Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Pełny tekst numeru

Spis treści numeru 22/2013

Od redakcji
Ryszard Szarfenberg, Perspektywy badawcze polityki społecznej – wprowadzenie

STUDIA
Bartosz Pieliński, Instytucjonalizmy a polityka społeczna
Bartosz Pieliński, Instytucjonalizm historyczny w kontekście polityki społecznej
Aleksander Lipski, O kłopotach teoretyczno-metodologicznego pogranicza w naukach społecznych
Dorota Dzienisiuk, Związki nauk prawnych i polityki społecznej
Maria Theiss, Perspektywa sieci społecznych w badaniach lokalnej polityki społecznej
Justyna Godlewska-Szyrkowa, Czy nauka o polityce społecznej potrzebuje
krytyki feministycznej?

Tomasz Mering, Rządzenie aktywizacją – ujęcie metodologiczne
Ryszard Szarfenberg, O bliskim związku i wzajemnych inspiracjach między polityką publiczną i polityką społeczną

RECENZJE
Monika Abucewicz, Wprowadzenie do socjologii problemów społecznych i public policy analysis, R.B. Smith, Multilevel Modeling of Social Problems: A Causal Perspective
Justyna Łukaszewska-Bezulska, „Stosowane” nauki społeczne?, D. S. Byrne, Applying social science: The role of social research in politics, policy and practice
Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, Historia systemu zabezpieczenia społecznego we Francji (1850–1940), H. Hatzfeld, Du paupérisme à la Sécurité sociale 1850–1940. Essai sur les origines de la Sécurité sociale en France