Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Pełny tekst numeru

Spis treści numeru 23/2013

Od redakcji


STUDIA

Barbara Rysz-Kowalczyk, Barbara Szatur-Jaworska, Dobre praktyki w  polityce społecznej – istota i  rola
Piotr Michoń, Nierówności dochodowe w  polskich podregionach i  ich konsekwencje dla dobrostanu mieszkańców
Maria Theiss, Demaskując uniwersalizm obywatelstwa społecznego: rola lokalnej polityki społecznej

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Piotr Arak, Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i  województwa w  Polsce
Sławomir Kalinowski, Wybrane aspekty sytuacji ekonomicznej wiejskich gospodarstw domowych o  niepewnych dochodach
Anna Kurowska, Marta Tomaszewska, Zróżnicowanie realizacji uprawnienia do opieki przedszkolnej w  województwie mazowieckim – w  poszukiwaniu politycznych uwarunkowań lokalnego obywatelstwa społecznego
Ewa Duda-Mikulin, Migracja jako szansa? Studium przypadku polskich kobiet imigrantek mieszkających w  Wielkiej Brytanii oraz powracających do Polski

RECENZJE
Barbara Rysz-Kowalczyk, Adalbert Evers, Rolf G.Heinze, Thomas Olk (red.), Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec
Mirosław Księżopolski, Czy Polska może podążać nordyckim szlakiem?, W. Anioł, Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku