdego, a nie dobroczynności dla niektórych. Uważamy, że szacunek dla jednostki wymaga szacunku dla jej wyboru - czy chce pracować w domu, czy na płatnej posadzie albo wcale" (Bruce Ackerman Anne Alstott "Why stakeholding")
 • Problem niekorzystania przez obywateli z przysługujących im praw pracowniczych i socjalnych (non take-up, non-recours)
 • Współczesne alternatywy dla kapitalizmu: socjalizm rynkowy i ekonomia uczestnicząca
 • Ekonomia behawioralna, ekonomia tożsamości i polityka społeczna
 • Rozwój czego? Dyskusje o rozwoju społecznym

 

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

Wykształcenie, tytuły zawodowe

 • 2009 - tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy "Krytyka i afirmacja polityki społecznej" (II  wydanie z 2008 r.) i dorobku naukowego, recenzentami byli profesorowie Jerzy Babiak (UAM), Mirosław Księżopolski (UW), Tadeusz Szumlicz (SGH), Józef Zarzeczny (UWr). Głosowania Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie przyjęcia kolokwium: za - 52, przeciw - 0, wstrzymujących się - 3; w sprawie nadania tytułu: za - 49, przeciw - 3, wstrzymujących się - 3.
 • 2002 - tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy doktorskiej pt. Podstawy i granice racjonalizacji polityki społecznej, jej promotorką była profesor Jolanta Supińska, a recenzentami profesorowie Jan Danecki i Cezary W. Włodarczyk. Ocena komisji - z wyróżnieniem.
 • 1987-1992 studia dzienne na kierunku polityka społeczna Uniwersytet Warszawski, Instytut polityki Społecznej.  1992 - obrona pracy magisterskiej pt. "Poglądy Edwarda Abramowskiego a problem podmiotowości w polityce społecznej", promotorem był profesor Julian Auleytner. Ocena - bardzo dobra.

 

Zatrudnienie - stanowiska

 • 2018 - profesor nadzwyczajny UW
 • 2017 - 2018 - adiunkt
 • 2012 - 2017 profesor nadzwyczajny UW
 • 2003 - 2012 adiunkt
 • 2002 - 2003 adiunkt
 • 2001 - 2002 starszy wykładowca
 • 1992 -2001 asystent

 

Dydaktyka (obecnie lub w przeszłości)

 • Wprowadzenie do public policy /socjologii interwencji publicznych
 • Lokalna polityka społeczna
 • Analiza polityki publicznej
 • Krytyczne myślenie i sztuka argumentacji
 • Dylematy etyczne w polityce społecznej
 • Elementy teorii organizacji i zarządzania
 • Administracja publiczna
 • Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne
 • Ewaluacja w polityce społecznej
 • Strategie rozwoju społecznego
 • Polityka społeczna
 • Elementy polityki społecznej
 • Współczesne problemy polityki społecznej
 • Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
 • Polityka społeczna i kwestie społeczne
 • Teoria polityki społecznej
 • Międzynarodowa porównawcza polityka społeczna
 • Zabezpieczenie społeczne
 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne
 • Marginalizacja i wykluczenie społeczne
 • Socjologia
 • Socjologia rodziny
 • Sprzeczności i konflikty społeczne
 • Seminaria licencjackie i magisterskie

 

Inne obowiązki i funkcje (obecnie lub w przeszłości)

 • Kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej
 • Senator Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zastępca dyrektora IPS ds. dydaktycznych
 • Kierownik magisterskich jednolitych studiów dziennych w IPS
 • Członek Rady Naukowej IPS
 • Reprezentant IPS w Radzie Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • Reprezentant Wydziału przy Komisji Stypendialnej
 • Sekretarz komisji rekrutacyjnej na studia dzienne
 • Opieka nad studenckimi kołami naukowymi (KN In Favorem Hominis, KN Myśli Krytycznej, KN Ad Rem, Koło Filmowe IPS - idea i prowadzący: mgr Łukasz Szewczyk)
 • Webmaster stron internetowych IPS
 • Odpowiedzialność za działanie sieci i komputerów w IPS

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2019)
 • Nagroda Zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej stopnia drugiego w dziedzinie działalności naukowej za książkę pt.: "Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja" (2016)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne (2011)
 • Brązowy medal za długoletnią służbę, postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23.08.2010
 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia organizacyjne (2010)
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wieloletnią działalność dydaktyczną oraz dorobek naukowy ze szczególnym uwzględnieniem rozprawy habilitacyjnej (2009)
 • Nagroda Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2008 r. (za książkę pt. ?Krytyka i afirmacja polityki społecznej?, IFiS PAN, 2008)
 • Nagroda Dziekana WDiNP z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, w szczególności za opracowanie programu studiów: Nauki o rodzinie (2009)
 • Nagroda Dziekana WDiNP za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (2008)
 • Nagroda Dziekana WDiNP za publikację "Krytyka i afirmacja polityki społecznej" (2007)
 • Nagroda Dziekana WDiNP za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-organizacyjnej (2007)
 • Nagroda Rektora UW za działalność organizacyjną (2005)
 • Nagroda Rektora UW za działalność dydaktyczno-organizacyjną (2004)
 • Nagroda Rektora UW za działalność dydaktyczno-organizacyjną i naukową (2003)
 • Nagroda Rektora UW za rozprawę doktorską ?Podstawy i granice racjonalizacji polityki społecznej? (2002)
 • Nagroda Rektora UW za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i organizacyjnej (2001)
 • Nagroda indywidualna Rektora UW (1996)
 • Nagroda indywidualna Rektora UW, II stopnia, za osiągnięcia w pracy organizacyjnej i wychowawczej (1995)

 

Poza Instytutem Polityki Społecznej i Uniwersytetem Warszawskim (obecnie lub w przeszłości)

 

Języki

 • angielski - zaawansowany (tłumaczenia tekstów specjalistycznych)

 

 

POGLĄDY POLITYCZNE

 

Cytaty, które są bardzo bliskie moim przekonaniom

 

Możliwe, że ostatecznym testem na wolne, demokratyczne i zamożne społeczeństwo jest poziom wolności, demokracji i zamożności, jakim cieszą się jego najsłabsi członkowie (Peter Townsend)

 

Upowszechnia się dzisiaj szeroko propaganda zakładająca, że socjalizm jest martwy. Jeżeli jednak bycie socjalistą oznacza osobę przekonaną, że pojęcia 'dobra wspólnego' i 'sprawiedliwości społecznej' rzeczywiście coś znaczą; jeżeli bycie socjalistą oznacza oburzenie z powodu pogardy z jaką władza, siły rynkowe i międzynarodowe instytucje finansowe traktują miliony ludzi; jeżeli bycie socjalistą oznacza osobę zdecydowaną, aby zrobić wszystko, co w jej mocy w celu poprawy nieprawdopodobnie zdegradowanego życia tych ludzi, socjalizm nigdy nie będzie martwy, ponieważ takie aspiracje nigdy nie umrą (Harold Pinter)

 

Nic nie upodmiotawia ludzi bardziej niż, nawet mały, ale stały i przewidywalny dochód. Jako społeczeństwo powinniśmy zrozumieć, że naszym pierwszym celem jest upodmiotowienie ludzi (Curt Welch)

 

 

ZAINTERESOWANIA POZAZAWODOWE

 

Sztuka niepopularna, czyli co wywarło i często nadal wywiera na mnie duży wpływ.

 • Muzyka - wykonawcy, których odkryłem lub polubiłem względnie niedawno: ZillaKami & SosMula, $uicideboy$, Retox, WarsawwasrawDaughters, People Problem, Cellular Chaos, Jessica Pavone, Arab on Radar, Doomsday Student, Some Girls, The Locust (koncert z 1995), Whourkr, The Berzerker, Nurse With Wounds, Exit Wounds, Paktofonika, Kaliber 44, Siege, Thinking Plague, Coil, The Plot to Blow Up the Eiffel Tower, Deathprod, Whitenoise, Diamanda Galas (odkryta ponownie), Godspeed You! Black Emperor, Regurgitate, Nasum, Budzy i Trupia Czaszka, Rotten Sound, Fuck... I'm Dead, Public Enemy (rap), Merzbow, The Day Everything Became Nothing, Last Days of Humanity (w szczególności godny polecenia jest numer A Divine Proclamation of Finishing the Present Existence z płyty Putrefaction in Progess z 2006 r.).
 • Muzyka - wcześniejsze fascynacje - rock i pobocza m.in.: King Crimson, Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, Exploited, Discharge, Disorder, Crass, Extreme Noise Terror, Repulsion, Doom, Napalm Death, Nuclear Death, Brutal Truth, Agathocles, 7 Minutes of Nausea, Righteous Pigs, Siekiera, Armia, Variete, Joy Division, The Cure, Cypress Hill, The Residents, Captain Beefheart, SPK, Henry Cow i Art Bears, Throbbing Gristle, Pere Ubu, DAF, Einsturzende Neubauten, Swans, Brian Eno; współczesna - Michael Nyman; jazz - Lounge Lizards, James Chance and the Contortions, Steve Lacy, James Blood Ulmer; etniczna - Ravi Shankar.
 • Film: Werner Herzog, Jim Jarmush, Peter Greenaway, Ken Loach, Mike Leigh, bracia Coen, Gus van Sant (w szczególności Gerry, Elephant i Last Days).
  Pojedyncze dzieła: Piknik pod wisząca skałą Petera Weira, Czas apokalipsy Francisa F. Coppoli, Sanatorium pod klepsydrą i Pamiętnik znaleziony w Saragossie Wojciecha Jerzego Hasa, Zielony promień Eric'a Rohmera, Dealer Benedeka Fliegaufa, Ładunek 200 Alekseya Balabanova.
  Kino lekkie, łatwe i przyjemne: bardzo odprężająco wpływa na mnie Terminator 3; poraził mnie ongiś Obcy: decydujące starcie, w podobny stan wprawił mnie nie tak dawno Resident Evil.
  Seriale - Życie Kamila Kuranta, South Park, Chłopaki z baraków (Trailer Park Boys).
 • Muzyka filmowa: Popol Vuh.
 • Proza i dramat: Franz Kafka, Bruno Schulz, Samuel Beckett, Witkacy, Witold Gombrowicz, Conrad.
 • Poezja: Leśmian, Thomas Stearns Eliot.
 • Malarstwo i inne formy sztuki: surrealizm, abstrakcjonizm, dadaizm.

Tanguy Duchamp

 

Własna twórczość amatorska

 

 

LINKI PS PL
 Link do stron Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej  Link do stron Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Logo rocznika Problemy Polityki Społecznej Logo miesięcznika Polityka Społeczna Link do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej Link do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Link do stron Państwowej Inspekcji Pracy Link do Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia Link do Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia Logo Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego      Link do stron Biuletynu Migracyjnego Link do Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych Link do stron Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka Link do portalu Ekonomiaspoleczna.pl
Link do stron Rządowej Rady LudnościowejLink do Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i LudnościowychLink do Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego Link do Polskiego Komitetu EAPN Link do Instytutu Rozwoju MiastLink do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Link do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w SłupnieLink do stron Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego
Link do stron Feministycznego Think TankuPolskie Towarzystwo GerontologiczneFundacja Dzieci NiczyjeMagazyn konsumencki Pro-Test

LINKI PS EN
Link do International Labour Organization Link do Regionalnego Biura WHO w Europie Link do International Social Security Association Link do Social Policy Association UK Link do Luxembourg Income Study Link do stron The Network for European Social Policy Analysis Link do Centre for Analysis of Social Exclusion Link do Comparative Research Program on Poverty Link do raportów Institute for the Study of Labor  Link do Basic Inome Earth NetworkLink to The US Basic Income Guarantee Network Link do Centre of Full Employment and Equity Link do The Center for Full Employment and Price Stability Link do publikacji European Foundation for the Improvement of Living and Working ConditionsLink do stron European Trade Union Institute Link do strony European Trade Union ConfederationLink do Social Platform Link do European Anti Poverty Network Link do raportów specjalnych Eurobarometru Link do University of Wisconsin Center for Cooperatives Link do Stron International Co-operative Alliance Link do bazy Eldis Institute of Development Studies Link do Europejskiej Federacji Ludzi Pracujących z Bezdomnymi FEANTSALink do International Organization for MigrationLink do Center for the Advancement of the Steady State EconomyLink do Global Footprint NetworkLink do International Centre for Prison Studies Link do International Association of Time Use ResearchLink do stron The Urban InstituteLink do Francois-Xavier Bagnoud Center for Health and Human RightsLink doEuropean Centre for Social Welfare Policy and ResearchLink do Public Management Research AssociationLink do COMParative methods for the Advancement of Systematic cross-case analysis and Small-n Studies
Link do Consumers InternationalLink do European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
Link do Poverty Action LAB Link do Washington State Institute for Public PolicyLink do The Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ)Link do Child Poverty Action GroupLink do Joseph Rowntree Foundation
Link do Sekretariatu ONZ ds. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnychThe International Society for Prevention of Child Abuse and NeglectInternational Union of Tenants


LINKI VARIA
  Link do New Left Review  Link do Portalu Lewica.pl Link do Krytyki Politycznej Link do polskiej edycji Le Monde Diplomatique Link do rocznika Recykling Idei  Link do strony z filmami dokumentalnymi AlterkinoLink do portalu Lewicowo.plLink do stron czasopisma Nowy Obywatel