Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 67, pok.110, Warszawa 00-927
tel.: 022-8266652, e-mail:
problemy.ps@uw.edu.pl


Strona główna | Informacja dla autorów | Abstracts
Numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Wybór cytatów na okładce tylniej

Spis treści numeru 2/2000

STUDIA
W. Nieciuński: Restytucja kapitalizmu w Polsce w oczach polityka społecznego
L. Dziewięcka-Bokun: Rola państwa w realizacji polityki społecznej w okresie transformacji
T. Kowalik: Meandry nowej "Trzeciej drogi"
I. Koprowska, C. Włodarczyk: Wykorzystanie programu Policy Maker w polityce zdrowotnej
S. Waszczak: Stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych
Z. Pisz: Doświadczenia społeczne w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 90.

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
L. Deniszczuk: Linie ubóstwa i ich aplikacja
B. Szatur-Jaworska: Ubóstwo ludzi w wieku podeszłym - przyczynek empiryczny

FORUM Społeczna kwestia wsi polskiej
K. Gorlach, A.M. Pyć Wprowadzenie
Głosy w dyskusji: J. Danecki; K. Gilarek, K. Gorlach, L. Kocik, Z. Seręga; B. Fedyszak-Radziejowska; J. Wilkin; H. Podedworna; A. Sikorska; L. Ostrowski; G. Zabłocki; L. Frąckiewicz; K. Slany; B. Skretowicz; E. Tarkowska; M. Zrałek; J. Piegza; L. Kocik; E. Kośmicki; E. Psyk-Piotrowska, D. Szubert; P. Starosta

RECENZJE
M. Bocheńska-Seweryn, K. Frysztacki, K. Kluzowa: Wypisy z wybranych zagadnień pracy socjalnej, F. Villa: Polityka społeczna, demokracja i praca socjalna, Z. Butrym: Istota pracy socjalnej (rec. K. Ornacka)
K. Mlonek: Bezrobocie w Polsce w XX wieku (rec. A. Rajkiewicz)
K. Müller, A. Ryll, H-J Wagener: Transformation of Social Security: Pensions in Central-Eastern Europe (rec. Z. Krzewiński)
J. Danecki, J. Auleytner (red.): Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej (rec. L. Dziewięcka-Bokun)

NA ŁAMACH CZASOPISM
Problemy polityki społecznej krajów Europy Środkowej i Wschodniej na łamach "Journal of European Social Policy" (opr. M. Księżopolski)
"International Social Work" (opr. T. Kowalak)

Z ŻYCIA NAUKI
Konferencja: "Polityka społeczna na Śląsku - wybrane problemy" (opr. R. Rauziński)
Projekty badawcze w zakresie polityki społecznej finansowane przez KBN (opr. R. Szarfenberg)
Prace habilitacyjne z zakresu nauk o pracy i polityki społecznej, 1998 r. (opr. R. Szarfenberg)