TEORIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

PROGRAM | CO NOWEGO?
 

Prowadzący: dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW - www, e-mail (wykład), dr Justyna Godlewska-Szyrkowa (warsztaty)

Dyżury

 

Zasady zaliczenia przedmiotu

Oceny cząstkowe: ocena z testu wykładowego, ocena z warsztatów, ocena obecności na wykładach (0-4 2, 5-6 3, 7-8 3,5. 9-10, 4, 11-12 4,5, 13-14 5)

Ocena łączna: ważona średnia z trzech ocen (40% test, 40% warsztat, 20% obecność na wykładach)


Tematy wykładów i literatura (mogą ulec zmianom)

 

 1. Polityka społeczna między myślą i działaniem

Teoria opisowa polityki społecznej

 1. Mapa pojęciowa i schematy cel-środek i podmiot-przedmiot
 2. Operacjonalizacja polityki społecznej

Teoria wyjaśniająca polityki społecznej

 1. Wprowadzenie do teorii wyjaśniającej

Prawa ogólne o charakterze wyjaśniającym

 1. Prawo nieuchronnej niesprawiedliwości polityki społecznej (prawo Hammonda-Goodina)

Teorie wyjaśniające genezę i zmienność polityki społecznej

 1. Ekonomiczne
 2. Polityczne
 3. Organizacyjno-administracyjne
 4. Społeczne
 5. Wyjaśnianie reform ograniczających

Teoria normatywna polityki społecznej

 1. Teoria normatywna - wprowadzenie
 2. Wolność a polityka społeczna
 3. Sprawiedliwość a polityka społeczna
 4. Solidarność a polityka społeczna

 Teoria praktyczna polityki społecznej

 • Podsumowanie i powtórzenie

 • Literatura obowiązkowa do tematów 1-9. Obowiązkowa jest też literatura wskazana na ostatnim slajdzie prezentacji do poszczególnych wykładów (częściowo się pokrywa z listą poniżej)

  1. R. Szarfenberg, Teoria i praktyka polityki społecznej, Studia BAS, 2017
  2. Notatki do wykładów 1 i 2: Mapa pojęciowa i typowe schematy konceptualne, Mapa pojęciowa i typowe schematy konceptualne
  3. O teorii i teorii polityki społecznej
  4. Mapa pojęciowa polityki społecznej
  5. Operacjonalizacja polityki społecznej
  6. Teoria i logika transferów społecznych
  7. Prawo Hammonda-Goodina i trzy prawa Murray?a
  8. Teorie wyjaśniające genezę i zmienność polityki społecznej 1 - ekonomiczne i polityczne
  9. Teorie wyjaśniające genezę i zmienność polityki społecznej 2 - organizacyjne i społeczne

   

  Literatura dodatkowa