Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Pełny tekst numeru

Wybór cytatów na okładce tylniej

Spis treści numeru 1/1999

OD REDAKCJI

STUDIA
A. Lipski: Między epistemologią a aksjologią. Na przykładzie związków socjologii i polityki społecznej
K. Gorlach: Gospodarstwo chłopskie w obliczu restrukturyzacji czyli o potrzebie wyobraźni społecznej
M. Żukowski: Przebudowa systemu emerytalnego w Polsce na tle reform emerytalnych na świecie
C. Włodarczyk: Zdrowie a wykluczenie społeczne. Z problemów europejskiej polityki zdrowotnej
A. Szałkowski: Stosunki pracy w aspekcie ich uwarunkowań systemowych

FORUM
Polityka społeczna: sfera zdeterminowań - sfera świadomego wyboru
C. Włodarczyk Wprowadzenie
Głosy w dyskusji: J. Balicki; M. Boni; K. Gorlach; A. Grzegorczyk; T, Kowalak; M. Księżopolski; W. Kwaśniewicz; A. Łukaszewicz; A. Kukliński; J. Wilkin; G. Skąpska; M.S. Szczepański; J. Sztumski; C. Włodarczyk

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
W. Warzywoda-Kruszyńska: Kwestia ubóstwa dzieci (na przykładzie Łodzi)
J. Rossa: Wymiary marginalizacji
L. Frąckiewicz: Województwo katowickie w okresie przemian

RECENZJE
T. Kowalak: Marginalność i marginalizacja społeczna (rec. L. Dziewięcka-Bokun)
J. Auleytner: Polityka społeczna. Teoria i praktyka (rec. K. Frysztacki)
M. Żukowski: Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między prawem a rynkiem (rec. M. Księżopolski)
C. Włodarczyk: Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym (rec. M. Zrałek)
C. Włodarczyk: Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej (rec. J. Supińska)
M. Rymsza: Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? (rec. T. Szumlicz)
M. Sidor-Rządkowska: Etyczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Koncepcje filozoficzne a debaty sejmowe) (rec. J. Danecki)

NA ŁAMACH CZASOPISM
"Journal of European Social Policy" (opr. M. Księżopolski)
"International Social Security Review" (opr. M. Żukowski)
"Journal of Health Politics, Policy and Law" (opr. A.M. Chmaj)
"Nonprofit Voluntary Sector Quarterly" (opr. T. Kowalak)

Z ŻYCIA NAUKOWEGO
Konferencja "Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej" (opr. R. Szarfenberg)
Konferencja "Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian" (opr. B. Balcerzak-Paradowska)
Sympozjum "Livelihoods, NGO's and Development. Global Dimensions and New Directions" (opr. L. Miś)
Projekty badawcze z zakresu polityki społecznej finansowane przez KBN w latach 1997-1998 (opr. R. Szarfenberg)
Prace habilitacyjne z zakresu nauk o pracy i polityce społecznej z lat 1996-1997 (opr. R. Szarfenberg)