Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

RADA PROGRAMOWA

 • Honorowy Przewodniczący - prof. Antoni Rajkiewicz
 • Przewodniczący - prof. Józef Orczyk (KNoPiPS)
 • Wiceprzewodnicząca - prof. Jolanta Supińska (IPS UW)
  Członkowie:
 • prof. Julian Auleynter (IPS UW),
 • prof. Stanisława Golinowska (UJ, IPiSS)
 • prof. Tomasz Inglot (Minnesota State University, USA)
 • prof. Jeja-Pekka Roos (University of Helsinki, Finlandia)
 • prof. Cezary Żołędowski (IPS UW)
 • Inspiratorem powstania pisma i jego wieloletnim redaktorem naczelnym był profesor Jan Danecki (zmarł w czerwcu 2006).

  ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • prof. Barbara Szatur-Jaworska – Redaktor Naczelna
 • dr Maria Theiss – Zastępczyni Redaktor Naczelnej
 • prof. Piotr Błędowski
 • prof. Juliusz Gardawski
 • prof. Ryszard Szarfenberg
 • mgr Justyna Łukaszewska-Bezulska – Sekretarz Redakcji
 •  

  Informacja dla Autorów

      Redakcja "Problemów Polityki Społecznej" uprzejmie informuje, że jest zainteresowana tekstami o tematyce związanej z polityką społeczną rozumianą klasycznie, jako zaangażowanie państwa (łącznie z samorządem) na rzecz podnoszenia poziomu życia, ale również mniej klasycznie, jako cały obszar zagadnień związanych z procesami rozwiązywania problemów społecznych w skali społeczności lokalnych, państw, a także międzynarodowej (aspekty porównawcze interesują nas szczególnie). W języku angielskim ten obszar identyfikuje się przy pomocy takich określeń, jak m.in. social policy, social problems, welfare state, welfare system. Oczekujemy tekstów zarówno o charakterze teoretycznym, jak i raportów z badań empirycznych, podkreślamy jednak, że łączenie wątków teoretycznych z empirią jest najbardziej przez nas cenione. Ponadto, preferować będziemy teksty refleksyjne i krytyczne, dotyczy to wszystkich działów naszego pisma, łącznie z działem recenzji.
      Szczegółowe wymogi, procedura recenzyjna i inne informacje dla autorów i recenzentów.

     Prenumeratę i dystrybucję "Problemów Polityki Społecznej" prowadzi Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, http://www.wdnpan.pl/, tel.(022) 628-76-14, email: dystrybucja@wdnpan.pl lub wdnpan@wdnpan.pl