Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym
Cykl czterech konferencji konsultacyjnych: "Budujemy nowy model pomocy społecznej"

Uczestnicy


Program czwartej i ostatniej konferencji konsultacyjnej (29.09.2018)

 1. Aktualności z frontu nowych kierunków rozwoju polityki społecznej
 2. Koncepcja reformy pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych po przedstawieniu projektu ustawy
 3. Dyskusja w grupach i prezentacja wniosków
 4. Prezentacja


Program trzeciej konferencji konsultacyjnej (01.09.2018)

 1. Aktualności z frontu nowych kierunków rozwoju polityki społecznej
 2. Wprowadzenie do dyskusji o koncepcji reformy pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych
 3. Dyskusja w grupach i prezentacja wniosków
 4. Prezentacja

Program drugiej konferencji konsultacyjnej (15.07.2018)

 1. Aktualności z frontu nowych kierunków rozwoju polityki społecznej
 2. Podsumowanie materiałów wypracowanych w grupach z komentarzem eksperta
 3. Prezentacja

Program pierwszej konferencji konsultacyjnej (23.06.2018)

 1. Wprowadzenie do cyklu konferencji konsultacyjnych 20 minut
 2. Prezentacja eksperta prowadzącego "Scenariusze rozwoju usług wsparcia rodziny i pomocy społecznej w kontekście 500 plus" 45 min
 3. Przerwa 10 minut
 4. Dyskusja w grupach roboczych 30 min
 5. Sprawozdawcy grup roboczych przedstawiają wnioski z dyskusji 45 minut
 6. Przerwa 10 minut
 7. Komentarze eksperta prowadzącego do wypowiedzi grup roboczych 25 minut
 8. Podsumowanie konferencji 10 minut


Budowanie nowego modelu pomocy społecznej oparte powinno być na wiedzy naukowej
Zestaw tekstów, które będą pomocne w konsultacjach

Materiały audiowizualne

Teksty dotyczące kierunków rozwoju pomocy społecznej

Teksty dotyczące kierunków rozwoju polityki społecznej


Archiwum