Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Pełny tekst numeru

Wybór cytatów na okładce tylniej

Spis treści numeru 16/2011

Od redakcji

STUDIA
Mirosław Księżopolski, Dokąd zmierza polityka społeczna?
Paolo Ermano, Głos w sprawie progresywnego opodatkowania
Rafał Bakalarczyk, Perspektywy modelu szwedzkiego w postindustrialnej
gospodarce

Janina Petelczyc, Na drodze społecznego rozwoju. Współczesna polityka
społeczno-gospodarcza w Brazylii

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Marc P. Berenson, Reformowanie czy wzmacnianie biurokracji podatkowej.
Reformy w Polsce i Rosji
Karol Templin, Imigranci i enklawy etniczne. Szwedzkie doświadczenia

RECENZJE
K. Frysztacki, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska (red.) Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, UJ, 2011, rec. Magdalena Kocik
„Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia”, Tom VIII, nr 1/2010, rec. Grażyna Magnuszewska-Otulak

Z ŻYCIA NAUKOWEGO
Barbara Petz, Czwartki u Ekonomistów. Jubileusz profesora Tadeusza Kowalika
w listopadzie 2011 roku

Habilitacje z zakresu polityki społecznej