Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Pełny tekst numeru

Informacja na okładce

  • Ryszarda Szarfenberga refleksje nad pytaniem, do czego koncepcja teoretyczna modeli polityki  społecznej służy w badaniach i praktyce

  • Jeremy Leaman krytykuje środkowoeuropejską politykę nieodpowiedzialności podatkowej i ostrzega przed katastrofą podatku liniowego

  • Włodzimierza Anioła i Asbjørna Wahla dwugłos o osiągnięciach i problemach Norwegii

  • Agnieszka Borowiec, Izabella Lignowska, Marta Makowska o kreowaniu „nowych dewiantów” przez promocję zdrowia

Wybór cytatów na okładce tylniej

Spis treści numeru 12/2009

Od redakcji
Wspomnienie o naszych Drogich Zmarłych (prof. Lucyna Frąckiewicz i prof. Witold Nieciuński)

STUDIA
Ryszard Szarfenberg Modele polityki społecznej w teorii i praktyce
Wojciech Woźniak Kultura a polityka społeczna. O skomplikowanych współzależnościach i potrzebie ich badania
Jeremy Leaman Jaką cenę płacimy za rezygnację z podatku progresywnego? Błąd Europy i jego skutki
Zofia Jacukowicz Pytania o teorię płac

DWUGŁOS O NORWEGII
Włodzimierz Anioł Mocarstwo humanitarne? Norwegia wobec nowych wyzwań społecznych
Asbjørn Wahl Praca i rozwój: jakie lekcje można wyciągnąć z „modelu skandynawskiego”

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Agnieszka Borowiec, Izabella Lignowska, Marta Makowska Czy działania edukacyjne prowadzone w ramach profilaktyki i promocji zdrowia kreują „nowych dewiantów”?
Barbara Więckowska, Jakub Bijak Wpływ zmiany systemowej na wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce

FORUM Partycypacja pracownicza
Jerzy Wratny Rola pozazwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych w zakładzie pracy. Kontynuacja czy zmiany w okresie kryzysu?
Dyskusja: Jolanta Kulpińska, Mieczysław Kabaj, Leszek Gilejko, Zofia Jacukowicz, Zofia Morecka, Leon Dyczewski, Jerzy Wratny

Z RAPORTÓW I KONFERENCJI
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Bieda dzieci w polu zainteresowania Unii Europejskiej (Child poverty and well-being in the EU)
Piotr Szukalski Transfery międzypokoleniowe (The transfer of resources across generations: family, income and human well-being)
Ryszard Szarfenberg Zamożność gospodarstw domowych i jej globalne zróżnicowanie (The World Distribution of Household Wealth)

RECENZJE
Arkadiusz Karwacki, Tomasz Szlendak Święty Graal polityki społecznej? O „koncepcji poziomicy” Richarda Wilkinsona i Kate Pickett (R. Wilkinson, K. Pickett The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better)
Wojciech Woźniak Wartości i polityka społeczna w porównawczej perspektywie (Wim van Oorschot, Michael Opielka, Birgit Pfau-Effinger red. Culture and Welfare State. Values and Social Policy in Comparative Perspective)
Janusz Dąbrowski Czy neoliberalizm jest już passé? (Naomi Klein Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne; David Harvey Neoliberalizm – historia katastrofy; Alain Bihr Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszyzmu; Samir Amin Wirus liberalizmu)
Zdzisław Pisz Polityka społeczna w kryzysie (Mirosław Księżopolski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Cezary Żołędowski red. Polityka społeczna w kryzysie)

Z ŻYCIA NAUKOWEGO
Maciej Cesarski Działania i losy Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej. Przyczynek do dziejów naukowego zaplecza polityki społecznej
Projekty badawcze w zakresie polityki społecznej finansowane przez MNiSzW
Habilitacje zakończone w roku 2009