Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Okładka

Spis treści numeru 19/2012

Od redakcji

Barbara Smolińska-Theiss, Rok Janusza Korczaka. Społeczno-pedagogiczne
wyzwania, oczekiwania, działania

STUDIA
Mirosław Grewiński, Transformacja polityki społecznej w Polsce na tle europeizacji
rozwiązań socjalnych

Piotr W. Zawadzki, Młodość jako ryzyko
Sylwia Rosocha, Duńska polityka wobec młodych

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Marta Tomaszewska, Między egalitaryzacją a stratyfikacją. Społeczne nierówności
edukacyjne na przykładzie działań warszawskiej szkoły podstawowej

Marina Noske, Bezrobocie długotrwałe - próba diagnozy wybranych
psychologicznych problemów znalezienia i utrzymania pracy

Lucjan Miś, Marek Szepski, Pomoc społeczna w Internecie. Wykorzystanie nowoczesnej technologii przez pracowników małopolskich ośrodków pomocy społeczne

FORUM O POMOCY SPOŁECZNEJ - KONTYNUACJA
Dobroniega Trawkowska, Wprowadzenie. Zmiany w pomocy społecznej
i w pracy socjalnej - czego i dlaczego mamy się bać?

Jerzy Szmagalski, Perspektywy pracy socjalnej. Czy pora zacząć się bać?
Mariola Racław, Podwójne standardy a eklektyczne uniwersum idei
Barbara Kowalczyk, System pomocy społecznej po dwudziestu latach - kierunki i ocena zmian

Z RAPORTÓW I STANOWISK
Katarzyna Romanowska, Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia
bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w  Polsce

Janusz Tomidajewicz, Alternatywa wobec zaciskania pasa. Propozycje zmian w polityce gospodarczej Unii Europejskiej sformułowane w „Euromemorandum 2012”

RECENZJE
Frank Bachelet, Les politiques sociales et leurs institutions, rec. Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka