Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Pełny tekst numeru

Informacja na okładce

 • Pożegnanie profesor Zofii Jacukowicz, zajmującej się prawie czterdzieści lat nieprzerwanie
  problematyką dochodów ludności, a w szczególności zawiłościami wynagrodzeń za pracę

 • Wspomnienie o Jorgu Huffschmidzie, założycielu grupy Euro-Memorandum –
  – Europejskich Ekonomistów na rzecz Alternatywnej Polityki Gospodarczej w Europie
  argumentujących, że odwrócenie kierunku redystrybucji dochodu i bogactwa, przejście
  do dystrybucji bardziej egalitarnej, służą gospodarce

 • Głos w dyskusji o ostatnich raportach ekspertów rządowych

 • Jaka pomoc społeczna?
  Forum dziesięciorga profesjonalistów – teoretyków, edukatorów i praktyków

Wybór cytatów na okładce tylniej

Spis treści numeru 13/14/2010

Od redakcji
Antoni Rajkiewicz Wspomnienie o profesor Zofii Jacukowicz

STUDIA
Cezary Włodarczyk Wokół prywatyzacji w ochronie zdrowia. Kilka problemów
Ryszard Szarfenberg Jakość usług pomocy społecznej
Aleksander Lipski Społeczeństwo rynkowe: racjonalny porządek bez zbędnej ideologii? O ukrytym programie aksjologii „naturalnej”

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Łukasz Jurek Zmiany jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku – raport z badań terenowych
Aleksandra Saniewska-Kilim, Andrzej Deptała, Łukasz Błoch Wykluczenie społeczne osób starszych
Albert Izdebski Wydatki studentów Uniwersytetu Warszawskiego

FORUM
Ryszard Szarfenberg, Dobroniega Trawkowska Jaka pomoc społeczna?
Anna Kotlarska-Michalska Przejawy dysfunkcji w pomocy społecznej i możliwości
ich naprawy
Krzysztof Piątek Kilka uwag na temat pomocy społecznej w Polsce w świetle badań socjologicznych
Krystyna Faliszek Uwagi do dyskusji o skuteczności polskiej pomocy społeczne
Marek Rymsza W stronę pracy socjalnej i działań aktywizujących w pomocy społecznej
Cezary Miżejewski System pomocy społecznej a ludzie
Karolina Busk Kilka refleksji terenowego pracownika socjalnego
Ewa Kantowicz Ocena reformy systemu kształcenia do pracy socjalnej w Polsce
Kazimiera Wódz Wyzwania dla edukacji pracowników socjalnych w Polsce
Dobroniega Trawkowska Czy był to „milowy krok”, czy możemy raczej mówić o „kroku milowym, którego nie było”? Krótkie podsumowanie debaty w ramach Forum na temat pomocy społecznej

Z RAPORTÓW
Rafał Bakalarczyk Z dziejów rządowych raportów. Polska po roku 2007
Wojciech Modzelewski Młode pokolenie Amerykanów. Przemiany poglądów na podstawie raportów  z badań sondażowych

RECENZJE
Małgorzata Potoczna, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Kobiety z łódzkich enklaw biedy. Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie – rec. Aneta Wójcik
Jane Hardy Poland’s New Capitalism – rec. Jan Toporowski

Z ŻYCIA NAUKOWEGO
Jolanta Supińska Dorobek Euromemorandum. 15 lat ruchu prospołecznych ekonomistów. Co po Huffschmidzie?
Dominique Plihon Krytyczne uwagi o kapitalizmie. Pamięci Jörga Huffschmida
Projekty badawcze z zakresu polityki społecznej finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Habilitacje z zakresu polityki społecznej zakończone w roku 2010