Studia zaoczne polityki społecznej pierwszego stopnia

Ubóstwo i wykluczenie społeczne

PROGRAM | AKTUALNOŚCI

 

Wykładowca: dr hab. Ryszard Szarfenberg
Kontakt: r.szarfenberg@uw.edu.pl
Dyżur

 

Opis przedmiotu

Wykład spoza planu studiów o charakterze monograficznym. Wprowadzenie do wiedzy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym.

 

Tematyka wykładu - 24 godziny, I stopień

  1. Definicje ubóstwa i wykluczenia społecznego
  2. Teorie ubóstwa i wykluczenia społecznego
  3. Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego
  4. Polityka społeczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego

Tematyka wykładu - 12 godzin, II stopień

  1. Definicje ubóstwa i wykluczenia społecznego
  2. Teorie ubóstwa i wykluczenia społecznego
  3. Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego
  4. Polityka społeczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego

 

Zasady zaliczenia przedmiotu

  1. Obecność, powyżej jednej wymaga zaliczenia pracą z opuszczonego tematu: Student/ka ma prawo do jednej nieobecności bez konsekwencji, powyżej tej jednej, każdą następną ma zaliczyć pracą. Oznacza, to że jeżeli student był nieobecny na dwóch zajęciach, to ma zaliczyć jedną z nich, a jeżeli na trzech, to ma zaliczyć dwie z nich. Praca ma dowodzić, że student zapoznał się i zrozumiał materiał wykładowy z opuszczonych zajęć. Najprostszy pomysł na taką pracę to skomentowanie prezentacji wykładowej, jednej w przypadku dwóch opuszczonych zajęć, dwóch, gdy były to trzy zajęcia. Praca powinna spełniać wymogi zwykłych prac zaliczeniowych.
  2. Zaliczenie testu na ostatnich zajęciach

Literatura obowiązkowa do zaliczenia

 

Materiały do studiowania (będą uzupełniane)

Metodologia pomiaru i jej problemy

Tomasz Panek "Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru"

Strony lub dokumenty z danymi i wskaźnikami

Raporty ogólne

Dokumenty strategiczne rządu

Badania jakościowe ubóstwa

Artykuły dotyczące ubóstwa i wykluczenia

Wywiady, debaty, polemiki i innego rodzaju publicystyka

Reportaże radiowe

Materiały filmowe

 

Zalecana literatura (będzie uzupełniona)