Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Wybór cytatów na okładce tylniej

Spis treści numeru 6/2004 Modernizacja a ład Społeczny

Od redakcji

FORUM
Artykuł wprowadzający
Witold Nieciuński Problemy modernizacji Polski w warunkach współczesnego kapitalizmu
Głosy w dyskusji
Włodzimierz Anioł Między imitacją a odrzuceniem
Jan Baszkiewicz Glosa do artykułu
Ludmiła Dziewięcka-Bokun Jakie zmiany zaszły w Polsce?
Zbigniew Ejsmont Bliżej centrum czy peryferii?
Kazimierz W. Frieske Konfuzje rozczarowanego socjaldemokraty
Leszek Gilejko Pytanie o siły sprawcze
Ryszard Horodeński O potrzebie polityki regionalnej
Mieczysław Kabaj Proponuję trzecią drogę: kapitalizm partycypacyjny
Tadeusz Kowalik Państwo dobrobytu – druga fala?
Paweł Kozłowski Szansa częściowo wykorzystana
Władysław Markiewicz Jakość kultury politycznej przesłanką modernizacji
Wojciech Modzelewski Kilka niepopularnych uwag do dyskusji o Polsce
Witold Morawski Trzy uwagi o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
Zofia Morecka Realia i marzenia
Mieczysław Rakowski W kierunku nowoczesnego socjalizmu
Andrzej Sadowski Czy jest nam potrzebna wielka idea modernizacji Polski?
Zdzisław Sadowski Aktywna rola państwa
Andrzej Stasiak Wielofunkcyjna wieś polska
Marek Tabin Z czym do Europy?
Jerzy Wilkin Jaki kapitalizm?

STUDIA
Kazimierz Krzysztofek Polska – kraj trzech prędkości
Mieczysław Kabaj Sprawiedliwość partycypacyjna i partycypacyjny system wynagrodzeń

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Paweł Hut Ludność polska na Zaolziu wobec integracji europejskiej
Zbigniew Drąg Integracja Polski z Unią Europejską: zainteresowanie, nadzieje i obawy młodzieży wiejskiej

RECENZJE
Barometr społeczno-ekonomiczny 1999. Polska przed nowymi problemami; Barometr społeczno-ekonomiczny 2000. Polska przed nowymi wyborami; Barometr społeczno-ekonomiczny 2001-2003. Polska po przejściach (rec. P. Poławski)
L. Frąckiewicz, M. Król (red.) Problemy polskiej wsi na przełomie wieków (rec. K. Gorlach)

PRZEGLĄD CZASOPISM
"Social Policy and Society" (R. Szarfenberg)