Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Okładka

Spis treści numeru 18/2012

Od redakcji

STUDIA
Mirosław Księżpolski, Skuteczność modeli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów ludzi starych
Tomasz Mering, Strategia Unii Europejskiej wobec starzenia się ludności
Sigrid Leitner, Praca socjalna z osobami starszymi w Niemczech
Beate Schoenbrodt, Katja Veil, Zjawisko wycofania społecznego w kontekście „aktywnego starzenia się”. Potrzeba działania i przykłady dobrych praktyk w Niemczech
Dagmar Brosey, Rebecca Lotz, Przemoc wobec osób wymagających pielęgnacji w środowisku domowym w Niemczech
Paweł Hut, Sytuacja starych imigrantów w Europie - na przykładzie uchodźców i przesiedleńców-repatriantów w Polsce i w Niemczech
Rafał Bakalarczyk, Opieka nad seniorami w państwie opiekuńczym - przykład Szwecji
Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, Polityka miejska wobec starzenia się populacji miast — na przykładzie Polski, Francji i Kanady
Bartosz Pieliński, Polityka społeczna wobec starzejącego się społeczeństwa - rozwój systemu emerytalnego i systemu Ubezpieczenia Opieki Długoterminowej w Japonii

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Anna Kurowska, Regularna opieka dziadków nad wnukami a instytucjonalne uwarunkowania opieki nad małymi dziećmi — analiza w krajach konserwatywnego modelu polityki rodzinnej
Barbara Szatur-Jaworska, Psychospołeczny wymiar sytuacji ludzi starych - wyniki badania „PolSenior”