TEORIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

PROGRAM | CO NOWEGO?
 

Prowadzący: dr hab. Ryszard Szarfenberg - www, e-mail (wykład), dr Justyna Godlewska-Szyrkowa (warsztaty)

Dyżury

 

Zasady zaliczenia przedmiotu

Oceny cząstkowe: ocena z testu wykładowego, ocena z warsztatów, ocena obecności na wykładach (0-4 2, 5-6 3, 7-8 3,5. 9-10, 4, 11-12 4,5, 13-14 5)

Ocena łączna: średnia z trzech ocen z taką samą wagą


Tematy wykładów i literatura (mogą ulec zmianom)

 

 1. Polityka społeczna między myślą i działaniem

Teoria opisowa polityki społecznej

 1. Mapa pojęciowa i schematy cel-środek i podmiot-przedmiot
 2. Opisowa teoria świadczeń społecznych
 3. Operacjonalizacja polityki społecznej

Prawa ogólne o charakterze wyjaśniającym

 1. Prawo nieuchronnej niesprawiedliwości polityki społecznej (prawo Hammonda-Goodina)

Teorie wyjaśniające genezę i zmienność polityki społecznej

 1. Ekonomiczne
 2. Polityczne
 3. Organizacyjno-administracyjne
 4. Społeczne
 5. Wyjaśnianie reform ograniczających

Teoria normatywna polityki społecznej – podstawy krytyki i afirmacji polityki społecznej

 1. Teoria normatywna - wprowadzenie
 2. Wolność a polityka społeczna
 3. Sprawiedliwość społeczna
 4. Solidarność i integracja
 5. Teoria praktyczna polityki społecznej


Literatura obowiązkowa do tematów 1-9

 1. R. Szarfenberg, Teoria i praktyka polityki społecznej, Studia BAS, 2017
 2. O teorii i teorii polityki społecznej
 3. Mapa pojęciowa polityki społecznej
 4. Operacjonalizacja polityki społecznej
 5. Teoria i logika transferów społecznych
 6. Prawo Hammonda-Goodina i trzy prawa Murray’a
 7. Teorie wyjaśniające genezę i zmienność polityki społecznej 1 - ekonomiczne i polityczne
 8. Teorie wyjaśniające genezę i zmienność polityki społecznej 2 - organizacyjne i społeczne

 

Literatura dodatkowa