Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Pełny tekst numeru

Informacja na okładce

• Jan Danecki i Stefan Grzybowski: czego możemy się dowiedzieć od polskich klasyków polityki społecznej?
• Czy warto doradzać? Trudna współpraca doradców naukowych i polityków
• Nadal gorąca dyskusja wokół partnerstwa publiczno-społecznego
• Praca socjalna w awangardzie wielodyscyplinarności
• O nowych, szpetnych twarzach nierówności społecznych w Polsce

Wybór cytatów na okładce tylniej

Spis treści numeru 9/2006

Od redakcji

STUDIA
Jana Daneckiego (1928 – 2006) tezy o rozwoju społecznym
Ludmiła Dziewięcka-Bokun Stefana M. Grzybowskiego (1902 – 2003) rozważania o przedmiocie polityki społecznej
Stanisław Kamiński W poszukiwaniu modelu obywatelskiej polityki społecznej
Cezary Miżejewski Partnerstwo publiczno – społeczne w polityce społecznej Polski
Urlich Otto Usamodzielniające państwo (enabling state) i praca socjalna
Jerzy Rossa Filozofia odpowiedzialności ubogich czy uboga filozofia odpowiedzialności
Małgorzata Leszczyńska Podział dochodów i jego nierówności
Magdalena Kocik Europejskie modele polityki rodzinnej wobec wyzwań demograficznych

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Maria Theiss Kapitał społeczny i nierówności społeczne
Małgorzata Rószkiewicz Orientacja na starość generacji przedemerytalnych w Polsce

FORUM O roli naukowców i doradców w polityce społecznej
Kazimierz Frieske Uniwersalizmy doradzania
Lucyna Frąckiewicz Doradztwo naukowe dla instytucji
Elżbieta Mączyńska „Gorący temat”
Julian Auleytner Doradztwo naukowe w polityce (społecznej)
Leszek Gilejko Czy tylko doradzać?
Aleksandra Zubrzycka Rola doradztwa naukowego w instytucjach publicznych. Przykłady francuskie
Zbigniew Strzelecki Doradzanie to normalny efekt demokracji partycypacyjnej
Kazimierz Frieske Doradzać warto obywatelom

RECENZJE
Michael Opielka Sozialpolitik (rec. Jadwiga Nadolska)
Józef Orczyk Polityka Społeczna (rec. Kazimierz Frieske)
Jeffrey D. Sachs Koniec z nędzą (rec. Ryszard Szarfenberg)

NA ŁAMACH CZASOPISM
„International Migration Review” (Justyna Godlewska)

Z RAPORTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Kapitał ludzki młodzieży na celowniku Banku Światowego. World Development Report 2007 (Ryszard Szarfenberg)

Z ŻYCIA NAUKOWEGO
Projekty badawcze w zakresie polityki społecznej finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Habilitacje z zakresu polityki społecznej zakończone w latach 2005-2006
Wybrane nabytki obcojęzyczne Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego