Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Wybór cytatów na okładce tylniej

Spis treści numeru 7/2004

Od redakcji

STUDIA
Steven Saxonberg Model szwedzki ma się dobrze
Michał Polakowski Retrenchment po szwedzku
Dorota Szelewa Szwedzka polityka rodzinna
Piotr Michoń Płeć w modelach polityki społecznej
Edward Zajicek, Anna Zajicek, Jolanta Grotowska-Leder Konsekwencje społeczne planu ożywienia gospodarczego George’a W. Busha
Bartosz Pieliński Państwo dobrobytu z namaszczenia Nieba

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Anna Bańczyk Obrazy uchodźców w dyskursie pracowników socjalnych w Polsce i w Holandii
Izabella Lignowska Wybrane uwarunkowania działalności lokalnych stowarzyszeń na rzecz promocji zdrowia

FORUM
Artykuł wprowadzający
Leszek Gilejko Praca – między przymusem a szansami awansu
Głosy w dyskusji
Zofia Jacukowicz Praca – poszukiwanie nowych form zatrudnienia
Elżbieta Kryńska Zapotrzebowanie na pracę w warunkach globalizacji
Beata Błaszczyk Bezrobocie – nowy czynnik strukturotwórczy
Izabela Książkiewicz Praca - słodko-kwaśny owoc przymusu
Antoni Rajkiewicz Liczy się nie tylko praca opłacana

RECENZJE
Robert D. Putnam (red.) Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society (rec. M. Theiss)
Pamiętniki bezrobotnych (rec. A. Wójcik)

PRZEGLĄD CZASOPISM
"Journal of Social Policy w XXI wieku" (R. Szarfenberg)

Z RAPORTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Informacja o HDI i Human Development Reports i Human Development Index w wybranych krajach 1990-2004 (opr. R. Szarfenberg)

Z ŻYCIA NAUKOWEGO
Konferencja „Edukacja, doradztwo i służby socjalne jako czynniki społecznej integracji uchodźców i imigrantów w społeczeństwach wielokulturowych” (opr. J. Godlewska, Ł. Łotocki, R. Stefańska)