Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Pełny tekst numeru

 

Informacja na okładce

 

• Nicholasa Barra opinie o nowej polityce społecznej
• Wielogłos o europejskim modelu społecznym - za i przeciw
• Czy ubezpieczenie od bezrobocia czyni ludzi biernymi?
• O działaniach pozornych w pracy socjalnej


Wybór cytatów na okładce tylniej

 

Spis treści numeru 10/2007

 

Pożegnanie profesora Tadeusza Kowalaka
Od redakcji

STUDIA

Nicholas Barr Strategiczne kierunki rozwoju polityki społecznej

Katarzyna Zamorska Polityka społeczna w ujęciu Stefana Pawlickiego

Ryszard Szarfenberg Niezwykła aktualność myśli Edwarda Abramowskiego

Bartosz Pieliński Odczarowywanie Noama Chomsky'ego

Mirosław Grewiński Dynamika i sens pluralizmu - o przeobrażeniach państwa opiekuńczego

Witold Nieciuński Konsumpcjonizm i kultura masowa. Krytyczna refleksja

Jan Sowa Obywatele i konsumenci. Wolny rynek, demokracja i społeczeństwo obywatelskie w epoce turbokapitalizmu


Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

Ilkka Virjo Czy ubezpieczenie od bezrobocia czyni ludzi biernymi?

Dobroniega Trawkowska Działania pozorne w pomocy społecznej - przypadek (i przypadłość) pracy socjalnej

Mieczysław Rakowski Materialne podstawy pozycji pracowników umysłowych w Połsce; od zacofanego kapitalizmu, niesprawnego socjalizmu do zależnego kapitalizmu


FORUM Europejski model społeczny - czy istnieje? czy warto go chronić?

Włodzimierz Anioł Zagajenie dyskusji

Mirosław Księżopolski
Gertruda Uścińska Europejski model socjalny

Maciej Duszczyk Nowy wymiar społeczny Europy

Tomasz Mering Europejski model społeczny w świetle założeń Strategii Lizbońskiej

Jakub Wiśniewski Europejski model społeczny w kontekście integracji europejskiej

Mirosław Grewiński Europejski model społeczny - w kierunku welfare system

Ryszard Szarfenberg Zamieszanie wokół EMS


RECENZJE

K. Frysztacki Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych, K Kraus, T. Geisen, K Piątek (red.) Państwo socjalne w Europie, J. Wiśniewski Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003, B. Chorągwicka Droga do Europy - hiszpańskie zmagania z bezrobociem (rec. zbiorcza M. Księżopolski)

J. Wiśniewski Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003 (rec. T. Mering)

Z RAPORTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

OECD Employment Outlook Polityka społeczna w służbie globalizacji ekonomicznej (Ryszard Szarfenberg)

Z ŻYCIA NAUKOWEGO

Sylwetka laureata Nagrody Nobla z ekonomii 2006 - Edmunda S. Phelpsa (A. Kurowska, R. Szarfenberg)

Sylwetka laureata Nagrody Nobla z ekonomii 2007 - Leonida Hurwicza (T. Kowalik)

Projekty badawcze w zakresie polityki społecznej finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Habilitacje z zakresu polityki społecznej zakończone w latach 2006-2007