Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Okładka

Spis treści numeru 17/2012

Od redakcji

STUDIA
Barbara Szatur-Jaworska, Aktywne starzenie się i solidarność' międzypokoleniowa w debacie międzynarodowej
Cezary Zołędowski, Starzenie się ludności — Polska na tle Unii Europejskiej
Maciej Duszczyk, Starzenie się i solidarność międzypokoleniowa w polskich strategiach rozwoju społecznego
Gertruda Uścińska, Regulacje prawne dotyczące poprawy sytuacji osób starszych na rynku pracy i w systemach zabezpieczenia społecznego. Aspekt europejski
Jacek Męcina, Wspieranie aktywności zawodowej osób 50+ - pierwsze efekty programu „Solidarność pokoleń” i rekomendacje
Grażyna Spytek-Bandurska, Aktywizacja zawodowa osób w fazie późnej dojrzałości i starszych w Polsce
Emilia Jaroszewska, Starość i agresja - osoby starsze jako ofiary oraz sprawcy przemocy
Łukasz Łotocki, Barwy jesieni życia. O społeczno-kulturowym obrazie starości

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Maria Theiss, Trafna polityka lokalna? Przykład polityki społecznej wobec ludzi starych
Beata Tokarz-Kamińska i Łucja Krzyżanowska, Dobre praktyki w działaniach międzypokoleniowych na podstawie doświadczeń programu „Seniorzy w akcji”

RECENZJE
P. Thornton, D. Fleming (red.) Dobre zarządzanie funduszami emerytalnymi, rec. Janina Petelczyc