Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Spis treści numeru 21/2013

Od redakcji

STUDIA
Paweł Hut, Macierz wobec zagranicznych rodaków — przykład Niemiec w okresie międzywojennym
Maciej Duszczyk, Konwergencja polityki imigracyjnej na świecie na przykładzie analizy stosowania wybranych instrumentów
Włodzimierz Anioł, Fińskie społeczeństwo wiedzy i innowacji
Emilia Jaroszewska, Kultura jako czynnik warunkujący zdrowie, diagnozowanie chorób i ich leczenie
Grażyna Magnuszewska-Otulak, Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce
Beata Samoraj-Charitonow, Podniesienie wieku emerytalnego w Polsce a koncepcja bezpieczeństwa socjalnego
Franck Gagnaire, Les interrogations françaises sur la décentralisation des politiques sociales à destination des personnes âgées

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Grażyna Spytek-Bandurska, Telepraca w Polsce - aspekty prawne i społeczne
Anna Kurowska, Ocena zasadności założeń reformy urlopów i zasiłków związanych z opieką nad małym dzieckiem

RECENZJE
Barbara Szatur-Jaworska: P. Szukalski, Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych
Ryszard Szarfenberg: G. Standing, The Precariat: The New Dangerous Class
Piotr Błędowski: P. Sałustowicz (red.), Soziale Arbeit zwischen Kontrolle und Solidarität. Auf der Suche nach dem neuen Sozialen

WYDARZENIA
Paweł Szaniawski, Konferencja poświęcona polityce integracyjnej wybranych grup cudzoziemców w Polsce i w Niemczech