Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Informacje dla autorów i recenzentów

  1. Wymogi redakcyjne i procedura recenzowania artykułów w „Problemach Polityki Społecznej”

  2. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

  3. Za teksty publikowane w roczniku nie płacimy honorariów.

Lista recenzentów (2013)

1.     prof. Włodzimierz Anioł – Uniwersytet Warszawski (IPS)

2.     dr Magdalena Arczewska – Uniwersytet Warszawski (ISNS)

3.     prof. Marek Bednarski – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

4.     prof. Bożena Balcerzak- Paradowska – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

5.     dr Ewa Charkiewicz – University of Vienna

6.     dr Zofia Czepulis-Rutkowska – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

7.     prof. Kazimierz W.Frieske – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

8.     prof. Krzysztof Frysztacki – Uniwersytet Jagielloński

9.     dr Justyna Godlewska – Uniwersytet Warszawski (IPS)

10.  prof. Mirosław Grewiński – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka

11.  prof. Tomasz Inglot – Minnesota State University

12.  prof. Arkadiusz Karwacki –Uniwersytet Mikołaja Kopernika

13.  prof. Olga Kowalczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

14.  dr Anna Kruk – Akademia Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej

15.  prof. Mirosław Księżopolski – Uniwersytet Warszawski (IPS)

16.  dr Paweł Kubicki – Szkoła Główna Handlowa

17.  prof. Ewa Leś – Uniwersytet Warszawski (IPS)

18.  dr Aleksander Lipski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

19.  prof. Wiesław Łodziński – Uniwersytet Warszawski (IS)

20.  dr Beata Marczewska – Uniwersytet Warszawski (CSSTiRL)

21.  prof. Barbara Mikołajczyk – Uniwersytet Śląski

22.  prof. Krzysztof Piątek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

23.  dr Adam Piechowski – Spółdzielczy Instytut Badawczy

24.  dr Aneta Piekut – University of Sheffield

25.  dr Michał Polakowski – Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz ICRA

26.  prof. Jacek Raciborski – Uniwersytet Warszawski (IS)

27.  dr Marek Rymsza – Uniwersytet Warszawski (ISNS)

28.  prof. Piotr Sałustowicz – University of Apllied Science Bielefeld

29.  prof. Christian Schweiger – University of Sheffield

30.  prof. Jolanta Supińska– Uniwersytet Warszawski (IPS)

31.  prof. Kazimierz Szczygielski – Politechnika Opolska

32.  dr Dorota Szelewa – Uniwersytet Warszawski (IPS)

33.  dr hab. Piotr Szukalski – Uniwersytet Łódzki

34.  prof. Elżbieta Tarkowska – Akademia Pedagogiki Specjalnej im M.Grzegorzewskiej

35.  prof. Bogusława Urbaniak – Uniwersytet Łódzki

36.  prof. Cezary Włodarczyk – Uniwersytet Jagielloński

37.  dr Maria Zrałek – Szkoła Wyższa Humanitas w Sosnowcu

38.  dr Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka – Uniwersytet Warszawski (IPS)

39.  dr. A. Zybała – Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

40.  prof. Cezary Żołędowski – Uniwersytet Warszawski (IPS)

41.  prof. Maciej Żukowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu