TEORIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

PROGRAM | CO NOWEGO?
 

Prowadzący: dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW - www, e-mail (wykład), dr Justyna Godlewska-Szyrkowa (warsztaty)

Dyżury

 

Zasady zaliczenia przedmiotu

Oceny cząstkowe: ocena z testu wykładowego, ocena z warsztatów, ocena obecności na wykładach (0-4 – punkty 0, 5-6 - 1, 7-8 - 3,5, 9-10 - 4, 11-12 - 4,5, 13-14-15 - 5)

Ocena łączna: ważona średnia z trzech ocen (40% test, 50% warsztat, 10% obecność na wykładach)


Tematy wykładów i literatura (mogą ulec zmianom)

 

 1. Polityka społeczna między myślą i działaniem

Teoria opisowa polityki społecznej

 1. Mapa pojęciowa polityki społecznej i schematy cel-środek i podmiot-przedmiot
 2. Operacjonalizacja polityki społecznej

Teoria wyjaśniająca polityki społecznej

 1. Wprowadzenie do teorii wyjaśniającej

Prawa ogólne o charakterze wyjaśniającym

 1. Prawo nieuchronnej niesprawiedliwości polityki społecznej (prawo Hammonda-Goodina)

Teorie wyjaśniające genezę i zmienność polityki społecznej

 1. Ekonomiczne
 2. Polityczne
 3. Organizacyjno-administracyjne
 4. Społeczne
 5. Wyjaśnianie reform ograniczających

Teoria normatywna polityki społecznej

 1. Teoria normatywna - wprowadzenie
 2. Wolność jako podstawa teorii normatywnej polityki społecznej
 3. Sprawiedliwość społeczna jako podstawa normatywna polityki społecznej
 4. Solidarność jako podstawa normatywna polityki społecznej

 Teoria praktyczna polityki społecznej

 • Podsumowanie i powtórzenie (20/21)

 • Literatura obowiązkowa do tematów 1-9. Obowiązkowa jest też literatura wskazana na ostatnim slajdzie prezentacji do poszczególnych wykładów (częściowo pokrywa się z listą poniżej)

  1. R. Szarfenberg, Teoria i praktyka polityki społecznej, Studia BAS, 2017
  2. Notatki do wykładów 1 i 2: Mapa pojęciowa i typowe schematy konceptualne
  3. Teorie wyjaśniające genezę i zmienność polityki społecznej
   1. ekonomiczne
   2. polityczne
   3. organizacyjne
   4. społeczne

  Literatura dodatkowa