Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Wybór cytatów na okładce tylniej

Spis treści numeru 4/2002

STUDIA
C. Żołędowski: Nacjonalizm a społeczeństwo obywatelskie
W. Pawnik: Pytania o stan podmiotowości obywatelskiej
C. Włodarczyk: Reforma zdrowotna jako proces polityczny. Kilka uwag o wybranych wątkach
A.R. Dietrich: Szczególne cechy opieki zdrowotnej i ich konsekwencje dla alokacji
R. Szarfenberg: Adresowanie, racjonalizacja i żelazne prawa
S.M. Kot: Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
E. Tarkowska: Zróżnicowanie polskiej biedy w świetle badań jakościowych
I. Kowalska-Koprowska, A. Mokrzycka: Uwarunkowania możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku "zdrowie publiczne" - badania pożądanych kompetencji
T. Żukowski: Czy polityka społeczna ma wpływ na polskie wybory?

FORUM
Trudne problemy mieszkalnictwa
Głosy w dyskusji: T. Biliński; Z. Bolkowska; A. Bratkowski; M. Cesarski; J.M. Chmielewski; A. Grudziński; R. Jaszczyk; J. Korniłowicz; H. Kulesza; J. Majewski; A. Porawski; A. Rajkiewicz; J. Supińska; W. Urbańska; H. Zaniewska; M. Zrałek

RECENZJE
Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza: O roztropną politykę społeczną (rec. J. Sztumski)
L. Frąckiewicz (red.): Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów (rec. K.W. Frieske)
H. Jones (red.): Towards a Classless Society (rec. K. Gorlach)
A. Sen: Nierówności. Dalsze rozważania (rec. R. Szarfenberg)

NA ŁAMACH CZASOPISM
"Social Development Issues. Alternative Approaches to Global Human Needs" (opr. L. Miś)

Z ŻYCIA NAUKOWEGO
Centrum Polityki Społecznej (Zentrum für Sozialpolitik) przy Uniwersytecie w Bremie (opr. M. Żukowski)
Projekty badawcze z zakresu polityki społecznej finansowane przez KBN - konkursy XIX-XXI (opr. R. Szarfenberg)
Habilitacje z zakresu polityki społecznej zakończone w latach 2000-2001 (opr. R. Szarfenberg)