TEORIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

PROGRAM | CO NOWEGO?
 

Prowadzący: dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW - www, e-mail (wykład), dr Justyna Godlewska-Szyrkowa (warsztaty)

Dyżury

 

Aktualności