Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Spis treści numeru 20/2013

Od redakcji

STUDIA
Ryszard Szarfenberg, Spółdzielczość, gospodarka społeczna a polityka społeczna
Cezary Miżejewski, Przemiany prawa spółdzielczości socjalnej w Polsce
Tomasz Mering, Spółdzielczość a polityka Unii Europejskiej w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego
Adam Piechowski, Edukacja i szkolenie w dziejach polskiej spółdzielczości

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Albert Izdebski, Małgorzata Ołdak, Spółdzielczość socjalna w Polsce w świetle wyników badania „Monitoring spółdzielni socjalnych 2010”

FORUM
Pięciolecie ustawy o spółdzielniach socjalnych: wnioski i rekomendacje. Zapis debaty