Studia zaoczne II stopnia, program wspólny
TEORIA POLITYKI SPOŁECZNEJ 2010/11

 

PROGRAM | CO NOWEGO?
 

Prowadzący: dr Justyna Godlewska - www, e-mail

Dyżury

 

Tematyka zajęć

 

  1. O teorii i teorii polityki społecznej
  2. Mapa pojęciowa polityki społecznej
  3. Operacjonalizacja polityki społecznej
  4. Teoria i logika transferów społecznych
  5. Prawo Hammonda-Goodina i trzy prawa Murray’a
  6. Teorie wyjaśniające genezę i zmienność polityki społecznej 1 - ekonomiczne i polityczne
  7. Teorie wyjaśniające genezę i zmienność polityki społecznej 2 - organizacyjne i społeczne
  8. Teoria ogólna polityki społecznej Paula Spickera

 

Literatura uzupełniająca

 

     

Zasady zaliczenia