Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Wybór cytatów na okładce tylniej

Spis treści numeru 3/2001

STUDIA
P. Kozłowski: Bezrobocie - problem społeczny sensu largo
S. Golinowska: Teorie migracji a debata o swobodzie przepływu pracowników w rozszerzonej Unii Europejskiej
J. Krzyszkowski: Rola kapitału społecznego w pluralistycznym społeczeństwie opiekuńczym
A. B. Atkinson: Makroekonomia i wymiar społeczny
T. Kowalak: Badanie ubóstwa. Kilka refleksji
Z. Szawarski: Sprawiedliwość i zdrowie
B. Szatur-Jaworska: Analiza pamiętników jako metoda badawcza w nauce o polityce społecznej

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
A. Ostrowska, J. Sikorska: Wymiary marginalizacji osób niepełnosprawnych (lata 1993 i 1999)
P. Hut: Warunki życia i sytuacja materialna repatriantów z byłego ZSRR w Polsce

FORUM Jaki powinien być dobry podręcznik polityki społecznej?
C. Włodarczyk Wprowadzenie
Głosy w dyskusji: K.W. Frieske; J. Auleytner; J. Orczyk; W. Nieciuński; J. Supińska
Aneksy: tabela z przeglądem kilku podręczników obcojęzycznych, W. Nieciuński Propozycja „kanonu” podręcznika

RECENZJE
A. Stasiak, M. Cesarski (red.): Profesor Adam Andrzejewski (1914-1998) i jego dzieło (rec. W. Nieciuński)
L. Frąckiewicz (red.): Przeszłość dla przyszłoœci (rec. J. Danecki)
G. Ekiert, J. Kubik: Rebellious Civil Society. Popular Protest and Democratic Consolidation in Poland 1989-1993 (rec. G. Forys)
M. Malikowski, Z. Seręga (red.): Konflikty społeczne w Polsce (rec, K. Gorlach)
C. Włodarczyk, S. Poździoch: Systemy zdrowotne. Zarys problematyki (rec. J.Supińska)
L. Fršckiewicz, M. Zrałek: Przestrzenne rozmieszczenie kwestii społecznej (rec. Z. Pisz)
B. Szatur-Jaworska: Starość i ludzie starzy w polityce społecznej (rec. B. Rysz-Kowalczyk)
E. Tarkowska (red.): Zrozumieć biednego (rec. A. Bukowski)
W. Warzywoda-Kruszyńska: (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta (rec. L. Miś)

NA ŁAMACH CZASOPISM
Bank Światowy: dwa roczniki wskaźników rozwoju świata (opr. T. Kowalak)
Przegląd literatury dotyczącej polityki społecznej w Unii Europejskiej (opr. K.Głąbicka)
"Health Affairs" - numer specjalny (A. Szetela)
"Economie et Statistique" 2000, nr 7/8 (P. Szukalski)

Z ŻYCIA NAUKOWEGO
Projekty badawcze z zakresu polityki społecznej finansowane przez KBN - konkursy XVII i XVIII (opr. R. Szarfenberg)
Habilitacje z zakresu nauk o pracy i polityki społecznej zakończone w 1999 (opr. R. Szarfenberg)