Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Pełny tekst numeru

Informacja na okładce

• Wielisława Warzywoda-Kruszyńska komentuje światowy raport o biedzie dzieci. Wnioski dla Polski
• Steven Saxonberg znowu dowodzi niezniszczalności modelu szwedzkiego: The More Things Change the more They Stay the Same?
• Jak naprawić służbę zdrowia? Cezary Włodarczyk rozprawia się z mitami urynkowienia
• Coraz głośniejszy dyskurs o potrzebie wprowadzenia UNIWERSALNEGO DOCHODU PODSTAWOWEGO, utopia czy nieodległa przyszłość?

Wybór cytatów na okładce tylniej

Spis treści numeru 11/2008

Od redakcji

STUDIA
Aleksander Lipski Rola mieszkania w obliczu nowoczesnych form życia rodzinnego
Steven Saxonberg Im więcej zmian, tym bardziej wszystko zostaje po staremu. Szwedzka polityka społeczna po zwycięstwie centroprawicy w 2006 r.
Bartosz Pieliński Model, modele, system? O najlepszą konceptualizację polityki społecznej w Europie. Ad vocem do „ Forum " z PPS 10/2007

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Maria Theiss Participative Action Research. O roli „partycypacyjnych badań w działaniu" w polityce społecznej
Michał Myck Analizy polskiego systemu podatkowo-zasiłkowego z wykorzystaniem modelu SIMPL
Michał Polakowski, Dorota Szelewa Zasiłki dla osób bezrobotnych w Europie Środkowo-Wschodniej - analiza konfiguracyjna

FORUM Ruch społeczny na rzecz powszechnego dochodu podstawowego Basic Income Earth Network (BIEN)
Philippe Van Parijs Dochód podstawowy dla wszystkich. Jeżeli rzeczywiście leży nam na sercu wolność, dajmy ludziom bezwarunkowy dochód
Philippe Van Parijs Odpowiedź na komentarze

Jan Dzierzgowski Radykalizm wyobrażony? Niektóre kontrowersje wokół idei powszechnego dochodu gwarantowanego

Z RAPORTÓW I KONFERENCJI
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Bieda dzieci w polu zainteresowania Unii Europejskiej (Child poverty and well-being in the EU)
Piotr Szukalski Transfery międzypokoleniowe (The transfer of resources across generations: family, income and human well-being)
Ryszard Szarfenberg Zamożność gospodarstw domowych i jej globalne zróżnicowanie (The World Distribution of Household Wealth)

RECENZJE
W. Cezary Włodarczyk Książka obrońców rynkowego systemu ochrony zdrowia (J. C. Goodman, G.L. Musgrave, D.M. Herrick Jak uzdrowić służbę zdrowia? Raport o światowych systemach opieki zdrowotnej)
Dobroniega Trawkowska Studia niepowodzeń pracy socjalnej z rodziną w pomocy społecznej (J. Hrynkiewicz, Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki; A. Kwak red., Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość)
Justyna Godlewska, Anna Kurowska, Afirmacja i krytyka nowej książki o polityce społecznej (R. Szarfenberg, Krytyka i afirmacja polityki społecznej)

Z ŻYCIA NAUKOWEGO
Sylwetki: Galbraithowie. Ojciec i syn (J. Supińska)
James K.Galbraith Trwałość ekonomii Johna Kennetha Galbraitha (fragmenty)
Projekty badawcze w zakresie polityki społecznej finansowane przez MNiSzW
Habilitacje zakończone w roku 2008