Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Pełny tekst numeru

Informacja na okładce

  • Regres budownictwa społecznego, rozpowszechnionego w Europie zachodniej,
    przyczynia się do trwania w Polsce ponadmilionowego deficytu mieszkaniowego.

  • Polityka antydyskryminacyjna RP pozostaje w tyle za standardami europejskimi, nadążając za podmiotowym rozszerzaniem ochrony lecz obejmując węższy zakres przedmiotowy.

  • Rozwiązania stosowane w Polsce przedwojennej bywają inspirujące.
    Przykład warszawskich schronisk dla bezdomnych.

  • Warto sięgać do doświadczeń regionalnych. Siły społeczne kobiet – pozytywną
    energią Śląska

Wybór cytatów na okładce tylniej

Spis treści numeru 15/2011

Od redakcji

STUDIA
Ryszard Szarfenberg Dowody naukowe jako podstawa polityki społecznej, zarządzania społecznego i pracy socjalnej
Maciej Cesarski Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce.
Transformacja i perspektywy

Krzysztof Śmiszek Powolny proces dostosowywania polskiego systemu polityki
antydyskryminacyjnej do standardów unijnych
Piotr Szumlewicz Ubóstwo kobiet w Polsce po 1989 roku

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Łukasz Szewczyk Badanie przez działanie. O zastosowaniu techniki wideo w polityce społecznej
Mateusz Rodak Schroniska dla bezdomnych w międzywojennej Warszawie
Elżbieta Górnikowska-Zwolak Siły społeczne kobiet - pozytywna energia regionu

RECENZJE
Maria Jarosz (red.) Polacy równi i równiejsi. Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim, rec. Aneta Wójcik
Bonnie Thornton Dill, Ruth Enid Zambrana (red.) Emerging Intersections.
Race,
Class, and Gender in Theory, Policy, and Practice, rec. Maria Skóra

Z ŻYCIA NAUKOWEGO
Projekty badawcze z zakresu polityki społecznej finansowane przez Narodowe
Centrum Nauki